ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԵՐՁ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԵՐՁ
(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0326 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Մերձամերձ դաշնաւոր. Ագաթ.: Կորիւն.: *Զմի ոմն յառաջնոց եւ յաստուածամերձիցն տեսեալ էութեանց. Շ. հրեշտ.: *Ի վեհից եւ յոյժ աստուածամերձաց. Անյաղթ բարձր.: Ասի եւ *Աստուածամերձ լսելիք. Յհ. կթ. իբր ընդել աստուածային բանից: Եւ *Աստուածամերձ բերան. Աղօթ.: *Աստուածամերձ ձեռն. Նար. խչ. իբր յԱստուած կամ յաստուածային մերձեցեալ: Եւ եւս՝ որպէս Մերձեցուցիչ առ Աստուած. *Գիտութիւն աստուածամերձ. Ագաթ. *Աստուածմերձ բան, կամ խորհուրդ, այցելութիւն, պողոտայ. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԵՐՁ" в других словарях:

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԽՕՍ — (ի, աց.) NBH 1 0323 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c ա. Խօսօղ ընդ Աստուած, եւ ʼի դիմաց նորա առ մարդիկ. խօսօղ ՟Ավ զԱտուածոյսն. Աստուածամերձ եւ ատուածաբան. իբր յն. θεολόγος , եւ θεολογικός *Աստուածախօս լեզու,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՄԲՈՅՐ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date ա. Համբուրիչ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. *Աստուածամերձ բերան, աստուածահաբոյր շրթունք. Աղօթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՈՒԽ — ( ) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. Միջամուխ յԱստուած. աստուածային իրօք որպէս պողովատիկ. կամ թափանցանց լեալ աստուածային հրով. աստուածամերձ. սերտ միացեալ յԱստուած. *Աստուածամայրն յանդիման երկոտասանաճառագայթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ἑκθειάζω in deorum numerum refero Աստուած առնել. աստուածացուցանել. *Վասն այսորիկ աստուածարեցին զնա. Նոննոս.: չ. ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵՄ. չ. կամ ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԻՄ. ձ. ἑνθουσιάζω,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0978 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. μυστικώτερος magis arcanus et mysticus. առաւել կամ կարի խորհրդաւոր, եւ սրբազանագոյն. *Սակս խորհրդականագունից տնօրէնութեանց. Մաքս. եկեղ.: *Եւ այս յոյժ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԳԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0111 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. Հաղորդութիւնընդ հոգւոյն աստուծոյ. հոգի մարգարէական կամ աստուածամերձ. *Առեալ նպաստաւորութիւն ʼի հոգեխառնութենէ նորա, որպէս ոմանք ʼի հոգւոյն մովսէսի. Եպիփ. սղ.: *Հեռի եմք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏԱՊԱՇՏՕՆ — ( ) NBH 2 0290 Chronological Sequence: 10c, 12c, 13c ա. Որ միշտ պարապի պաշտամանն աստուծոյ եւ աղօթից. որպիսի էին ակումիտք, կամ վանականք անհանգստից վանաց. *Միաբանակեաց վանսն թանահատի վանից, որք էին մշտապաշտօնք: Եւ սոքա մշտապաշտօնք: Երիցավանք՝ որք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏՆՋԵՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0290 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ἁείναος, ἁένναος sempternus, perpetuus. Մշտնջենաւոր. յաւիտենական. յաւերժական. անմահ. հանապազորդեան. *Կենդանին եւ մշտնջենականն աստուած: Նորա մեծութեանն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՂԱՏԱՅ — (ի, իւ.) NBH 2 0589 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Բառ անստոյգ. իբր Պողոտայ, կամ Պաղատանք. *Աստուածամերձ պաղատայիւ ... քաղաքավարեալ. Յհ. կթ.: Իսկ Սեբեր. ՟Թ: *Արկանէ զայնպիսի պաղատասʼʼ. կամ գրելի՝ պաղատանս, եւ կամ պաղատայս՝ նովին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0866 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. θεωρικός, θεωριτικός contemplativus, speculativus. Սեպհական տեսութեան՝ մանաւանդ մտաց. մատաւորական. հտայեցողական. իմանալի. *Իմաստասիրութիւն բաժանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»