ՉՈՒ

ՉՈՒ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0580 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ἅπαρσις, πορεία, ἁναζύγη discessio, discessus, profectio, iter, castrum motio, expeditio. Արմատ Չուելոյ. Ելք ի տեղւոջէն իւրովքն հանդերձ, եւ երթ այլուր. ուղեւորութիւն. շարժումն բանակի կամ վրանաւորաց. կէօչ. *Գրեաց մովսէս զչուս նոցա եւ զբանակետղս իւրեանց: Յամենայն ի չուս իւրեանց. Թուոց. ՟Լ՟Գ. 2: Ել. ՟Խ. 36: *Խորդք կամ կռնկունք չուօք յաշխարհէ յաշխարհ շրջին. Վեցօր. ՟Ը: *Ի չուի փողով յարեաց բանակն սպարապետն միայն արեաց իշխէ մտանել. Փարպ.: *Եւ այսպէս աշտիճանօք ելիցն եւ չուոց յանապատէն գալ յերկիր վտակաց իւրոց. Արշ.: *Ի նախընթաց չուս աստիճանաց (բանիս՝) օթեւանացս պատրաստութեան: Ղեկացն կառուցմունք անդրէն սուզան. չուոցն յարմարութիւն պակասեցան. Նար. ՟Բ. եւ ՟Ի՟Ե: *Ի բա՛ց վարեա զչուն շրջագայութեան, որ ի սուգս խորագոյնս եկեսցէ. Կլիմաք.: ՉՈՒ. παρεμβολή castra ἁποσκευή apparatus. Բանակ. կարաւան. հանդերձանք. աղխ. կահ կարասի. *Զի՞նչ էր այն ամենայն չու՝ որ ինձ դիպեցաւ: Գայր չու մեծ եւ ամբոխ բազում. Ծն. ՟Լ՟Գ. 8: ՟Ա. Մակ. ՟Թ. 39: Իսկ ՟Ա. Մակ. ՟Ե. 63. *Ընդ ամենայն չուս ճանապարհին». յն. լոկ՝ ճանապարհ. ὀδός via. ՉՈՒ ԱՌՆԵՄ. Ի ՉՈՒ ԱՆԿԱՆԻՄ. Տ. ՉՈՒԵՄ. *Չու արարեալ աբրամու, եկն բնակեցաւ առ կաղնւոջն մամբրէի: Չու արար վաղվաղակի ի կողմանս անտիոքայ: Չու առնէր խաղայր գնայր հեղիոդորոս կամ անտիոքոս: Չու դարձի առնել (այսինքն դառնալ). Ծն. ՟Ժ՟Գ. 18: ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 63: ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 8: եւ ՟Բ. 2: ՟Գ. Մակ. ՟Բ. 12: *Ամենայն ախիւ իւրեանց չու արարեալ, յուղի անկեալ. Ագաթ.: *Ի չու անկեալ՝ առաքէ գաղտագնաց հատեւակս. Խոր. ՟Բ. 81:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՉՈՒ" в других словарях:

  • ԼՈՒՍԱՉՈՒ — ( ) NBH 1 0899 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր իցէ չու հանդերձ լուսով, լուսաշաւիղ. կամ Ուր իցէ չու՝ հանդերձ նշխարօք սուրբ լուսաւորչին. *Գային հասանէին լուսաչու փառօք (նշխարաց մեծին գրիգորի). Կաղանկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՈՒԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0581 Chronological Sequence: 8c գ. Չու առնելն. չուումն. չու. երթ. *Միահամուռ իւրովքն ըիդ հիւսիսային կողմանս դիմեաց տարեկան չուարարութեամբ. Խոր. ՟Բ. 84: 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 2 0581 Chronological Sequence: Early classical չ. ἁπαιρέω, ἑξαιρέω discedo, cedo, recedo ἁναζεύγνυμι , ἁποσκηνόω moveo castra, vel tentorium ἁπέρχομαι abeo. Չու առնել, ի չու անկանիլ. շարժիլ բանակաւ՝ երթալ այլուր. խաղալ բազմութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽ — I. (ի, ից.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 14c գ. որպէս ԱՂԽ. Կահ կարասի. ինչք. ... *Կանամբք եւ որդւովք եւ ամենայն ախիւ իւրեանց: Գնայ ընտանեօք եւ ախիւ առ կայսր: Չու արարեալ սաստիկ կազմութեամբ, եւ ուժգին ախիւք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽ — (ի, ից.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՆԻՄ — (կայ, կի՛ր.) NBH 1 0169 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ԱՆԿԱՆԻՄ գրի եւ ԱՆԳԱՆԻՄ, գայ, գի՛ր. πίπτω , ἁποπίπτω, ἑμπίπτω եւն. cado, excido, incido եւն. Վայրաբերիլ սաստկութեամբ, իբր կր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱԽՏ — ( ) NBH 1 0233 Chronological Sequence: 12c ա. Որ չու զսախտ, այսինքն զկազմած կամ զթամբ. անզարդ. *Հեծէ՛ք ʼի սախտեալ երիվարս ճուշանով, եւ ոչ յանսախտս լատինս հելլով (կամ լեհլով). Լմբ. առ լեւոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԺԱՄԱՆ — ( ) NBH 1 0268 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա.մ. Յետնեալ ʼի ժամանելոյ կամ ʼի ժամանակէն. դանդաղ. եւ ապաժամ. տարաժամ. *Քան զյետինսն եւս յետնեալ գտանիցիմք, եւ ապաժամանք. Սարգ. յկ. ՟Ա: *Ապաժաման յանզգոյշ ժամուն եկն ընդ անիծիւք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 433 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. παρεμβολή castra Միաբան բազմութիւն զօրու՝ ʼի չու, ʼի ճակատու, եւ ʼի կայանս. որպէս եւ Կարաւան ուղեւորաց. եւ Տեղի իջեւանելոյ. դադարք. ... *Ետես զբանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»