ԿԵՐԱԿՈՒՐ

ԿԵՐԱԿՈՒՐ
(կրոյ, ոց.) NBH 1-1090 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. βρῶσις, βρῶμα, κατάβρωμα , βορά cibus, esca, depastio, devoratio τροφή nutrimentum, alimentum եւն. Կեր եւ կուր. ուտելի եւ կլանելի. ուտեստ. պարէն. սնունդ կենդանեաց՝ մանաւանդ բանաւորաց. ... *Պտուղ ʼի կերակուր: Խոտ դալար ʼի կերակուր: Յամենայն կերակրոց՝զոր ուտիցէք: Որս նորա կերակուր էր նմա: Կոկորդ զկերակուրս ճաշակէ: Ի կերչէ ել կերակուր: Խնդրեն յաստուծոյ զկերակուրս իւրեանց: Մրջիւնառիւծն սատանեցաւ առ ʼի չգոյէ կերակրոյ: Զազգ անուշակ կերակրոյն: Կերակուր նորա էր մարախ եւ մեղր վայրենի: Ոգի առաւել է քան զկերակուր: Արժանի՛ է մշակն կերակրոյ իւրում: Կերակրովք եւ ըմպելեօք: Ամենեքին զնոյն զհոգեւոր զկերակուրն կերան. եւայլն: *Ոչ եթէ կերակուրն պտղոյն խիստ էր, այլ ինքն դնել մտացն վասն կերակրոյն. Եփր. ծն.: ԿԵՐԱԿՈՒՐ. նմանութեամբ, Ճարակ, նիւթ ծախելի, եւայլն. *Եղիցես կերակուր հրոյ. Եզնիկ. ՟Ի՟Ա. 32: *Եղիցին կերակուր թշնամեաց. Օր. ՟Ի՟Ը. 26: *Լիցին նոքա կերակուր ամենայն զօրաց քոց: Մատնելոց են նոքա ʼի կերակուր ձեզ. Յուդթ. ՟Ե. 28: ՟Ժ. 12: *Եղեն ինձ արտասուք իմ կերակուր Սղ. ՟Խ՟Ա. 4: *Շարաւ տեսանամ զկերակուր իմ. Յոբ. ՟Զ. 7: *Գուցէ կերակուր սրոյ զանձինս մեր առնիցէ. ՟Դ. 12: *Ինքն որթն լինի կերակուր ʼի նիւթ հրոյ. Եփր. աւետար.: *Ցողուն եւ փայտ ʼի կարակուր հրոյ ժողովեն. Սարկ. հանգ.: անսովոր է հոլովս քերթողական. *Ոմն ըզպահոցըզպնդութիւն, ըզկերակրին եւ ըզլեզուին. Յիսուս որդի.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԿԵՐԱԿՈՒՐ" в других словарях:

  • ԱՂԱՊԷՏ — (ի, աւ.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ԱՂԱՊԷՏ կամ ԱՂՊԷՏ. Պէտք աղի եւ կարեւոր ուտելեաց. պարէն. ոգեպահ կերակուր. ... *Հիւանդաց հարկ առնեմք՝ որչափ ունիցին շունչ, կերակրիլ դոյզն ինչ աղապետաւ (տպ. աղպէտաւ). Խոսր.: *Փոխեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԻՒՆ — (րեան, եանց.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅναιμος sanguinecarens Ոյր կամ ուր չիք արիւն. արուն չունեցօղ. ... *Բազումք են անարիւնք, բայց շնչաւորք: Արիւնաւորացն կենդանեաց, եւ անարեանց. Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՐ — (ա.մ.) NBH 1 0173 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c, 13c ԱՆԿԵՐ ԱՆԿԵՐԱԿՈՒՐ Որ չունի զկեր եւ զկերակուր. չուտօղ՝ ʼի բնէ կամ ʼի հարկէ, կամ կամաւ. անսուաղ. բան չկերօղ, եւ առանց ուտելու. ... *Անկեր, անխում, պարկեշտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՈՒՐ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: 11c, 12c գ. Արմատ Ապրելոյ. տե՛ս ʼի բարդութիւնս՝ ԱՆՁՆԱՊՈՒՐ, ՄԱԶԱՊՈՒՐ, ՄԱՐԴԱՊՈՒՐ: Առանձին վարի՝ որպէս Կերակուր ʼի պէտս ապրելոյ. *Տըղայն չուտէր՝ բայց միայն հուր. մեծին ագռաւըն տայր ապուր. Շ. յառակս վասն եղիայի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻ — I. ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նախադր. ս. խ. ἑνώπιον, ἕμπροσθεν, ἕναντι, κατενώπιον coram, ante, in conspectu եւն. Յանդիման աչաց. հանդէպ երեսաց. զառաջեաւ. առաջեւը, առջեւը, դիմացը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ὐγίεια sanitas, ὀλοκληρία integritas Առողջն գոլ, եւ առողջանալն. ունելն կամ ընդունելն զբարեխառն վիճակ անախտութեան եւ ամբողջութեան մարմնոյ. ... *Քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱԳ — (ի, աց.) NBH 1 0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա.գ. μέγας, μείζων magnus, major, μεγιστᾶνες magnates, προέχων primas obtinens ʼի բարդութիւնս ἁρχί (լծ. հաւակ. եւ աճ, բարգաւաճ). Մեծ. մեծագոյն. երէց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՂՏՐԻԿ — ( ) NBH 1 0568 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. Փափկիկ. քաղցրիկ. ախորժելի. հեշտալի. մեղմ. կակուղիկ, անուշիկ. *Կերակուր գողտրիկ, հեշտ եւ սիրելի: Հաճո՛յ եւ գողտրիկ է աստուծոյ: Հեշտ եւ գողտրիկ անուն գաւառականաց՝ քոյր. Փիլ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄՊԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա. πότιμος potabilis Զոր լինի ըմպել. խմելու, խմւելու. ... *Ըմպելի ջուր բղխելով. Փիլ. լին.: *Եւ գինի յոյժ (եւ անոյշ՝) արքայի ըմպելի. Եսթ. ՟Ա. 8: *Չճաշակել ʼի սեղանոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓՈՒՄՆ — (փման.) NBH 1 0802 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c, 11c, 14c գ. Թափելն, եւ իլն. իբր Դատարկումն. հեղումն ʼի դուրս. պարպիլը, վոթիլը. կամ Ծախումն. մէկ դիէն պակսիլը. *Հա՛րկ է կա՛մ թափմանն փոխանակ ʼի ներքս բերել զհաւասարս, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»