ԶԳՈՅՇ

ԶԳՈՅՇ
(զգոյշք, ʼի զգուշի.) NBH 1-0727 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա.գ. ὀρατικός perspicax, cautus, circumspectus Որ ուշ ունի զգաստութեամբ. ուշադիր. արթուն. անձնապահ. եւ Երկիւղած. զգուշաւոր, աչքաբաց. ... *Զայր շոյտ եւ զգոյշ ʼի գործ իւր՝ թագաւորաց առաջի պարտ է կացուցանելʼʼ. յն. ականի կամ դիտօղ. Առակ. ՟Ի՟Բ. 29: *Որ երկնչին, զգոյշ եւ պատրաստ հանապազ կան. եւ զգուշանալովն՝ ոչ ըմբռնին յարատոյ մեղաց. Խոսր.: *Ծանր է լեզուին յանցանք, եւ դիւրին. սորին զգոյշքն անխռով մնան. Լմբ. առակ.: *Զգոյշք միայն խորշելոյն յԱստուծոյ, եւ ոչ մերձելոյն. Լմբ. պտրգ.: Մերթ Անքոյթ, ապահով, կամ զգուշալի. *Երկիւղիւ զիս միայն խրատել կամեցեալ՝ եդիր զիս ʼի զգոյշ վայրի. Փիլ. յովն.: Ի ԶԳՈՒՇԻ ԱՌՆԵԼ. Դնել ʼի զգուշութեան. պահել. անքոյթ առնել. յապահովել. ամրացուցանել. ἁσφαλίζω tutum reddo, munio *Ի զգուշի՛ արա դու զմեզ, զի մի՛ ընդ քո այլ ումեք երկիր պագանիցեմք. Կոչ. ՟Ժ՟Ե: ԶԳՈՅՇ ԼԻՆԵԼ. ԶԳՈՅՇ ԿԱԼ. προσέχω (յորմէ պռօսխումէն). caveo, attendo βλέπω, ὀράω video հր. vide, videte. φυλάττω, -σσω observo Զգուշանալ. բացառական խնդրով՝ իբր Անձնապահ լինել. եւ տրականաւ՝ որպէս Ուշ ունել. միտ դնել. քաջ դիտել, հայել, տեսանել. տե՛ս, տեսէք, զգոյշ կեցիր, աղէկ նայէ. ... *Զգո՛յշ լեր չուտելոյ (կամ ʼի չուտելոյ) զարիւն: Զգո՛յշ լեր, գուցէ անցանիցես ընդ այն տեղի: Զգո՛յշ լերուք ʼի սուտ մարգարէիցն: Զգո՛յշ եղերուք ʼի շանց անտի: Տեսէ՛ք եւ զգո՛յշ լերուք յամենայն ագահութենէ: Զգո՛յշ լերուք անձանց ʼի խմորոյ սադուկեցւոցն, որ է կեղծաւորութիւն: Զգո՛յշ լեր անձին քում: Զգո՛յշ լերուք ողորմութեան ձերում: Զգո՛յշ լերուք սրտիւք ձերովք ամենայն բանիցս այսոցիկ: Զգո՛յշ կացէք անձանց: Զգո՛յշ կացէք, մի՛ ոք գիտասցէ, կամ մի՛ ոք զձեզ խաբեսցէ: Զգո՛յշ լինիջիք պատանեկին Աբեսողոմայ: Զգո՛յշ լեր սպասաւորութեանդ. եւ այլն: *Զգո՛յշ լեր նորա իմաստութեանն: Եւ դու զգո՛յշ լեր, թէ զիա՛րդ հանճարեղաբար ...: Զգո՛յշ լեր եւ աստ, զի՞նչ ասէ աւետարանիչն. Ոսկ. յհ.: (1-0729) Տ. ԶԳՈՒՇԱՒ. ԶԳՈՒՇԵԱՒ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԶԳՈՅՇ" в других словарях:

  • ՇՈՅՏ — (շուտի, տով, տից.) NBH 2 0489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա. ՇՈՅՏ σπουδαῖος studiosus ὀρατικός sagax . կամ ὠρατικός tempestivus ἁστεῖος urbanus, festivus ταχύς celer, velox. գրի եւ որպէս ռմկ. ՇՈՒՏ: Փոյթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՈՒՇԱՆԱՄ — (ացայ, ցի՛ր.) NBH 1 0728 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. Բցռ. խնդր. προσέχω, εὑλαβέομαι , διατηρέω, φυλάττω, ομαι, διαφυλάττω attendo, caveo, observo, custodio Զգոյշ լինել. զգոյշ կալ. պահել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՇ — (ոյ, ով, ովք. եւ ի, իւ.) NBH 2 0552 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. μνήμη memoria. պ. հուշ. ուս. Արմատ Յիշելոյ. Յիշողականն. յիշողութիւն, եւ Ուշադրութիւն. մտադրութիւն. դիտողութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓԱՌ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. ἐτερόδοξος heterodoxus, aliter sentiens Այլաղանդ, այլահաւատ. իբր ունօղ զօտար փառս այս ինքն զվարկ մտաց, զկարծիս ʼի հաւատս. մոլորեալ մտօք. հերձուածող. դաւանանքը տարբեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳՈՅՇ — (ուշի, ից.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁφύλακτος incautus Որ չէ զգոյշ. ոչ անձնապահ. անզգաստ. *Չար ոչ նախատեսեալ անզգուշիցս լինին: Մի՛ լինիք դէտք անզգոյշք. Բրս. մախան.: Երզն. լս.: *Շատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՊԱՀ — (ի, աց.) NBH 1 0194 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. σωματοφύλαξ satelles, corporis custos Պահապան անձին կամ մարմնոյ թագաւորի. թիկնապահ. *Զամենայն իշխան օրամտիցն ʼի սպաս անձնապահաց թագաւորին (այս ինքն անձնապահ գոլոյ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 406 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c գ. πολυλογία multiloquium, loquacitas Շատախօսութիւն. բանք բազումք. *Բազմախօսութիւնն նշան անխրատից է. Եփր. համաբ.: *Ոչ ինչ են այժմ պէտք բազմախօսութիւնս առաջի արկանել. Աթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՅԹԱԳՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ձ. ԳԱՅԹԱԳՂԻՄ որ եւ ԳԱՅԹԱԿՂԵՄ, եցի, չ. σκανδαλίζομαι , προσκόπτω, ὐποσκελίζω scandalizor, labor եւն. Գայթելով գլիլ, գթելով գլորիլ. ընդհարկանիլ ընդ խոչ եւ ընդ խութս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՌՆԱԶԳԵՍՏ — ( ) NBH 1 0530 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. Որոյ զգեստն է իբրեւ զգառանց. *Սոքա են գայլք գառնազգեստք (կամ գառնզգեստք). Նեղոս.: *Զգոյշ լերուք ʼի գառնազգեստ առնէ, եւ ʼի նորա աղանդագործ պղծուէ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»