ԱՆԻՄԱՍՏ

ԱՆԻՄԱՍՏ
(ի, ից, կամ աց) NBH 1-0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c ա. ἅσοφος, παράφρων insipiens, demens Հեռի յիմաստութենէ. անմիտ. անխոհեմ տգէտ. իբր անբան. անխելք. ... *Մի՛ իբրեւ անիմաստք, այլ իբրեւ իմաստունք. Եփես. ՟Ե. 15: *Զիա՞րդ ոչ են յոյժ ամբարիշտք եւ անիմաստք, որք արարած ասեն զորդի. Կիւրղ. գանձ.: *Անիմաստիցն այրիչ վտակքն. Ագաթ.: *Անիմաստից անձինք: Ի ձեռն անիմաստիցն. Մագ. ՟Լ: *Միջնորդ անիմաստ: Անիմաստին յառաքինութիւնն՝ պատահէ հպարտանալ. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. սղ.: Իբր անբան. անզգայ. անիմայ. ἅλογος ratione carens *Այնպիսի իսկ են միշտ անիմաստացն ոգիք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 23: *Առնել զբանաւոր արարածն ʼի մէջ անբան անխօս՝ անիմաստ արարածոց. Ագաթ.: *Արեգակն տարր է անիմաստ. Լմբ. սղ.: *Երգեսցե՛ս մի՛ անիմաստ լեզուաւ միայն, այլ ʼի միտս քո. Վրք. հց. ՟Բ: Եւ յիմարական. տխմարական. անխորհուրդ. *Զանիմաստ պատուհաս մահու յանձինս կրեալ. ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 12: *Զյիմար եւ զանիմաստ յարձակմունսդ ընկրկեա՛: Ո՛չ անիմաստ է գիտութիւն. եւ եթէ ոչ անիմաստ է, իմաստական է. Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անիմաստ կարծեօք.. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 4: *Անիմաստ պատճառս յօդեն ընդդէմ ճշմարտութեանն. Սարգ. ՟ա. պետ. 4: ԱՆԻՄԱՍՏ. իբր անիմանալի. ʼի վեր քան զմիտս. *Ի ճշմարտութիւնն հաւատացեալք, զի անհաս է եւ անիմաստ (թերեւս՝ անիմաց). Եւագր. ՟Ժ՟Ը: մ. ՅԱՆԻՄԱՍՏՍ. մ. Առանց իմանալոյ. յանզգայս. *Ինքեանք յանիմաստս առ խարխափս եկին ածին ʼի դուրս սրբոյն. Բուզ. ՟Դ. 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՆԻՄԱՍՏ" в других словарях:

  • ԱՆՄԻՏ — (մտի, տաց կամ տից.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἅνους mente carens Ոյր չգուցէ միտ. չունօղ զկարողութիւն մտաւոր. անբան. *(Ապողինար) մարդ անմիտ ընդունելով զտէրունականն: Եթէ յանմիտ մարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ. գրի եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՒՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՎՆ. իբր անգորով, անգութ, անկարեկից, խստասիրտ. ἅστοργος naturalis amoris expers, ἁσυμπαθής adfectu carens, ὡμός …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἅτεχνος arte carens, imperitus Որպէս անգէտ արուեստի. անտեղեակ. անվարժ. եւ ո՛չ ճարտար ոք. արհեստ չգիտցօղ. ... *Բժիշկ անարուեստ. Ածաբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՄ — (ի, աց, եւս եւ՝ ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԸՍԳԱՄ. Ըստ ձայնին է անզգայ, անգործ. եւ ըստ այսմ անսովոր է ասելն Փիլ. լին. ՟Գ. 39. *Ինքնեակ բարեաց անզգամիցն եւ աներկոցն : Այլ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁναίσθητος sensu carens, insensatus Որ չզգայ. անբաժ ʼի զգայութենէ. եւ անշունչ. անկենդան. չզգացօղ ... *Մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՍՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c մ. ἁσόφως insipienter Իբրեւ անիմաստ. անմտաբար. տգիտաբար. անխորհրդաբար. անխելքաբար. ... *Գիտութեամբ եւ շնորհօք, եւ մի՛ վայրապար անիմաստաբար. Ոսկ. փիլեմ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՍՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Առաւել անիմաստ. կարի տգէտ, եւ տգիտական. յիմարական. *Զիա՞րդ դուք յիմաստութիւնս անիմաստագոյն եղեալ. ՃՃ.: *Յառաջնում տիսն յոյժ անիմաստագոյն եմք: Չի՛ք եւ չի՛ք ինչ անիմաստագոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՍՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՆԻՄԱՍՏ. *Ումեք օգուտ չեն. զի անշունչք են՝ անիմաստունք. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՑ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Չիմացօղ. անիմայ. անիմաստ. *Անիմաց եղեալ՝ հաւասար անասնոց գտաւ. Խոսր.: *Բերի ընդ աշխարհական զբաղմանցս խաւար՝ անիմաց ʼի լուսոյն Աստուծոյ. Լմբ. ժղ.: ԱՆԻՄԱՑ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՈՒՐԴ — (հրդի, ից կամ ոց.) NBH 1 0162 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁμύητος, ἅμυστος non initiatus, imperitus, rudis Անտեղեակ խորհրդաւոր իրաց. անխորհրդազգած. անիմաստ. անխոհեմ. բարակ բանի խելքը չհասնօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»