ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ

ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0045 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. ῤυπαρία, ῤύπος, ἁκαθαρσία sordes, immunditia, impuritas, ἁσχημοσύνη turpitudo աղտոտութիւն, մնտռութիւն. ... Աղտ. աղտութիւն. արատ. եւ աղտեղի եւ ամօթալի իրք, որք պղծեն զմարմին կամ զհոգի. աղբ. աղբեւք. անսրբութիւն. պղծութիւն. *Ի բաց թօթափեալ զամենայն աղտեղութիւնս: Զի մի՛ ունիցի ինչ արատ կամ աղտեղութիւն: Ծագեսցեն երեսք քո իբրեւ զջուր յստակ, մերկասցես զաղտեղութիւն: Հանին արտաքս զամենայն աղտեղութիւնս՝ որք գտան ʼի տանն տեառն: Փորեսցես նովաւ, եւ ածեալ ծածկեսցես զաղտեղութիւն քո. Յկ.: Եփես.: Յոբ.: ՟Բ. Մնաց.: Օրին.: *Զներքին եւ զարտաքին աղտեղութիւնս մեր նոքօք (ջրովք) լուանամք. Եզնիկ.: *Տունս դաշտանաց եւ աղտեղութեան շինէք: Անօթս աղտեղութեան կազմէք. Փարպ.: *Զոգիս իւրեանց սրբութեամբ առանց աղտեղութեան պահել. Ագաթ.: Իբր աղտեղաբանութիւն. *Յօժարութեամբ լսէր աղտեղութեան բանիցն սուրմակայ. Խոր. ՟Գ. 6: Եւ որպէս գարշ ցանկութիւն. գարշութիւն. զազրագործութիւն. *Որ անխտիրն է յաղտեղութիւնս: Անժոյժ աղտեղութիւնք. Յճխ.: *Մարդիկ՝ լի ամենայն աղտեղութեամբք. Փարպ.: *Լսել անգամ զաղտեղութեանցն ի՞բր առնոյր յանձն. Պիտ.: *Զսէր յեղաշրջեալ փոխէ ʼի յաղտեղութիւն: Ցանկականիս բնական ներգործութիւնն՝ առ Աստուած սէրն է, եւ ո՛չ աղտեղութիւնն. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԽՈՐՇ — I. (ի, ից.) NBH 1 0979 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. κοίλωμα, κοῖλον cavitas, cavum, concavum σύγκλεισμα , συγκλιστόν clausura, conclusum ἁπόλοιπον reliquum νοσσιά nidus եւն. Խորութիւն իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. κόπριος, κόπριον stercoreus, stercus Որ ինչ յաղբոյ, կամ յաղտեղութեանց է բաղկացեալ. եւ աղբ. եւ աղտեղութիւն. *Փառք նորա աղբեղէնք են. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 62 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱԺԱՆԴ — (ի, ից.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՄԱԺԱՆԴ կամ ԱՄԱԺԱՆՏ որպէս յն. ἁμάρευμα sordes per cloacam difluens. Աղտեղութիւն ժանտ ʼի դուրս ամացեալ. յաւելուած որովայնի. աւելորդք աղբոյ. կերիզ. *Դարձոյց զգայութեանն յետս կոյս զելս գնացից առուացն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0202 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c գ. ἁκαθαρσία immundities, impritas Անսրբութիւն. պղծութիւն. աղտեղութիւն. աղտոտութիւն. աղտ. ... *Զսրբութիւնն մատնել յանմաքրութիւն. Յճխ. ՟Ը: *Անմաքրութեամբ ʼի նուէրսն. Պիտ.: *Են եւ այլ անմաքրութիւնք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԵՒԱՆԳ — (ի, աց.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ԱՌԵՒԱՆԳ կամ ԱՌԵՒԱՆԿ ἀρπαγή rapina, raptus Նոյն ընդ ԱՌԵՒԱՆԳՈՒԹԻՒՆ. այսինքն Առումն եւ անկումն ʼի փախուստ. իմա՛ յափշտակութիւն աղջկան, կամ կնոջ օտարի. որ եւ ասի ՀԱՓԱՓՈՒՄՆ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՏ — (ոյ, ով կամ աւ, ոց.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 14c գ. μῶμος, σπίλος, πάθος, αἱτία macula, vitium, nota, labes Նիշ տգեղ. բիծ. սպի. ախտ. պնկասութիւն. կեղտ. պատճառ բասրելի. ամօթալի ինչ. ... *Այր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԻՇ — ( ) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. ԱՒԻՇ կամ ԱՒԻՇԿ, կամ ԱՒԻՇՏ, ԱՒԻՇՔ, կամ ԱՒԻԺՔ. ἱχώρ flumor serosus, cruor, sanies Հիւթ վիժելի ʼի կենդանի կամ ʼի մեռեալ մարմնոց եւ ʼի տնկոց. հոյզն պարարտ կամ իւղային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 492 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. σπίλωμα macula, labes, naevus Բծաւոր կամ արատաւոր լինելն. արատաւորութիւն, պակասութիւն, աղտեղութիւն, եւ ախտաւորութիւն. *Զիւր բծաւորութիւնն, եւ զոչ յաջողելն ʼի ճանապարհ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐՇՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0532 Chronological Sequence: 10c գ. βδέλυγμα Abominatio. Պղծութիւն. զազրութիւն. գարշանք. իրք գարշելիք. աղտեղութիւն. աղտ. իքրահ, իսթիքրահ, փիսլիք, մուրտարլըգ, նէճասէթ. *Յամենայն գարշութեանց: Ըստ գարշութեան ազգացն: Եղեալ իցէ գարշութիւն ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱԶՐԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0709 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c ա. αἱσχροποιός turpia perpretrans, foedus Որ գործէ զգարշելիս. պղծագործ. որոյ գործն է զազիր եւ զզուելի. *Սատակմամբ մարդկան զազրագործաց դարուն երկրորդի. Խոր. ՟Ա. 3:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»