ԻՒՐՈՎԻ

ԻՒՐՈՎԻ
(-) NBH 1-0876 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c մ. ԻՒՐՈՎԻ ԻՒՐՈՎԻՆ. αὑτός, ἐαυτῷ, -τῇ, -τοῦ ipse, per se, se se. Իւրեւ. ինքնին. անձամբ անձին. եւ Դիւրաւ. ինքիրեն. անձամբը. ինքիրմէ. ... *Յանիծանել ամբարշտին զսատանայ՝ իւրվի ցիւր անձն անիծանէ. Սիրաք. ՟Ի՟Ա. 30: *Զչարեալ անտոնինոսի՝ իւրովի հասանէ միահամուռ ամենայն զօրօք: Ոչ կամեցաւ իւրովի երթալ, այլ դոյզն գունս առաքէ. Խոր. ՟Բ. 20: ՟Գ. 25: *Ինքն իսկ իւրովի չկարէ՞ր զերկինս առնել. Եզնիկ.: *Մի՛ իւրովի առնուլ զվերակացութիւնն, այլ զոր այլքն դատիցին. Բրս. հց.: *Զի այնպէս ինքն իւրովի կործանէ ազնձն չարութիւնն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 7: *Լինի երբեմն որ առանց ջանի իւրովի գայ զղջումն, եւ լինի՝ որ բազում ջանիւ ոչ կարես արտասուել. Անան. զղջ.: Իսկ Երզն. մտթ. *Իւրովի երթալով. եւ կամամահ լինելովʼʼ. լաւ եւս է ընթեռնուլ՝ զիւրովին երթալով: *Զոր զիւրովին պատկեր գործեաց, անկեալ առաջի այնմ երկիրպագանէ. Եւս. ՟Խ՟Դ. 15: *Ձգե՛լ իւրովին զանձինս ʼի նեղութիւնս՝ ցածնոց մարդոց է. Ոսկ. եբր. ՟Ե: Եւ αὑτομάτως sponte. Կամաւ իւրով. կամովին. ինքնակամ. կամակար. *Ոչ սա էա՛ծ զնա, այլ ինքն իւրով եկն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 2: *Անձնատու իւրովի լեալ ոստիկանին. Յհ. կթ.: *Ոչ թէ ʼի հարկէ, այլ իւրովի բերի յառաքինութիւնս. Լմբ. սղ.: գ. ԻՒՐՈՎԻ. գ. Ինքն. նոյն ինքն. *Իւրովի (այսինքն զնոյն ինքն) զաստուած յատեան մատուցանէ: Նորին իւրովին ʼի դատ մատուցեալ պահանջէ. Ոսկ. ես.: ա. ԻՒՐՈՎԻ. ա. ԻՒՐՈՎԻՆ. իբր իւրոյին. իւրով. *Իւրովի կամօք չարացեալ չարին՝ ար անուանեցաւ. Ագաթ.: *Իւրովի կամաւ իսկ խոյս ʼի չարէն տուեալ. Յհ. կթ.: (որք լինին եւ մակբայ՝ եթէ զատուսցես ʼի բառէդ կամք՝ բթանշանաւ: *Մի՛ կարծիցես՝ եթէ երուսաղէմ իւրովին ամրութեամբ կարաց ապրել. Ոսկ. ես.: *իւրովին հեզութեամբն համոզեալ: Իւրովին ձեռօք իսկ կերակրել զաղքատս: Կուսական իւրովին քաղաքավարութեամբ. Մագ. ՟Ժ՟Դ: Մագ. կ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԻՒՐՈՎԻ" в других словарях:

  • ԻՒՐՈՎԻՆ — ( ) NBH 1 0876 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c մ. ԻՒՐՈՎԻ ԻՒՐՈՎԻՆ. αὑτός, ἐαυτῷ, τῆ, τοῦ ipse, per se, se se. Իւրեւ. ինքնին. անձամբ անձին. եւ Դիւրաւ. ինքիրեն. անձամբը. ինքիրմէ. ... *Յանիծանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՃ — (աղճի.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. Աղջիկ աղճատեալ. (յորմէ եւ ԱՂՋԿՈՐԴԻ.) բոզ. կին պոռնիկ. ἐταίρα amica, meretrix ... *Առ որովք ղէէնա աղիճ նոցին բռնադատեալ զիւրոց դաշնաւորացն գուշակել՝ իւրովի զիւր լեզուն կտրեաց. Եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. Պակասութիւն խորհրդոյ. անխոհութիւն. անխոհեմութիւն. ἁβουλία imprudentia անմտածութիւն, անխելքութիւն. ... *Ոչ լաւ քան զԱստուծոյ իմաստութիւն է մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՐՑ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c ա.մ. Ոչ հարցեալ զոք, կամ յումեքէ. առանց հարցման. ինքնին, եւ լռիկ. ... *Հարցանէր ցՅիսուս, եւ ոչ անհարց եւ անհրաժեշտ (յն. եւ ոչ իւրովի) երթայր. Ոսկ. մ. ՟Բ. 2: *Անհարց անդրէն ընդ կրունկն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁԻՆ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.մ. ԱՌԱՆՁԻՆ կամ ԱՌԱՆՁԻՆՆ ἵδιος proprius, ἱδίως proprie Որպէս թէ Առ անձին եւեթ. ինքեան միայնոյ. Անձին իւրում սեպհական. յատուկ. իւրական. մասնաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԵՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0318 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c ա. ἅριστος optimus, idoneus Հաստատուն. կուռ. արաստոյ. եւ զօրաւոր. եւ կարիլաւ. ընտիր. *Ցուցանէ աստեւոր ճանապարհ բարձրութեան զխոնարհութիւն. Ածաբ. ծն.: *Զաստեւոր եւ ըզզարմանալին տեսին ծնունդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻԱՐԴՈՒՊԷՏ — ( ) NBH 1 0734 Chronological Sequence: Early classical մ. Զիա՛րդ եւ պէտ կամ դէպ լինիցի. ... *Մի՛ տալ ումեք վարել (զերինջս սայլի տապանակին), այլ ինքնին իւրովի զիարդուպէտ ըստ իւրեանց հեշտի գնայցեն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 6. յն. առանց ուրուք վարելոյ թողուլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0753 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ն. τελευτάω finio, ad finem perduco եւ morior, privor vita Ի զրաւ հասուցանել զգործն. յանգ հանել. կատարել. *Գաւազանօք զրաւեսցուք (զժամանակագրութիւնն) ʼի ներկայս. Սամ. երէց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄ — (ու, ու կամ աւ. ուց կամ աց. ուք կամ օք.) NBH 1 0825 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ὤρα hora. Արմատ ժամանակ բառին. Չափ շարժման արեւու՝ որպէս մասնիկ ամանակի՝ բաղկացեալ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»