ԱՐԳԱՍԻՔ

ԱՐԳԱՍԻՔ
(սեաց.) NBH 1-0343 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἑργασία, πράγμα opus, res, negotium (լծ. հյ. յարգ, երկք. եւ յն. էրգասի՛ա, գործ. եւ շահ) Արդիւնք. գործ արգոյ եւ շահեկան. արարք օգգակարք. իրք արտադրեալք. վաստակ. բերք. պտուղ. ելք կամ հանգամանք իրաց. *Զարգասիսն բարեաց ազգին այլազգիքն ʼի համար ոչ բերէին. ՟Գ. Մակ. ՟Գ 4: *Ոչ բանիւք լոկովք, այլ առաւել եւս արգասեօք. Ոսկ. յհ. ՟Ա 12: *Զվարս կենացն բնաւորապէս բարի արգասեօք ʼի հաճոյս կամացն Աստուծոյ ուղղեցին. Նախերգ. փիլ.: *Որոց կանոն եւ օրինակ զիւրեանց անձանց արգասիս եդեալ. Կորիւն.: *Վասն հոգեկիր առաքինի արգասեացն. Բուզ. ՟Գ 5: *Արգասեօք պարարտութեամբ. Յհ. կթ.: *Զաւանդս արգասեաց երկրագործութեան: Յընդունակութիւն արգասեաց հոգեւոր սերմանդ. Նար. ՟Թ. ՟Լ՟Դ: *Արգասիք զանազան արհեստից, կամ սիրոյ եւ խաղաղութեան. կամ չարեաց, մեղաց. Պիտ.: Յհ. կթ.: Նար. ՟Զ: Սարգ. յկ. յռջբ: *Չարիքն անձի՞նք ինչ իցեն, թէ արգասիք անձանց: Անարդ եւ անարգասաւոր էր հիւղն, եւ աստուած ած զնա յարգասիս: Գալ յարգասիսն եւ ʼի կերպարանս. Եզնիկ.: *Մենամարտիկ նահատակացն արգասեօք (որ գրի արգասեւք, կամ արգասիւք): Ամենավայելուչ արգասեօք. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՐԳԱՍԻՔ" в других словарях:

  • ԲԵՐ — I. (ի, իւք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c, 14c գ. φορά latio, motus, impetus Արմատ Բերել բային. որպէս Բերումն. ընթացք. ... *Եւ գետոյն բերիւք հանգիտակ կղզւոյ առատագիւտս առնէ շուրջ պարունակելով. Խոր. ՟Գ. 62: *Ոչ անօգուտ երթեւեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Early classical գ. ζωμός jus, jusculum Պարարտ հիւթ մսոյ եփելոյ, որպէս արգասիք նորա. խաշեւ, մսի ջուր. ... *Միսն հալեսցի, եւ արգանակն նուազեսցի. Եզիկ. ՟Ի՟Դ 10: տե՛ս եւ դտ. ՟Զ 19. 20: Ես. ՟Կ՟Ե 4 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՆԴ — (ի կամ ոյ.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c գ. ԱՐԳԱՆԴ γαστήρ, μήτρα, κοιλία uterus, venter գրի եւ Արգանտ, զի առաւել այնպէս հնչի. (իբրու արգասիք՝ երկք եւ երկունք անդ). Տեղի սաղմնառութեան եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻՒՆ — (դեան, դեամբ. մանաւանդ՝ արդիւնք, դեանց, դեամբք կամ դեօք.) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ԱՐԴԻՒՆ մանաւանդ՝ ԱՐԴԻՒՆՔ. γέννημα, εὑφόριον, γεώργιον, πράγμα productum, fructus terrae, manipulus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԺԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅξιος dignus Նա՝ կամ այն՝ որում արժան է ընծայել ինչ ʼի պատիւ կամ յանարգանս. արժանաւոր. յարմար. եւ Հաճոյ. ընտրեալ. ընտիր. պիտանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕργον (լծ. հյ. երկ). ἑργασία (լծ. արգասիք), ἑργατεία (ուստի թ. ըրղադլըգ ). opus (operis), operatio, factum, actus, actio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՑԱԶՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0636 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c ա. ἠρωϊκός heroicus Սեպհական դիւցազանց. եւ Քաջ. առաքինի. *Դիւցազնական օրէնք, կամ արգասիք, սէր. Եղիշ. ՟Բ: Ճ. ՟Ա.: Մագ. ՟Ժ: *Չորից դիւցազնական տաղից. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՅՐԻ — (րւոյ կամ րոյ, րեաց.) NBH 1 0919 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Պտուղ. բերք. արդիւնք. արգասիք. ընծայ հաճոյական. Տե՛ս եւ ԵՐԱԽԱՅՐԻՔ. ... *Հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք: Լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պղաբերելոյն. Պիտ.: *պտարագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»