ԿԵՆԴԱՆԻ

ԿԵՆԴԱՆԻ
(նւոյ, նեաց.) NBH 1-1087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. ζῶν, ζῶσα, ζωόν, ζῶν vivus, vivens, animans. Իբր Կենսունակ. Ունօղ զկեանս կամ զինքնաշարժ գոլ, կեցօղ ըստ այլեւայլ աշտիճանաց կենդանութեան հոգւոյ, ոգւոյ, եւ շնչոյ. կեանք ունեցօղ, ողջ, ապրօղ. ... *Ամենայն՝ որ կենդանութեան հաղորդի, ուղղապէս իսկ արդեօք եւ իրաւապէս ասին կենդանի. Պղատ. տիմ.: *Աստուած կենդանի: Երգուաւ ʼի կենդանին յաւիտենից: Դու ես որդի աստուծոյ կենդանւոյ: Կենդանի եմ ես, եւ կենդանի է անուն իմ: Զի՞նչ խնդրիցեն վասն կենդանեաց ʼի մեռելոց անտի: Տակաւին կենդանի՞ իցէ հայրն ձեր: Զամենայն մարմին կենդանի, եւ եղեւ մարդն յոդի կենդանի: Հանցէ երկիր շունչկենդանի: Հանչեն ջուրք զեռունս շնչոց կենդանեաց Յերկիրն կենդանեաց (այս ինքն անմահ հրեշտակաց կամ հոգւոց). եւայլն: ԿԵՆԴԱՆԻ. Նմանութեամբ իբր Կենսառիթ, զովացուցիչ յագեցուցիչ, (հոգւայ կամ մարմնոյ, անսպառ, զուարդարար, անմահական, եւայլն. *Զուր կենդանի: Ջուրովն կենդանեաւ: Հաց կենդանի: Բան կամ պատգամ կենդանի: Պատարագ կենդանի. եւայլն: *Գետք յորովայնէ նորա բղխեսցեն ջրոց կենդանեաց. Աթ. ՟Ա: *Ջուր կենդանի յաւէտ ասի, որ յարաժամ բղխէ, եւ աղբերն հոսում ոչ հատանի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31: *Կենդանի երանութիւն սիրոյն աստուծոյ, որ անփոփոխն է կենդանի երանութեամբ: Զրկեալ ʼի կենդանի երանութեանցն ժառանգութենէ: Զնորա գութն ʼի մեզ ձգեալ կենդանի խնամօք իւրօք. Յճխ. ստէպ: ԿԵՆԴԱՆԻ. իբր ζῶος, ζόν animal. հայվան. իսկ բանականն հայվանի նադըգ. LACKING 9 lines ԿԵՆԴԱՆԻ ԱՌՆԵԼ. Տ. ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. ζωοποιέω vivifico. զոր օրինակ, Յհ. ՟է. 21: Հռ. ՟դ. 17: Գաղ. ՟գ. 24: ՟ա. տիմ. ՟զ. 13. եւայլն: գ. իբր մ. ԿԵՆԴԱՆԵԱՒ. ԿԵՆԴԱՆԵՕՔ. գ. իբր մ. ζῶν, ζόντος vivens, vivente. Ի կենդանութեան. եւ Կենդանւոյն. ողջութեան ատեննը. ... *Կենդանեաւ մերով տեսաք զդիակունս. Եղիշ. միանձն.: *Այն որ առ դաւթայ կենդանեաւն երկնչէր նենգել. Եփր. թագ.: *Կենդանեաւ մերով. Ողբ. ՟Դ. 16. այլ ձ. կենդանութեամբ մերով. (յն. ʼի գոլն մեր տակաւին:) *Ո՛չ կենդանեօք, եւ ոչ յետ կենդանութեան ուրեք փախչել կարիցեմ. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 26: *Ոչ յետ մահու հօրն իւրոյ, այլ առ նորա կենդանեօք. Կիւրղ. ծն.: *Իբր կենդանեօք զիմս պատմեսցէ խոստովանեալ զանօրէնութիւնս. Նար. ՟Ձ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԿԵՆԴԱՆԻ" в других словарях:

