ԵՐԵՒՈՒՄՆ

ԵՐԵՒՈՒՄՆ
(ւման, անց.) NBH 1-0679 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. φάσις, ἑπιφάσις, ἑπιφάνεια apparitio, apparentia, species Երեւիլն. տեսանիլն. տեսութիւն. տեսիլ. երեւոյթ. երեւնալը, երեւցածը, տեսք, տեսիլք. *Ափշեալ ի փայլակնացայտ երեւմանէ: Երեւումն սքանչելատեսիլ եցոյց քեզ: Յայտնական երեւմամբ կայր գունդն: Մինչեւ ցերեւումն պղծոյն. Փարպ.: *Ի յերկարագոյնս նայել իմ յայնպիսի երեւումն. Խոր. ՟Ա. 25: *Ոմն ձայնիւ, եւ ոմն երեւմամբ: Հաւասարեալ լինին երեւմունքն: Զառաջինսն յիշեցեալ երեւմունս. Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. երեւ.: *Մարդ յերեւմանէն ծանօթանայ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Ա: *Ի տես անառակ եւ պիղծ երեւմանց: Կերպարանէ արհաւրաց տեսիլս եւ երեւմունս. Խոսր.: *Երեւմունս երազոց. Յհ. կթ.: *Երեւմամբ խորհրդոյ զանցանել զսկզբմամբն. Բրս. յիսկզբանէ: ԵՐԵՒՈՒՄՆ. ἑπιφάνεια, ἑπιτολή, ὅψις Մակերեւոյթ, երեսք. *Ըստ երկրաչափական արուեստին, որ նշան, գիծ, եւ երեւումն կոչեն. Վրդն. ել.: *Պնդի ընդ ջլի, եւ ընդ երեւմանն (մորթոյ) ձկտի. Նիւս. կազմ. ՟Լ՟Բ: *Ո՛չ ասէ՝ յերկրէ ջնջել, այլ ի դիմաց երկրի, այսինքն յերեւմանէն. Փիլ. լին. ՟Բ. 15: ԵՐԵՒՈՒՄՆ. φαντασία Առերեւոյթ իրք. ցոյցք արտաքին առ երեւելոյ յաչս մարդկան. *Հաւանելի իմն ի միտս արկանէ երեւմունս անցից առ ի պատրանս քաղաքաց. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ոչ վասն այլ իրիք պիտոյից, այլ զի վկայս ունիցին զնոսա վասն սնոտի եւ անցաւոր երեւմանցս. Ոսկ. յհ. ՟Ի՟Է: ԵՐԵՒՈՒՄՆ. ἕκφανσις productio, repraesentatio Ծագումն. ծնունդ եւ բղխումն կամ ելումն. *Իմանալի՛ է այսպէս ծնեալ զորդի ի հօրէ՝ որպէս զիմաստութիւն ի մտաց. թէպէտեւ ի ծիողէն արտաքս լինել թուելով ըստ երեւման նորա, դարձեալ է՛ ի նմա. Կիւրղ. գանձ.: *Հոգին սուրբ բխումն ի հօրէ, եւ երեւումն յորդւոյ, ո՛չ ըստ որդւոյ ծննդեամբ, այլ յառաջ եկեալ աղբիւրաբար. Կիր. պտմ.: *Հոգւոյն սրբոյ բղխումն ի հօրէ, եւ յարդւոյ երեւումն անհատաբար եւ անժամանակապէս. Բրսղ. մրկ.: *Որդի, եւ Հոգի (կոչին). երեւմամբն՝ զանազան նոցա եւ զկոչմունսն արար». այսինքն բանիւ ելման կամ ծագման նոցա. Առ որս. ՟Զ: ԵՐԵՒՈՒՄՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ կամ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ. իբր Յայտնութիւն, աստուածյայտնութիւն. *Երեւմունք աստուածայինք եղեն առ սուրբսն: Ամենիմաստն աստուածաբանութիւն (սուրբ գրոց) զտեսիլն զայն վայելչաբար կոչէ Աստուծոյ երեւումն. Դիոն. երկն.: *Երեւմանն աստուծոյ արժանաւոր լեալ (եղիա). Յճխ. ՟Թ: *Զերեւումն որդւոյն յայտ առնէ. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԵՐԵՒՈՒՄՆ" в других словарях:

  • ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0322 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 13c գ. φανέρωσις, δῆλος, δήλωσις manifestatio, patefactio, declaratio ἑπιφάνεια apparitio σαφήνεια perspicuitas եւն. (լծ. թ. այտընլըգ ). Յայտնի եւ երեւելի գոլն. յայտնելն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄՈՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 12c ձ. ԱՂԱՄՈՂԻՄ ԱՂԱՄՈՂԵՄ: իբր ποικίλλομαι variegor Այլայլիլ. այլափոխիլ. այլագունիլ. ծածանիլ. խառնակիլ. *Երեւումն լինի յաղամողեալ լուսոյն. Շիր.: *Զերծանել ʼի բազմամասն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել կամ յոյժ աղօտ. նսեմագոյն. մթագոյն. նուազագոյն. ἁμυδρότερος, ἁμαυρότερος obscurior *Աղօտագոյն ունի զբաշխողականն երեւումն: Լուսափայլութիւնք՝ ոմանց յայտնագոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: 6c, 9c մ. Իբրեւ անծանօթ. օտարաբար. անյայտաբար. *Անծանօթաբար առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ. Պիտ.: *Անծանօթաբար երեւումն. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺԱԿԱՆ ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼԻ Որում անհնար է կամ դժուարին է հանդուրժել. անժուժալի. անըմբերելի. անբերելի. անտանելի. ահաւոր եւ սաստիկ յոյժ. որ քաշելու՝ դիմանալու՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՈՒԿ — (ձկի, կամ կոյ, կաց.) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՁՈՒԿ գրի եւ ԱՆԾՈՒԿ. στενός angustus Ոյր անցքն կամ միջոցն եւ դիրքն է փոքրիկ. նեղ. անմասն ʼի լայնութենէ կամ յընդարձակութենէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕՍՐԱՓԱՊԱՐՔ — ( ) NBH 1 0257 Chronological Sequence: 7c գ. Նեղ փապարք կամ ծերպք. նեղ բարակ կամ պզտիկ ճեղք. *Երեւումն լինի վերին լուսոյն ընդ անօսրափապարս ինչ օդեղէնս. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆԿԱՆԻՄ — (կայ.) NBH 1 0284 Chronological Sequence: 6c ձ. προσπίπτω accido, incido, securro Դէպ լինել. հանդիպել. պատահիլ. *Որպէս ʼի հայելիսդ ար առանկանի ʼի նմա՝ բնաւորեցաւ կերպարան ընդունել: Մարմնոյ աչօք յորժամ տկարասցի, բազում անգամ ʼի միոջէ ճրագէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՉՍ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ԱՌ ԱՉՍ. իբր Աչառանօք, ակնառութեամբ. *Եթէ աղքատ ոք է, եթէ մեծատուն, մի՛ առ աչս նոցա հայել. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 3: *Մի՛ սուտակասպասք, եւ առ աչս աչառելով. Եղիշ. ՟Ա: Եւ իբր Առ երեսս, ըստ երեւութին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»