ՎԱՂ

ՎԱՂ
(-) NBH 2-0771 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 14c մ. πάλαι antiquitus, ante, jam, olim θᾶττον cito. (լծ. եւ յն. բա՛լէ. ար. պալատէ. թ. էվվէլ.) Կանխաւ. արդէն. յառաջ. ʼի բազում ժամանակաց հետէ. եւ Փութով. վաղվաղակի. առաջուց, կանուխկեկ, շուտով. չօգտան, հայլը զօմանտան, թէզճէ. *Այնչափ վաղ մեռաւ: Արդարեւ այնչափ վա՞ղ մեռաւ: Վաղ աճապարել: Վաղ հասանել. Մրկ. ՟Ժ՟Ե. 44: ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 27. եւ ՟Ա. 20: *Եթէ վաղ, եւ եթէ անագան: Ո՞չ վաղ իսկ ասացի քեզ, կամ ձեզ. Ագաթ.: *Վաղ առ նա երթիցէ: Կարօղ էր եւ՛ս վաղ առնել զաշխարհ: Ոչ կարի վաղ առնիցէ, եւ ոչ յոյժ անագան. Եզնիկ.: *Ի բա՛ց կաց յաշխարհէ, որ վաղդ ելեր մեկնեցար յաղետից նորա. Եղիշ. միանձն. որպէս եւ Եղիշ. պատմ. ՟Բ. ՟Ե. ՟Ը: *Զոր ինչ կամիք՝ արարէ՛ք վաղ, եւ կամ ե՛րբ կամիք. Փարպ.: *Այնպէս վաղ յամուսնութիւն եւ յորդէծնութիւն գային. Եւս. քր. ՟Ա: *Աստուած որ արհամարհեցաւն ʼի քէն, նա վաղ չլսէ քեզ յայնժամ, զի դու եւ այժմ չլսես նմա. Սեբեր. ՟Թ: *Հալածանք քրիստոնէից վաղ եւս դադարեալ են շնորհօքն Քրիստոսի. Վրք. հց. ՟Ի՟Ա: ՎԱՂ. (իբր ռմկ. վաղը, գալ առտու.) Վաղիւ, կանուխ ʼի յաջորդ առաւօտն. ... *Ի միաշաբաթուն վաղ քաջ ընդ առաւօտնʼʼ. յն. ընդ խոր այգն. ὅρθρου βαθέως valde diluculo. Ղկ. ՟Ի՟Դ. 1: *Մի՛ պարծիր ʼի վաղիւն. վաղ անուանէ զանցաւոր կեանս մեր, որ այսօր է, եւ վաղիւ ոչ է: Վաղ եւ առաւօտ զաշխարհավար զկեանս ասէ. Համամ առակ.: *Նախ խորհի յանկողնի, եւ վաղն գործէ: Ի լուսանալ առաւօտուն, զոր մեք ասեմք վաղն. Վրդն. սղ.: *Առաւօտ եղեալ, վաղն լուսացեալ. Գանձ.: *ոչ ընկենու ʼի վաղն. Ի գիրս առաքին.: ա. ՎԱՂ. ՎԱՂՔ. ա. παλαιός antiquus, vetus, pristinus. Կանուխ, Հին. նախկին. վաղեմի. (լծ. յն. բալէօ՛ս. եբր. եւ ար. պալա, վալա, պալատէ. թ. էվվէլքի ) *Խոր երեկոյն, եւ առաւօտուն վաղ՝ ʼի մի եւ ʼի նոյն ընթանան ժամանակ: Ի խոր գիշերին յերեկոյին շաբաթուն, այսինքն ʼի վաղ առաւօտուն ʼի լուսանալ կիրակէին. Պրպմ. ՟Ի՟Թ: *Որպէս իմաստասիրեցին մեզ վազք ճարտասանիցն. Քեր. քերթ.: *Եկք ամբարակապետին ʼի շահստանն ոչինչ էին վազ. Փարպ.: Տե՛ս եւ ʼի կարգին, ՎԱՂՈՒՑ. ՟Ա: ՎԱՂ ԸՆԴ ՓՈՅԹ. (2-0773) Փոյթ ընդ փոյթ. վաղվաղակի. *Վաղընդփոյթ վաղահոգակ խորհրդով ամբառնայր. Յհ. կթ.: (2-0773) ՎԱՂՈՒ ԵՒՍ. Ի ՎԱՂՈՒՍՏ. ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ. ՎԱՂՈՒՑ. կամ Ի ՎԱՂՈՒՑ. ԸՆԴ ՎԱՂՈՒՑ. ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. πάλαι, ἑκ παλαίου, ἥδη, ὄδη olim, ab antiquo, jam, jamimde. Վաղ. ʼի վաղնջուց. արդէն. շատոնց. չօգտան, պալատէ. *Վաղու եւս արդեօք խորդով եւ մոխրով ապաշխարեալ էր. Մտթ. ՟Ժ՟Ա. 21: *Ի վաղուստ առ նոսա ընտանուի. Բրս. պհ. ՟Բ: *Պատմեալ եղեն վաղ ուրեմն ʼի մէջ իմաստնոցն յունաց: Վաղ ուրեմն յինէն փախուցեալ իմաստութիւն: Վաղ ուրեմն կամ անագան կամիմք հատուցանել. Խոր. ՟Ա. 5: Մագ. ՟Լ՟Ա. ՟Հ՟Ը: *Վաղուց եւս արդեօք ապաշխարեալ էր. Ղկ. ՟Ժ. 23: *Վաղուց մեռեալ ծերունիքն. Տէր Իսրայէլ. յունիս. ՟Բ.: *Զնոյն մեղս՝ զոր այլոց վաղուց գործեալ իցէ, գործիցեմք: Նա եւս վաղուց եկեալ էին, եթէ ոչ աստուծոյ երկայնամտութեան էր խափանեալ. Ոսկ. ես.: *Ընդ վաղուց ընդ նոցին արդարոցն վայելէին. Իմ. ՟Ժ՟Թ. 13: *Նախ քան զնա ես վաղուց հետէ մեռեալ եմ յաշխարհէ. Վրք. հց. ՟Է: *Երէկ եւ ʼի վաղուց (կամ, եւ վաղուց) հետէ. Եւ ոչ ʼի վաղուց հետէ յաւուրցն առաջնոց: Յառաջագոյն գիտեն ʼի վաղուց հետէ. Իմ. ՟Ժ՟Ա. 15: Ես. ՟Խ՟Ը. 7: Գծ. ՟Ի՟Զ. 5: Իսկ յասելն. *Ի վաղու հետէ փոյթ լիցի ձեզ շինելʼʼ. իմա՛, զկնի վաղուի եւ անդր. վաղուընէ ետեւ. Ագաթ.: ՎԱՂ (2-1059) որպէս Առաւոտ. այգ. *Դնելով վաղէ ʼի վաղ զթագն ʼի գլուխ նորա. Պիտառ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՎԱՂ" в других словарях:

