ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. Լինելն. եղանիլն. ստեղծումն. արարչութիւն. որ եւ ասի ԱՐԱՐԱԾՔ. γένεσις (որ է եղանութիւն). եւ γέννεσις creatio եւ genesis, generatio, ortus. Գոյաւորութիւն. ծնունդ. ծագումն. *Այս գիր լինելութեան երկնի եւ երկրի ... որ զաշխարհարարութիւնն պարունակէ. Փիլ. ՟Ա. 1. ʼի գիրսն մակագրեալ՝ *Փիլոնի այնոցիկ որ ʼի լինելութեանն (այսինքն ʼի գիրս ծննդոց) խնդրոց եւ լուծմանցʼʼ: *Ամենայն իրի անհնար է առանց պատճառի ʼի լինելութիւն հասանել: Հոգի է ամենեցուն գերագոյն որչափ լինելութեան հաղորդեալ են, եւ անմահ իսկ, եւ իշխան ամենայն մարմնոյ. Պղատ. տիմ. եւ Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: *Պատմօղ լինելութեան երկնի եւ երկրի: Երկին թէպէտեւգեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ ցուցաւ քան զերկիր, այլ ոչ եթէ լինելութեան սորա է պատճառ. Պիտ.: *Յոչ էից ʼի լինելութիւն եկաք. Խոսր.: *Ի լինելութիւն գալ յանէութենէ. Երզն. մտթ.: *Որ յետ նախակարգ յօրինուածոյն առաջնաստեղծ լինելութեանն. Նար. ՟Կ՟Գ: *Փառաբանութիւն անմարմնոցն ʼի լինելութենէ անտի իւրեանց սկսեալ. Շ. հրեշտ.: *Յետ գալստեան անակայ, եւ լինելութեան սրբոյն գրիգորի. Խոր. ՟Բ. 71: *Իմ է օրն լինելութիւնն յովհաննու (մկրտչի) պատմէ. Կիւրղ. ղկ.: ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ. Ըստ բնախօսաց՝ Ծնունդ կամ եղանութիւն հակակայ ապականութեան. *Շարժութիւն, աճելութիւն, եւայլն. Արիստ. ստորոգ.: *Եւ լինելութիւնքն լնուն զտեղի ապականելոցն, եւ ապականութիւնքն թեթեւացուցանեն զլինելութիւնսն. Արիստ. աշխ.: *Արիստոտելէս զայլոց զլինելութիւնն՝ այլում ապականութիւն գոլ ասէ. եւ զայլոց ապականութիւնն՝ այլում լինելութիւն. Նիւս. բն.: ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ. Լինելն որ եւ է իրիք. կազմութիւն. γένεσις. *Թաղկեալ կօշկացն լինելութիւն. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ. Իբրեւ ʼի թանձրացեալն, Եղական ինչ. էակ գոյացեալ. առէք. գոյք. որ եւ Եղանութիւնք ասին. արարածական բնութիւնք. *համեմատէ ընդ ամենայն լինելութիւն արարածոց. Շ. բարձր.: *Ի վերայ բոլորն ստորակաց լինելութեանց: Ամենայն ʼի ներքոյ երկնիս լինելութեամբք: Ամենայն բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց: Քան զբնաւ երկրաւոր լինելութիւնս. Պիտ.: *Երկինք եւ երկիր, եւ որ ʼի սոսա լինելութիւնք. Գր. հր.: *Արարիչ ամենայն լինելութեանց. Պտրգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՐԱՐԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0339 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. κτιστός, ή, όν creatus, a, um Արարեալ, եղական. արարածական. մախլուգ. *Արարած բնութիւն. Սեբեր. ՟Է: Շ. ամ. չար.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ: *Արարած կենդանութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0653 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c գ. τὸ εἵναι esse, existentia Եղանութիւն. լինելութիւն. գոլն. էանալն. *Ի մարիամա՞յ եղեւ սկիզբն եղելութեան նորա. ո՛չ. այլ ի սկզբանէ էր. Ածազգ. ՟Ժ՟Ա: *Ըստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՈՒՆԴ — (ծնընդեան, դոց.) NBH 1 1022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. իբր ն. τοκετός, τόκος, τίκτειν , λοχεύεσθαι partus, puerperium, parere, parturire. Ծնանելն զզաւակ՝ մանաւանդ որպէս մայր. յառաջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Անգոյութիւն. *Յանէութենէ, յանլինելութենէ. Խոսր. պտրգ.: Եւ անեղութիւն Աստուծոյ. որ եւ անծնութիւն՝ յանձին Հօր. *Ոչ յանբաւս տարեալ հանեմք զայնս՝ որք ʼի ծննդեանն են՝ առ լինելութիւն, անլինելութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 11c, 13c գ. ἁγεννησία ingeitum esse, ingenitura Անծնեալ կամ անծին գոլն. որ է յատկութիւն Աստուծոյ Հօր, որպէս ծնելութիւնն յատկութիւն է Որդւոյ. եւ զի եւնոմեան աղանդաւորք զիսկութիւն Աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0270 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁφανισμός abolitio, interitus, excidium եւ φθορά, διαφθορά corruptio, decorruptio Ի բաց բարձումն յաչաց. կորուստ. սատակումն. մահ. եղծումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c գ. πρόσρησις, πρόρημα, προσηγορία appellatio, denominatio, nuncupatio Կոչումն. յորջորջումն. *Յարանուանք զըստ անուանն զառասութիւն ունին. ո՛րզան, ʼի քերականութենէն քերական: Ձեւով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՏՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0312 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ն. παρέχω praebeo, πορίζω afferro իբր Տալ. մատուցանել. առաջի առնել. աւանդել. *Յաղագս ամենայնի (այս ինքն տիեզերաց) բնութեան խնդրութիւն առտուեցին: Միշտ լինելութիւն սոցունց ելով եւ ելոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԱՆԻՄ — (գելայ, գելի՛ր.) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c Կր. բայիս Արգելուլ, ըստ ամենայն առման: *Յորժամ ծագեսցէ նշոյլ առաքինութեան, արգելանի ներհական բնուեան լինելութիւն: Մի՛ յաղագս առ իս մտերմութեան, իբրու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c չ. (ʼի բաղ, եւ կայանալ.) συνίσταμαι consisto, consto Զօդիլ. բաղադրիլ. շարակայիլ. եւ Հաստիլ. գոյանալ. կալ. լինել. *Մասանցն ոչ գոլով՝ եւ ոչ բոլորն կարող գոլ բաղկանալ: Ի չորից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»