  • ՀՈԳԻ — (գւոյ, ւոց. լինի եւ հոգեաց.) NBH 2 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c գ. (թո՛ղ զի գրի եւ հոգոց՝ իբր հոգւոց. եւ հոգւոց՝ իբր հոգոց:) Նոյն է ընդհանրապէս եւ Ոգի. (լծ. ոգել, եւ հագագ. իբր շունչ. որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՍԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 2 0303 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. σαρκικός carneus, carnalis. Որպէս նոյն ընդ վերնոյն (=ՄՍԵՂԷՆ), Մարմնեղէն, մարմնաւոր. հեղեղէն. մահկանացու կենդանի, ունօղ զմիս եւ զոսկերս. *Ընդունայն է ամենայն մարդ մսեղի (յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ὐπάρχων existens Ունակ գոյութեան. գոյակ. գոյացեալ. *Չի՛ք արարածս գոյաւոր, որ ոչ է ստեղծուած ճշմարիտն աստուծոյ. Շ. թղթ.: Եւ ἑνυπόστατος, ἑνούσιος hypostatice… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂՋԵՐՈՒԱՔԱՂ — (ի, ից.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. χίμαιρα, τραγέλαφος chimaera, hircocervus որ եւ ՔԻմԵՌ. Մտացածին կենդանի անգոյ որպէս խառնուրդ եղջերուի եւ քաղի. *Յիրողութեանցն ոմանք անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն, եւ արալէզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՌՈՒՆ — (ռնոյ, ոց.) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ἐρπετόν, τά reptile, lia Կենդանի՝ որ զեռայ. որպէս սողունք ʼի վերայ երկրի, կայտառք ʼի ջուրս, եւ թեւաւոր միջատք յօդս. ամմէն կենդանի՝ որ կըշարժի. ... *Զեռունս շնչոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. ζωγονοῦν, ζωογενής ab animali procreatus, animalis. Կենդանի ծնեալն. ʼի կենդանւոյն ծնեալն առ ʼի կեալ. կենդանի. *Խելամուտ առնել զորդիսն իսրայէլի ʼի մէջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՌԵԼՈՏԻ — (տւոյ, տւոց կամ տեաց.) NBH 2 0251 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c գ. θνησιμαῖον morticinum. Մեռեալն կենդանւոյն. դի. գէշ. շաղիղ. դիակունք, եւ դիք հեթանոսաց. *Մերձեսցի ʼի մեռելոտի կամ ʼի գազանաբեկ: Ի մեռելոտիս անասնոց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՒՆՉ — (շնչոյ, ոց կամ ից.) NBH 2 0490 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. πνοή, πνεῦμα flatus, halitus, spiramen, spiritus. Ներքին օդ կամ հողմ թոքոց կենդանւոյ՝ ընդ ունչս եւ ընդ բերանն փչեալ ջերմագին, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՈՐՔՈՏԱՆԻ — (նւոյ, նեաց, կամ նւոց.) NBH 2 0580 Chronological Sequence: Early classical գ. τετράπους, ποδος quadrupes, pedis. Կենդանի՝ որ գնայ ի չորս ոտս. չորրեկ. անասուն. չորս ոտքով կենդանի. ... *Հանցէ՛ երկիր շունդ կենդանի ըստ ազգի՝ չորքոտանի, եւ սողունս. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐ — (աղբեր, երբ կամ երաւ. բիւրք կամ բերք, բիւրաց կամ բերաց կամ բերց. բերբք, կամ բերօք. ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ԱՂԲԻՒՐ Գրի անխտիր նովին հնչմամբ ԱՂԲԵՒՐ, ԱՂԲԵՒՐՔ. թո՛ղ զի ոմանք ʼի գրչաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»