ՅԵՏԻՆ

ՅԵՏԻՆ
(տնոյ, ոց.) NBH 2-0356 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἕσχατος extremus, ultimus. Որ է յետոյ տեղեաւ կամ ժամանակաւ. վերջին. հուսկ. յետս մնացեալ. ետքի, էտեւի, վերջինը. ... *Ընդէ՞ր լինիք յետինք դարձուցանել զարքայ: Յաւուրս յետինս: Յաւուրն յետնում: Յետին ժամանակ է: Զյետին տեղին ունել: Յետին նաքարակիտ կամ բնիոն: Յետին մոլորութիւնն չար քան զառաջինն: Յետինն մարդոյն այնորիկ. եւ այլն: *Յետնումն աւուր այցելութեան. Յհ. կթ.: *Զյետին թոշակն ըստ պատշաճի ընդունել՝ առհաւատչեայ յաւիտենական կենաց. Խոսր.: *Հիւանդացեալ, եւ յետինն (ժամ) եկեալ, որպէս ժամ մի ստուգապէս փոխեցաւ. Կլիմաք.: ՅԵՏԻՆ. իբր Ծայրագոյն. յեզր վերջին հասեալն. *Յետին չար է քան զամենայն չարիս: Զյետին չարիս գործեաց: Որ յետնոյ ամբարշտութեանն է: Յետին չարախոհութեամբ լինի: Յետին անմտութիւն, եւ այլն. Եղիշ.: Վրք. հց.: Եզնիկ.: Պրպմ.: ՃՃ.: *Ո՞չ ապաքէն յետնոյ է մոլորութեան. Սարկ. հանգ.: ՅԵՏԻՆ. ἑλάχιστος minimus, parvus, infimus. Ստորնագոյն. անաւագ. տրուպ. կրտսեր. փոքր. փիւչիւք. ... *Ի ծառայից տեառն իմոյ ʼի յետնոց: Որսասցեն յետինք զինչս նոցա: Արդ ծիծաղին զինեւ յետինք: Յետինք ոչխարաց. եւ այլն: *Ես յետինս դաւանողաց. Նար. ՟Ժ՟Ա: գ. ՅԵՏԻՆ, ինք. գ. Վերջն. ծայրն. եւ Հետագայ կամ յաջորդ անձինք, եւ վերջին ծայրք իրաց. *Դու տէր ծանեար զյետին իմ, եւ զառաջին իմ. Սղ. ՟Ճ՟Լ՟Ը. 5: *Հեծեծեսցեն ʼի վերայ նորա յետինք. զառաջինս կալան զարմանք. Յոբ. ՟Ժ՟Զ. 20: *Լուացեալն ոչ է կարօտ այլ իմիք, բայց միայն ծայրիցն՝ այսինքն յետնոցն իւրոց լուացման. Դիոն. եկեղ.: ՅԵՏԻՆ ԿՈՂՄՆ ՆԱՒԻՆ. Տ. ԽԵԼՔ ՆԱՒԻՆ. Գծ. ՟Ի՟Է. 41:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՅԵՏԻՆ" в других словарях:

  • ԹՈՇԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0818 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ԹՈՇԱԿ գրի եւ ԹՕՇԱԿ. պ. թուշէ, թուսէ՛ի ռահ. ἑφόδιον, ἑπισιτισμός commeatus, cibaria Պաշար. պարէն ճանապարհի. կերակուր ʼի պէտս ուղւոյ. խումանիա, ... *Տայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՒՍԿ — ( ) NBH 2 0125 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c, 13c ա.մ. ՀՈՒՍԿ. ՀՈՒՍԿ ՅԵՏԻՆ. ՀՈՒՍԿ ՅԵՏՈՅ. (լծ. յն. է՛սխադօս. եւ թ. ուզագ. ἕσχατος, ον, ως, τελεύτατος ultimus, me; summus, me; postremus, novisimus, extreme. Կարի յետին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՏՈՅ — ( ) NBH 2 0356 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c նխ.մ. ὁπίσω, ὅπισθε, θεν post, a tergo, pone, posterius. Ի յետին կողմն. յետկոյս. ʼի թիկանց կուսէ. զկնի. էտեւը, էտեւէն, ետքը. ... *Ունկն դնէր առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՋ — (ի կամ ոյ, վերջք, ջից.) NBH 2 0815 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. τέλος finis ἕσχατον, τελευταῖον extremum, ultimum. եւ ի սուրբ գիրս οὑρά cauda οὑραγία extremi agminis ductus. (հակառակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՐ — ( ) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 14c ա. ἕρημος desolatus Աւերեալ. եղծեալ. քանդեալ. անապատ. վերան, վիյրան, ավար, ավարէ, խարապ. *Տունդ իմ աւեր կայ, կամ աւեր է. Անգ. ՟Ա. 4. 9: *Աւեր երկիր խոպանացեալ: Աւեր, անջուր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻՏ — ( ) NBH 1 490 Chronological Sequence: 5c գ. Որպէս Կարթ ոտից կամ իւրաքանչիւր ճիւղ մագլաց. ճանկ. ... *Որ ʼի չորս մագիլսն գնայցեն, եւ բիտն յետին խոնարհագոյն կայցէ: Իսկ ʼի թռչնոց՝ որք յերիս մագիլսն գնան, եւ յետին բիտն ʼի վերոյ քան զայլ մագիլսն կայցէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՓԱՄ — (ացայ, կամ ացի.) NBH 1 0751 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c σφαδάζω, δυσανασετέω, ὁδυνόμαι , ὁδύρομαι angor, palpito, agre fero, doleo, moereo, lamentor στενάζω ingemisco եւն. Ի զովոյ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՆՔ — I. ( ) NBH 1 1096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. κλών plantae pedum. Ներբան ոտից, որ թողու զհետս ʼի կոխելն, որպէս թէ զկնիք իւր ʼի վերայ հողոյ. կամ որ նոյն է, յետին եւ ստորին կողմն ոտից. (ուստի եզականն ունի լինել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՏՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0356 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. Իբրեւ յետին կամ ʼի յետինս. ʼի յետին կարգի կամ ժամանակի. նուաստ կամ նուազ օրինակաւ. *Յարձակի մինչեւ ʼի յետինսն՝ յետնաբար: Զաստուածատեսակ գոլն ունին յետ նոցա նուաստագոյնքն նուաստաբար, եւ յետինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՏՆԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0356 Chronological Sequence: Unknown date ձ. ὐστερέω, ὐστερίζω posterior sum, deficio, indigeo, careo ἑσχατίζω moror, tardo. Յետին լինել. մնալ որպէս յետին. անագանիլ. վերջանալ. կասիլ. պակասիլ. նուազիլ. կարօտիլ. զրկիլ. տկար կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»