ԱՋՈՂԱԿ

ԱՋՈՂԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0280 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c ա. ἑπιτυγχάνων, δεξιός, ἑλαφρός fortunatus, commodus, agilis որ եւ ԱՋՈՂ, եւ ՅԱՋՈՂԱԿ. Աջողաձեռն. ճարտար. քաջ. քաջայարմար ʼի գործ. հնարիմաց. արագ եւ հմուտ. բարեբախտ. ճարպիկ, բանուկ, վարպետ, չուստ. ... *Եւ էր այր աջողակ. Ծն. ՟Լ՟Թ. 2: *Երկոցունց, կամ յերկոցունց ձեռաց աջողակ. Դտ. ՟Գ. 15: ՟Ի. 16: *Ամենայն տեսանող մտաց երեւէին աջողակք: Աջողակ ʼի գիւտ խոհականութեան: Աջողակ խորհրդականութիւն. Փարպ.: *Աջողակ պատմագիր աջողակ զինուորութեանն. Յհ. կթ.: Ի ձեռն աջողակ աջոյն յիսուսի. Նար. խչ.: Կամ Աջողեալ. աջող. դիպող. լաւ. բարեյարմար. *(Մկրտութիւնն՝) վախճանելոց աջողակ պատան. Ածաբ. մկրտ.: *Քան զաջողակն առնէ իմն յաջողակագոյն (խոտորելով յաջն). Առ որս. ՟Ժ՟Բ: *Յառաջակողմանն աջողակ աշտիճանի դասեալք: Աջողակ բարեացս վտակք. Պիտ.: *Ի կողմանն աջոյ կայից հիւսիսոյ՝ ըստ առակողին ընթացից հետոց աջողակ հողմոյն. Նար. խչ.: *Այս երկիրս ամենայն բարութեամբ լի է, եւ աջողակ եւ առողջ. Զենոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՋՈՂԱԿ" в других словарях:

  • ՊԱՏՐԱՍՏԱԲԱՆ — ( ) NBH 2 0623 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա. Պատրաստ եւ աջողակ ʼի բանս. հազըրճէվապ. *Ընտրեաց իւր արս ճարտարս եւ պատրաստաբանս. Բուզ. ՟Դ. 8: *Որում տայր քրիստոս իմաստ շնորհալից՝ պատրաստաբան՝ աջողակ ʼի գիւտ խոհականութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ. *Ախորժակ բանիւ: Քաղցր եւ ախորժակ բարբառ Փրկչին. Փարպ.: *Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ՝ փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ: Կնդրուկ հաշտութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԵՐՋԱՆԻԿ — (նկի, կաց.) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 11c ὁλβιότατος, πάμμακαρ felicissimus, beatissimus, fortunatissimus Ամենայնիւ երջանիկ, երանելի, եւ բարեբախտ, ճոխ եւ աջողակ. *Ամէներջանիկն Մարիամ: Ամէներջանիկն ʼի կանայս. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՓԱՆ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἁνεμπόδιστως, ἁκώλυτος non impeditus Ուր չկայցէ խափան ինչ կամ արգելք. անարգել. աջողակ. ... *Անխափան գործովք կայր պնդակազմ: Ճանապարհ անխափան: Ուսուցանէր վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱԿԱՌԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0177 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 13c ա. Որ ոչն կայ հակառակ. անդիմադարձ. հաւան. դէմ չկեցօղ. ... *Զսէր եղբարցն յանհակառակ կամսն հանգուսցէ. Լմբ. առակ.: *Անհառակ միաբանութեան օրինակ. Ոսկ. գղ.: *Թէ եւ լըցի զկամըս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՂ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0280 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c ա. δεξιός, η, ον dexter, tra, trum; commodus, expediens, facilis Որ է իբրու յաջոյ կողման, կամ զօրաւոր եւ յաջողակ իբրեւ զաջ. յաջող. դիպող. լաւ եւ գովելի. ուղիղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0280 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Աջողակիչ, կամ աջողակ. *Աջողական (կամ յաջողական) աջով տեառնագրեալք. Նար. առաք.: *Որ երկաքանչիւրօք աջողական իցէ. Մեկն. ղեւտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՂԱՁԵՌՆ — (ձեռք.) NBH 1 0280 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. Աջողակ կամ ճարտար ձեռօք. աջող. *Յաղեղն եւ ʼի սուսեր աջողաձեռք. Խոր. ՟Ա. 20: *Միջամուխ լեալ աջողաձեռն նետաձգութեամբ. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԳԱՍՏԱՓԱՐ — ( ) NBH 1 0282 Chronological Sequence: 7c ա. (եթէ չիցէ գրելի ըստ վերնոյն.) Որ փարի զառագաստիւ նաւաց՝ ʼի լնուլ եւ յուռուցանել զայն. *Աջողակ առագաստափար օդով սլացեալ. Սհկ. արմաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνδρεῖος, ἑνάρετος, γενναῖος , ἅριστος virtute praeditus, fortis, generosus, optimus (արմատն է ʼի հյ. արի, եւ աք. այսինքն ոտք կամ արագ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»