  • ՎԱՂՈՒ — ( ) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c մ. ՎԱՂՈՒ ԵՒՍ. Ի ՎԱՂՈՒՍՏ. ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ. ՎԱՂՈՒՑ. կամ Ի ՎԱՂՈՒՑ. ԸՆԴ ՎԱՂՈՒՑ. ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. πάλαι, ἑκ παλαίου, ἥδη, ὄδη olim, ab antiquo, jam, jamimde. Վաղ. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c մ. ՎԱՂՈՒ ԵՒՍ. Ի ՎԱՂՈՒՍՏ. ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ. ՎԱՂՈՒՑ. կամ Ի ՎԱՂՈՒՑ. ԸՆԴ ՎԱՂՈՒՑ. ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. πάλαι, ἑκ παλαίου, ἥδη, ὄδη olim, ab antiquo, jam, jamimde. Վաղ. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂՈՒՑ — ( ) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c մ. ՎԱՂՈՒ ԵՒՍ. Ի ՎԱՂՈՒՍՏ. ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ. ՎԱՂՈՒՑ. կամ Ի ՎԱՂՈՒՑ. ԸՆԴ ՎԱՂՈՒՑ. ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. πάλαι, ἑκ παλαίου, ἥδη, ὄδη olim, ab antiquo, jam, jamimde. Վաղ. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂԵՓԵԱՑ — ( ) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Early classical ա. Վաղ եփեալ՝ հասունացեալ. վաղահասուկ. *Առնէ յանկարծահաս վաղեփեաց (յն. մեծ յոյժ կատարէ) զպտուղն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 11: JJSW : ՎԱՂ ԸՆԴ ՓՈՅԹ. Տ. ՎԱՂ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆ — (ի.) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ա.գ. ὅψιμος serotinus Ո՛չ ագան, ոչ ընդ այգն. ո՛չ կանուխ. յամր. յետին. ուշ, ուշ մնացօղ, ետքի. ... *Ցորեանն եւ հաճար ոչ հարան, զի անագան էին: Տացէ զանձրեւ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԽԱՒ — ( ) NBH 1 1050 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c մ. (ʼի գործիականէ բառիս Կանուխ.) ὅρθρον, πρωί diluculo, mature, praemature πρότερον, πάλαι prius, antea, olim. Կանխելով. վաղ քաջ ընդ առավօտն. եւ Յառաջագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1051 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c գ. Կանխելն՝ վաղ յառնելով, կամ յառաջագոյն ծանուցանելով. վաղ ժամանակ. հնութիւն. յառաջնութիւն ʼի սկզբանէ. եւ փոյթ. (յն. պէսպէս.) *Եւ եթէ ո՛րչափ է կանխութիւն, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋ — ( ) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՅԱՌԱՋ ՅԱՌԱՋՍ. (ʼի բառէս Առաջ, առաջք. իբր մ.) ἕμπροσθεν ante, anterius . եւ բայիւ προβάλλω, προβιβάζω projicio, promoveo προέρχομαι,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՎԱՂ — ( ) NBH 2 0397 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c մ. πρόπαλαι, πρῶτον dudum, jampridem, olim. Կարի վաղագոյն. ʼի վաղուց կանխաւ. վաղ ուրեմն. *Մակբայիցս՝ պարզք, վաղ, նախ. եւ ջոկադիրք են, վաղվաղ, նախավաղ. Թր. քեր.: *Զարթնլով իսկ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂԱՀԱՍ — ( ) NBH 2 0772 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ա. Որ վաղ հասանէ. արագահաս. կանխաժաման. որ եւ ՎԱՂԱՀԱՍԻԿ. *Խորհուրդն անօրէնութեան անդէն իսկ կանխեաց վաղահաս եղեւ յառաջագոյն: Կարճն՝ զվաղահասն յայտնէ. Ոսկ. ՟բ. թես.: Գէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»