ԱՆՁՐԵՒ

ԱՆՁՐԵՒ
(ի, աց, եւ ոյ.) NBH 1-0196 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c գ. ὐετός, βροχή, ὅμβρος pluvia, imber, nimbus Ջուր ցօղեալ յամպոց. տեղ. տարափ. ջաղբ. անծրեւ, թաթաւ. ... *Թուեալ են նմա շիթք անձրեւի, եւ զեղցին անձրեւով յամպս: Դարձոյց զանձրեւս նոցա ʼի կարկուտ: Նոր անձրեւօք կարկտի: Ասէք՝ թէ անձրեւ գայ: Ածից ես անձրեւ ʼի վերայ երկրի: Ածէ անձրեւ ʼի վերայ. եւ այլն: *Լի անձրեւով: Բանաւոր անձրեւաւն. Ագաթ.: Զանձրեւացն ասէ. Գզնիկ: *Նման յորդառատ անձրեւի. Փարպ.: *Քաղցր անձրեւօք. Պիտ.: *Ցօղ անձրեւոյն: Իբր զպղպջակ անձրեւոյ: Անձրեւք ուժգնակիք. Նար.: Որպէս ցօղ. δρόσος ros շաղ. եբր. թալ (լծ. հյ. տեղ.) Դատ. ՟Զ. 37. 39. 40: ʼի 38. Ցօղ դնի: Նմանութեամբ ասի. *Անձրեւ արտասուացն: Զօրհնեալ քո շրթանցդ զաստուածեղէն անձրեւացդ զկեցուցանօղդ կաթուած (զթուք). Նար. ՟Ղ՟Բ. եւ ՟Լ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՆՁՐԵՒ" в других словарях:

  • ԱՐԵՒ — (արեւու, յարեւէ.) NBH 1 0352 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἤλιος sol Նոյն ընդ Արեգ, այսինքն Արեգակն. որ եւ կոչի Արեւու ակն. եւ Լոյսն կամ շողն արեգական, իբր Երեւեցուցիչ ամենայնի: *Ոչ արեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՇՏ — (ի, ից, կամ ոյ, ոց, եւ ու.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԵՐԱՇՏ ἁβροχία pluviae defectus, siccitas որ եւ ԵՐԱՇՏՈՒԹԻՒՆ. Պակասութիւն անձրեւի եւ խոնաւութեան. ցամաքութիւն, չորութիւն. որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0508 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ն. κλύζω, κατακλύζω, συγκλύζω, ἑπικλύζω inundo, exundo, abluo, lavp, demergo. Հեղեղել. հեղեղատել. զեղմամբ յորդութեանց ջուրց՝ ընկղմել, խոխոմել, տոգորել, ջնջել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՂԱՄ — (ացի, ա՛.) NBH 2 0863 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ն.չ. ՏԵՂԱՄ եւ ՏԵՂԵԱՄ, ՏԵՂԵՄ եւ ՏԵՂՈՒՄ. βρέχω, ἑπιβρέχω, ὔω, ὐετίζω pluo, irrigo νίφω ningo. Տեղ տարափոյ կամ անձրեւ ածել. եւ հանգոյն անձրեւի թափել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՍՏԱՆ — (յակաստանի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Ամրութիւն. հաստատութիւն. աստութիւն. անքոյթ կայք իբր յապաստանի. ապահով վիճակ. կարգ եւ պայման յանկաւոր եւ անայլայլակ: Վարի ընդ բայս՝ Կալ, կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՐԱՅՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. Ամառնային եղանակ. ամառ .... որ ըստ եբր. Ամառն դնի. իսկ ըստ յն. Հունձ. ἁμητός, θερισμός messis (զի եւ եբր. քայզ է ամառն. եւ քազիր, հունձ.) *Զտօն ամարայնոյ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՁՐԵՒ — (ի, աց.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. Ուր չիք անձրեւ. անջրդի. ցամաք. չոր. *Երկիր անանձրեւ. Խոր. աշխարհ: *Ի վերայ երաշտու, եթէ անանձրեւ իցէ. Մաշտ.: *Անդալար բուսովք ʼի լերինս, եւ անանձրեւօք զվայրսն առակէ. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅφθαρτος, ἁδιάφθαρτος incorruptibilis, incorruptus, integer, inviolatus Որ ոչն ապականի. անեղծ. անվթար. անարատ. անմահ. անփուտ. մաքուր. անվնաս. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՐԵՒԱԿ — (ի.) NBH 1 0197 Chronological Sequence: 5c գ. Դոյզն եւ թեթեւ անձրեւ. (եթէ չիցէ գրելի անձրեւակիր). *Զծիածանն գիտեմք. յորժամ արեգակն զճառագայթս ընդդէմ անձրեւակի ամպոյն արկանիցէ. Կիւրղ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»