ԱՂԱԳ

ԱՂԱԳ
(գի, գաւ, աղագս, յաղագս.) NBH 1-0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ, տճկ. ըլաճ, իլաճ ) Հանճարաւոր եղանակ, կերպ. օրինակ. հնար. ճարակ. դեղ եւ դարման. τρόπος modus ... *Սեռ եռակի ասի. ըստ միոյ աղագի՝ ʼի ծննդենէ, ըստ այլ աղագի՝ ʼի տեղւոյ. ըստ երրորդ աղագի սեռ ասի, որ ʼի տեսակս բաժանի. Դամասկ.: *Յորժամ պարտ էր զայրանալ՝ մինչ պատուհասեալք էին, ոչ այնպիսի աղագաւ վարէին առ նա: Մարմնականն՝ հոգեւորական աղագաւն հոգեւորական լինիցի: Ըստ էական բնութեանն աղագաւ: Ոսկ. յհ. ՟Ա: *Նմին իրի՝ աղագաւ մեծաւ ջանան զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք. Պիտ.: *Ոչ գիտեմ՝ որպիսի՛ աղագաւ համեմատեաց զարծուի ծիծառան. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.: *Կեղծաւորական սիրով աղագս ելից հնարել խոկային: Խնդրէր ʼի նմանէ զխորհուրդս աղագս ելից: Ելի կամ հետի աղագս գտանել. Արծր. ՟Գ. 12: ՟Ե. 3: Յհ. կթ. ստէպ: ԱՂԱԳ. λόγος ratio Պատճառ. ... *Որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս. Պիտ.: *Այսու աղագաւ անխրատս եւ անհրահանգս մնան. Շ. ընդհ.: *Յայն աղագս զմեզ զուր դատիք. Եղիշ. ՟Ը: *Վասն այնր աղագաւ յոյժ աշխատի. Վրք. հց. ՟Բ: *Ո՞րպէս, կամ սակս ո՞ր աղագաւ. ՃՃ.: *Վասն ո՞յր աղագաւ ինքն ո՛չ մկրտէր: Ո՛չ վասն աշակերտս գրաւելոյ աղագաւ. Ոսկ. յհ. եւ Ոսկ. գղ.: նխ. ԱՂԱԳԱՒ. իբր նխ. յետադաս քան զխնդիրն. ի յն. եւ յն. περί causa, gratia, ἔνεκα propter, ob, de Ի պատճառս. ʼի սակս. վասն. յաղագս. պատճառով, համար. ... *Կարգի իմն աղագաւ յարեաց զնոսա յառակն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 22: *Քաղդէացւոց իմաստութեանն աղագաւ այսչափ ինչ. Եւս. քր. ՟Ա: *Բարւոյ աղագաւ են ամենայն: Վախճան, որպէս՝ որոյ աղագաւ. Դիոն. ածայ.: *Պատրանաց աղագաւ: Կոչեցաւ Նիկանովը այնորիկ աղագաւ. Խոր. ՟Ա. եւ ՟Բ: *Նորին աղագաւ: Որոյ աղագաւ: Սորին վարկեալ աղագաւ: Դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն. Պիտ.: *Արբեցութեան դիւին աղագաւ ասէ: Կռապաշտս կոչելով տէրունեանն աղագաւ նշանապաշտութեամբ. Յհ. իմ. պաւլ.: *Ոչ ետուն զփոքրն, այնր աղագաւ ոչ առնուն զմեծն. Սարգ. յկ. ՟Զ: *Ձեր աղագաւ տանջեցայ. ձեր աղագաւ ʼի վերայ փայտին քացախ արբի. Վրք. հց. ձ: *Լուեալ իմացան զհիւրընկալութեան աղագաւն. Վրք. հց.: ՅԱՂԱԳՍ. Տե՛ս ʼի տառն Յ. *Մի՛ ինչ պատճառս տալ հակառակորդին ʼի հայհոյութեան աղագս (կամ հայհոյութեան աղագաւ). ՟Ա. Տիմ. ՟Ե. 14:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՂԱԳ" в других словарях:

  • ԱՂԱԳԱՒ — ( ) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԱԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂ — I. (ոյ, ոց. եւ եւս ի, ից.) NBH 1 0608 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. φάρμακον medicina, medicamen, ῤητίνη resina, κολλούριον collyrium Դարման առողջարար հիւանդաց, եւ Սպեղանի վիրաց կամ պատրոյգ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼ — (ի, իւ. եւս եւ ելոյ. Ելք, ելից, ելիւք.) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. ἑκόρευσις, ἕξοδος, ἑξοδία, ἑξόδιος egressio, egressus, exodus Ելումն արտաքս ի ներքուստ. ... *Ոչ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԱԳ — (ի, աց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c գ. Ճանապարհ սովորական արահետ. (լծ. հյ. ուղի). ... *Մի՛ գուցէ շաւիղ ուլուց իցէ երեւեալն, յաղադս ոչ երեւելոյ քեզ հետովքն եղագն՝ ընդ որ անցինն». յն. որ հետովքն իւրեանց զկուռ զուղին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԻ — ( ) NBH 2 0092 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c նխ. Զհետ. յետ. զկնի. ետեւէն, ետքը. *Ի ծնանիլ վերջին արդարոյն, որոյ հետի այլ ոչ եւս իցէ. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Որոյ հետին՝ առ ծայրագոյն անճառիցն ընկալցի իմացուած. Անյաղթ բարձր.: այսինքն յետ որոյ կամ ըստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՐ — ( ) NBH 2 0173 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ռմկ. ճար ու ճարակ. պ. ջարէ, ռար իւ ջէդէր. πόρος, θεραπεία, μέσον medela, medium. Հնար. դեղ դարմանոյ. ելի աղագ. ... *Ողջ միայն ապրել ճար լիցի: Ոչ գոյ ճար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԹԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0225 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. στρατηγία (ճարտարութիւն ʼի զինուորութեան). stratagema ἑπιστήμη scientia, peritia, ars, astutia. Հնարք. հայթհայթանք. ճար. ելի աղագ. ճարտարութիւն. արուեստ. գիւտ հնարից ʼի մարտի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՂԱԳՍ — ( ) NBH 2 0315 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c նխ. περί, ἔνεκα, ἔνεκεν, διά , ἑπί, χάριν ob, de pro, propter. Աղագաւ. վասն. սակս. ʼի պատճառս. ʼի պէտս. ʼի վերայ. ղ, (պատմական.) (ʼի ձայնէս Աղագ. թ. ըլաճ. դեղ. հնար. ճար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»