ՍԵՌԱԿԱՆ

ՍԵՌԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 2-0707 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. γενικός generalis, universalis. Սեպհականն կամ յայտարարն սեռի իմիք. հանրական. ընդհանուրն՝ ընդ որով են մասնաւորք. ընդհանրական. *Մասնաւոր իմանալիք, սեռական իմանալին. մասնաւոր զգալիք, սեռական զգալին: Սեռականն՝ ամենայն, իբրու զի կատարեալ է: Մեծ գետն՝ որոյ չորք վտակք եղեն, սեռական առաքինութիւն. իսկ տեսականքն չորքն ʼի սեռականէն. Փիլ. այլաբ.: *Զսեռականն ախտ այսպէս սահմանեն, ախտ է շարժութիւն յայլում յայլմէ. Նիւս. բն.: *Բնականն որ հոմանունակի ասի փայտ, իսկ սեռականն՝ յատուկ ինքեան, որպիսի՝ կիպարիս: Կապեալ բեւեռեցին՝ ʼի քառաթեւ սեռականին (այս ինքն յազգ ինչ փայտի). Անյաղթ բարձր.: Մագ. ոտ. խչ.: *Զի որ զջուրն նիւթական՝ փոխէ ʼի տունկսըն սեռական (այսինքն ազգի ազգի). Շ. խոստ.: *Սեռականք՝ գազանք եւ անասունք (ըստ սեռի, կամ ազգի ազգի). Շիր.: *Սեռական սեռ է, որ ոչ իցէ տեսակ, վասն ոչ ունելոյ ʼի վերայ նորա այլ սեռ: Առաջին եւ սեռականաց սեռ էութիւնն է. այս է առաջին եւ սեռական սեռʼʼ. որ եւ Սեռականագոյն ասի. Դամասկ.: ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎ՝ ըստ քերականաց. γενική (πτῶσισ) genitivus (casus). Նշանակ սեպհական գոլոյ ազգի իրաց կամ անձանց. ստացական. իւրական. արաբ. զիւրիյէ. *Հոլովք անուանց են վեց, ուղղական, սեռական եւ այլն: Սեռականն՝ ստացական եւ հայրենի: Ուղղական, ես, դու, նա. սեռական, իմ, քո. նորա. Թր. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՍԵՌԱԿԱՆ" в других словарях:

  • Западноармянский язык — Для улучшения этой статьи желательно?: Обновить статью, актуализировать данные …   Википедия

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c գ. ἁγαθωσύνη bonitas Իսկութիւն բարւոյ՝ հակակայ չարութեան եւ վատթարութեան. լաւութիւն յինքեան եւ առ այլս. առաքինութիւն. բարեգործութիւն, եւ բարերարութիւն. աղէկութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ — ((եզ. եւ յոքն. ուղղ. եւ սեռ. եւ տր. ), իւրոյ, րում, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0875 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ἔκαστος unusquisque, quilibet, singuli. անցնիւր անձն կամ անձինք. այր այր. ամենայն ոք մի առ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ո — ( ) NBH 2 0502 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c մջ. Ո՜ ո՞. ո՛. Որպէս կոչական, կամ բացագանչական եւ աղերսական. ὧ! o! Ո՞վ. ոհ. քեզ կամ ձե՛զ ասեմ. աղաչե՛մ. օ՛, հէ՛յ. ... *Ո՜ տէր փրկե՛ա զանձն իմ: Ո՜ տէր փրկեա՛, ո՜… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՀ — ( ) NBH 2 0505 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. Ո՜Հ. Ὧ, ὧ! o! Աւա՛ղ. եղո՛ւկ. վա՛յ. վա՛հ. ո՛վ. ո՛. բաբէ. ա՛հ, ա՛խ, վա՛խ, վա՛հ, ո՛ւֆ, վա՛յ. *Մակբայ՝ աւաղականն. ա՛խ, ո՛ւխ, ո՛հ. Թր. քեր.: *Ո՜հ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Western Armenian language — Western Armenian (արեւմտահայերէն) is one of the two modern dialects of Armenian, an Indo European language spoken by the Armenian diaspora, mainly in North America, Europe and most of the Middle East except for Iran. It is also spoken by the… …   Wikipedia

  • ԱՆՀԱՆԳԱՆԱԿ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: 11c ա. Ոչ հանգանակելի. անբաշխելի. անհաղորդական, որպէս մասնաւոր ինչ. *Ումեմն մակստացական (ունակութիւն) եւ անհանգանակ, եւ ուրումն բնաբար եւ սեռական ʼի միում տեսակի. Մագ. ՟Ի՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՅ — ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ԱՋՈՅ կամ ԱՋՈՒ. δεξιός dexterus Աջական. աջեայ. աջակողմեան. աջ. *Զամենայն ակն ձեր զաջոյ: Յակն իւր աջոյ: Աջոյ ունկանն: Զաջոյ ձեռանէ: Աջոյ ձեռաց, կամ ոտից, կամ ոտին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՒ — ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ԱՋՈՅ կամ ԱՋՈՒ. δεξιός dexterus Աջական. աջեայ. աջակողմեան. աջ. *Զամենայն ակն ձեր զաջոյ: Յակն իւր աջոյ: Աջոյ ունկանն: Զաջոյ ձեռանէ: Աջոյ ձեռաց, կամ ոտից, կամ ոտին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»