ՕՏԱՐՈՏԻ

ՕՏԱՐՈՏԻ
(տւոյ, ւոց.) NBH 2-1030 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ἁλλότριος alienus ξένος peregrinus νόθος nothus, adulterinus. Օտար ոք. ... *Կարաս ծակ է տուն օտար, եւ ջրհոր նեղ՝ օտարոտին: Իբրեւ օտարոտիս համարեալ եմք նմա: Որդիք օտարոտիք: Ոչ խոտորեսցուք ʼի քաղաքս օտարոտւողս: Կանանց իւրոց օտարոտւոց. եւ այլն: *Յերկիր օտարոտեաց ազգաց անցցէ. Սիր.: *Մոգոքն օտարոտիւք (կամ եօք) հաւանեսցին: Առն թշնամւոյ եւ օտարտւոյ յազգէ մերմէ: Օտարոտի էին աստուծոյ եւ յաբրահամէ. Ոսկ.: *Տէր մեր յիւրսն եկն, եւ ոչ յօտարոտիս. Եզնիկ.: *Մի տար օտարոտից (տւոց) զբնակութիւն սիրելեաց քոց. Մամիկ.: Կամ Օտար եւ սուտ աստուածք. օտարոտիս: Բարկացուցին զիս օտարոտւովք, կամ սնոտւովք օտարոտւովք: Սիրէր զօտարոտիս, եւ երթայր զհետ նոցա: Օտարոտի իմն դից թուի պատմիչ լինելոյ. եւայլն: Եւ Օտար ինչ իրք. *Յօրէնս օտարոտիս. ՟Ա. Մակ. ՟Ա. 46: *Փոխանակ զի արբին նոքա յօտար աղբերէ, ընկալան նոքա զհատուցումն ջուրբքն օտարոտեօք. Եփր. ծն.: *Զնոր կտակարանս օտարոտի համարի ʼի հնոյն: Խլեալ զօտարոտի բոյսս: Ճանաչել զօտարոտի խառնուածն. Եզնիկ. : Յճխ. ՟Ժ՟Ա: Յհ. իմ. երեւ.: ասի եւ Օտարոտի կարծիք, տեղիք, գործք. սէր, աչք, եւայլն: Ամենայն օտարոտին ʼի բնութենէ (յն. արտաքոյ բնութեան՝) ցաւաբեր է. Պղատ. տիմ.: Կամ Անհարազատ. խորթ. *ոչ զօտարոտին քան զհարազատս, այլ զհարազատսն յառաջ քան զօտարոտին. Փիլ. իմաստն.: *Թէ յայլմէ արարչէ էին, ոչ կոչէր զնոսա հոգին ʼի փառասիրութիւն, այլ իբրեւ զօտարոտիս մեկուսի դնէր. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՕՏԱՐՈՏԻ" в других словарях:

  • ՔՐԷԻՔՈՒՐ — ( ) NBH 2 1015 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. Վատթար կամ աղտեղի կամ օտարոտի. (որպէս մրուր քուրայի, կամ քուռին քուռը, գարշ, կամ քրչի. աղտոտ, եւայլն.) *Խուժուդուժ տիկնոջն ծառայէ, եւ բազմաց քրէքուր տերանց վաճառեցաւ, հպարտութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷՏ — (էտի կամ ետի, կամ իտի, ից, իւք կամ օք.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. Աղեաց գալարումն. գորով. գութ. ցաւակցութիւն. սրտցաւութիւն. սրտի ցաւ, կսկիծ. ... *Ոչ ունին աղէտ յաղիս իւրեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ա.գ. Երբեմն՝ որ էր յայլմէ ազգէ եւ ʼի կրօնից արտաքոյ եբրայեցւոց. եւ այժմ՝ որ չիցէ քրիստոնեայ. օտարազգի. օտարոտի. այլասեռ. բարբարոս. հեթանոս. դրսի ազգէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Գտանի գրեալ եւ ԱՅԼԸՆԴԱԿ. αλλόκοτος alienus, inusitatus, absurdus, monstruosus Անընդել. անհեթեթ. արտօրէն. անկարգ. անվայել. ցուցանքաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՑԵՂ — (ի, ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἁλλόφυλος, ἕκφυλος qui non est eiusdem tribus, alienus, nulius tribus Որ է յայլմէ կամ յօտար ցեղէ. օտարազգի, եւ անազգի. օտարոտի. օտար. ... *Օտար ամենեւին եւ այլացեղ. Աթ. ՟Բ: *Ոչ սահել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c ա. Իբր անհաւանելի. *Երկրորդ՝ անհաւանականաւ (եղծումն լինի). Պիտ.: Եւ իբր անհաւան. անսաստ. *Զիա՞րդ օտարոտի եւ անհաւանական նախնեացն եղեալ՝ պատճառէք պատճառս. Մագ. ՟Խ՟Ա: *Զանհաւանական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԵՐՁԵՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0203 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἁπρόσιτος, ἅδυτος inaccessabilis, inaccessus եւ այլն. Յոր ոչ լինի մերձենալ. անմատչելի. անմատոյց. եւ Անհասանելի. որուն մօտենալ չըլլար ... *Մերձ յանմերձանալի լոյսն: Որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՏԱԲԱՐՁ — ( ) NBH 1 0258 Chronological Sequence: 8c ա. Աշխատութեամբ բարձեալ. տարեալ. *Իբրեւ զբեռն ինչ օտարոտի եւ աշխատաբարձ. Խոսրովիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԾԱՂԿԻՄ — ( ) NBH 1 0377 Chronological Sequence: 8c ձ. ԱՐՏԱԾԱՂԿԻԼ. βλαστάνομαι germino, pullulo Բողբոջիլ, բուսանիլ որպէս զծաղիկ. սաղարթանալ. *Զոր ոք հայր իմ մշակէ, այնպիսին զիմն հատուցանէ պտուղ, ոչ թողլով օտարոտի պտղոյ ʼի ճշմարիտն այգւոջ արտածաղկիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»