ԱՐԵԳԱԿՆ

ԱՐԵԳԱԿՆ
(ակա, կանէ կամ կնէ, կամբ, կունք, կանց.) NBH 1-0351 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ἤλιος sol Ակն արեգի կամ արեւու. աղբիւր զգալի լուսոյ. լուսաւորն մեծ ʼի մէջ մոլորակաց, եւ լուսատու նոցա. յորմէ ցերեկ այսինքն տիւ յելս իւր, եւ երեկոյ կամ գիշեր ʼի մուտս. արեգակ, արեւ .... սանս. արփա. *Ծագէ արեգակն, եւ մտանէ արեգակն: Ընտիր իբրեւ զարեգակն: Խոնաւութիւն յարեգականէ է. եւ այլն: *Եթէ զարեգականէ կամիցիս ասել: Յարեգակնէ գայ ʼի նա լոյսն: Ոչ բազում արեգակունք. Եզնիկ.: *Իբր յարեգակնէ այլայլեալ աչաց տկարութիւն. Նար. ՟Լ՟Ը: *Արեգակն անուանեցաւ, այսինքն լուսոյ ակն. Կամրջ. Տօնակ.: *Արեգակն, լուսոյ ակն, զի լուսոյն սեռն եւ յստակ լոյսն ʼի նմա է. Վրդն. սղ.: *Արեգակն՝ մեծ ակն ասի, կամ տուընջեան աստղ, կամ լուսոյ ակն. Վանակ. տարեմուտ.: Նմանութեամբ ասի. *Արեգակն արդարութեան, կամ արդար, եւ այլնʼʼ, զՔրիստոսէ. Շար.: Ժմ. եւ այլն: *Մեծն հռոմ, ուր կան արեգակունք աշխարհի պետրոս եւ պօղոս. Վրդն. աշխարհ.: *Լուցանին որպէս զարեգակունս յանմատոյց լուսոյն. Յճխ. ՟Ժ՟Դ: տե՛ս եւ Նար. չ. եւ Նար. առաք.: *Աչկունքն էին արեգակունք. Խոր. ՟Ա 30: *Փայլուն աստեղունք, ճոխ արեգակունք, սուրբ մարտիրոսունք. Գանձ.: Որպէս Արեւելք. *Յարեգակն կոյս զերկայնութիւն պարզեալ. Խոր. ՟Ա 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՐԵԳԱԿՆ" в других словарях:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵՒ — (արեւու, յարեւէ.) NBH 1 0352 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἤλιος sol Նոյն ընդ Արեգ, այսինքն Արեգակն. որ եւ կոչի Արեւու ակն. եւ Լոյսն կամ շողն արեգական, իբր Երեւեցուցիչ ամենայնի: *Ոչ արեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԶԱԿ — ( ) NBH 1 479 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c ԲԵԶԱԿ կամ ԲԵԶԵԿ. յորմէ եւ ԲԵԶԵԿԵԱՆ. βέζεκ besec Բառ եբրայական պաշագ. որ է Փայլիւն լուսոյ կամ Փայլակն. փայլատակումն. կայծակն. եւ լայնաբար՝ Արեգակն. (որպէս թարգմանի ʼի մեզ, Եզեկ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԻՆ — (սնի, իւ, կամ սնոյ, ով.) NBH 1 0902 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c գ. σελήνη luna. Մոլորակ երեւելի յետարեգական, յորմէ ունի եւ զլոյս իւր, մերձաւոր երկրի քան զամենայն լուսաւորս երկնից. լուսին, լուսընկայ. թ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 14c, 15c գ. ζώδιον signum celeste in zodiaco. որ եւ կենդանատեսակ. Կենդակ. Կենդանակ. այսինքն Աստեղատուն ʼի կերպարանս կենդանւոյ իրիք նշանակեալ աստեղաբաշխից, որպէս Խոյ, Ցուլ, եւայլն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՅՐ — (մօր, մարբ, մարք, մարց, մարբք.) NBH 2 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. (որպէս թէ ունօղ զմի այր. կամ միացեալ ընդ այր.) լծ. եւ պ. մատէր, մազէր. սանս. մա՛թռրի. յն. μήτηρ , մի՛դիր. mater. մադէր ը Էգ ծնօղ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԷՋՕՐԵԱՅ — (րէի, իւ.) NBH 2 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c գ. μεσημβρία, ἠμέρα μέση meridies, media dies. Միջին ժամանակ աւուր, այս տըւնջեան. օր հասարակ. միջօրէ, կէս օր, օր հարսակ. ինքն տըւնջեան. օր հասարակ. ... *Նստէր առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱՆԵՄ — (մտի, մո՛ւտ, մտէ՛ք.) NBH 2 0305 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c չ. ՄՏԱՆԵՄ տե՛ս եւ ՄՏԵՄ, մտայ. εἱσέρχομαι , εἵσειμι, εἱσπορέομαι, ἑμβαίνω, εἱσάγομαι intro, introeo, ingredior, introducor, inducor διαδύνω penetro եւն. Մուտ առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0048 Chronological Sequence: 12c Տ. ԱՂՕՏԱԲԱՐ. *Այս թէպէտ առ մարգարէիւքն էր աղօտապէս, Քրիստոսիւ որպէս արեգակն զաշխարհս լուսաւորեաց ... Ճանապարհորդեցին աղօտապէս, մինչեւ ծագեցաւ արեգակն: Աղօտապէս ձգտիմք յանճառ խորոցն քննութիւն: Կամեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵԳ — (ի.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ութերորդ ամիս հայոց՝ շարժական, որ յայլ եւ այլ դարս համեմատի այլ եւ այլ ամսոց այլոց ազգաց: Արմատ է բառիս Արեգակն. վասն որոյ ʼի Հին բռ. գրի. *Արեգ. մեծ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»