ՎԵՐՈՅ

ՎԵՐՈՅ
(-) NBH 2-0814 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա. τὸ ἅνω superum ἅνωθεν superne. Վերին. *Զվերոյն ստորնումն ներհակն դնեն. Արիստ. քանակ.: *Ի վերոյ կողմանէ (յն. ʼի վերուստ). Ել. ՟Լ՟Զ. 19. ՟Լ՟Թ. 30: մ. ՎԵՐՈՅ. մ. ἅνω, ὐπεράνω, ἑπάνω super, supra. Ի վեր անդր. վերնագոյնդ. *Բաց յարիոսէ, զոր վերոյ ցուցաք: Վերոյ ցուցաւ յեղյեղուկ եւ անգիտելի կամք երիտասարդին. Շ. թղթ.: Լմբ. առակ.: *Հաւանեա՛ց յայնմանէ, որ վերոյն գրեցի քեզ. (տպ. ʼի վերոյն). Մծբ. ՟Զ: տե՛ս եւ ՎԵՐՈՅ ԳՐԵԱԼ: մ. ՎԵՐՈՅ. մ. ἅνωθεν superne. Ի վերուստ, ʼի վերին կողմանէ. *Բոլորովիմբ վերոյ եւ ներքոյ զհրեղէնն լաւագոյն պատուէ տպաստեղծութիւն. Դիոն. երկն.: *Ոչ ʼի հիմանէ, եւ ոչ ʼի կողմանէ, ո՛չ վերոյ ʼի վայր, ոչ ներքոյ ʼի վեր. Վրդն. ծն.: նխ. ՎԵՐՈՅ. նխ. Տ. ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ. *Եւ այնու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան. Պիտ.: *Փոփոխեալ զդաշտապարս՝ անցանէ վերոյ նոցա ʼի յերկինս: Ամենայն արարածոց վերոյ բարձրացաւ. Լմբ. համբ. եւ Լմբ. վերափոխ.: ՎԵՐՈՅ. իբր Ի վերոյ, ʼի վերոյ քան. *Սիւն լուսոյ ձգէր վերոյ նոցա. Տաղ.: մ. Ի ՎԵՐՈՅ. մ. ἅνω, ἅνωθεν supra, superne. Ի վեր անդր. եւ Ի վերուստ, արտաքուստ. վերը. եւ վրայէն. *Զոր ʼի վերոյն յիշեցաք. Կորիւն.: *Կատարեալ պսակեցան ամենայն շինուածքն վիմօք ʼի ներքոյ եւ ʼի վերոյ. Մծբ. ՟Ա: *Ընկալան զգիրն, որ ʼի վերոյ. Մծբ. ՟Ա: *Ընկալան զգիրն, որ ʼի վերոյ ունէր զաւետիս կեանց, եւ ʼի ներքոյ զդառնութիւն մահու. Եղիշ. ՟Գ: *Չարն ʼի ներքոյ՝ դառն ապաժոյժ զեղւոյ, իսկ ʼի վերոյ բարեկերպ գունեալ իբր քաղցր օծմամբ. Անյաղթ հց. իմ.: նխ. Ի ՎԵՐՈՅ. նխ. ἑπάνω supra. Գեր ʼի վերոյ. ʼի վերայ. *Ի մէջ ջրոյն՝ որ ʼի ներքոյ հաստատութեան, եւ ʼի մէջ ջրոյն՝ որ ʼի վերայ հաստատութեան. Ծն. ՟Ա. 7: նխ. Ի ՎԵՐՈՅ ՔԱՆ. նխ. ἁνώτερον, ὐπέρ superius, supra. Ի վեր քան. գեր ʼի վերոյ քան. առաւել քան. *Որոյ իցեն կարթք ʼի վերոյ քան զոտսն: Ի վերոյ քան զամենայն երկինս: Բայց միայն աթոռովս ʼի վերոյ եղէց ես քան զքեզ. եւ այլն: *Ի վերոյ քան զամենեսեան բազմեցուցին զնա. Եղիշ. ՟Ը: *Ի վերոյ քան զօրէնսն առաքինանայր. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4: ՎԵՐՈՅ ԳՐԵԱԼ. Ի վեր անդր գրեալ. suprascriptus. *Ասաց նմա զամենայն զվերոյ գրեալսն. Վրք. հց. ՟Ե: (2-0812) ՎԵՐ Ի ՎԱՅՐ. ՎԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ. Տ. ՎԵՐ: (1-0548) ԳԵՐ ʼԻ ՎԵՐՈՅ. Տ. ԳԵՐ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ՎԵՐՈՅ" в других словарях:

  • ԳԵՐ — ( ) NBH 1 0542 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c նխ. հյց. խնդրով. ὐπέρ super, supra Ի վեր քան. գեր քան. գերագոյն. քան. առաւել քան. վեր, աւելն քան. ... (պ. պէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր, սու՛բրա) *Գեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐ — ( ) NBH 2 0801 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c Արմատ բառիցս Ի Վեր, ʼի Վերոյ. ʼի Վերայ. Վերստին. (լծ. գեր. եւ պ. պէր, ֆէր, զիպէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր ). ὐπέρ super. որպէս եւ իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԷՊ — (դիպի. դէպք, դիպաց.) NBH 1 0612 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԴԷՊ ԴԷՊՔ. σύμπτωμα casus, accidens, eventus Դիպուած, եւ դիպողութիւն. պատահումն. պատշաճողութիւն. առիթ. ... *Դէպք ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐ — I. (ոյ, ոց.) NBH 1 0971 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. βαθύς profundus, altior κοῖλος concavus. որ եւ ԽՈՐԻՆ. Զնստագոյն. խոնարհագոյն. ցածագոյն. քան զհարթութիւն երեսաց երկրի. գոգեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ՀԱՐԵՒԱՆՑԻԿ. (իբր հարմամբ կամ առ երիքերելով անցեալ.) Վեր ʼի վերոյ. վարկպարազի. դուզնաքեայ. չնչին. վեր ʼի վերանց բան մը. *Առ աչս հարեւանցի երեւականութիւն ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԿԱՅ — (կայք.) NBH 2 0805 Chronological Sequence: 8c, 9c ա.գ. ὐπερκείμενος supra nos existens. Գերակայ. գեր ʼի վերոյ. եւ Բարձր վայրք. բարձրութիւն. *Համատարած ջուրն վերացեալ բարձրացաւ ʼի մէջն յանբաւ վերակայսն. Զքր. կթ.: Իսկ Նիւս. կազմ. գրի գեր ʼի վերակայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԵՒ — ( ) NBH 2 0812 Chronological Sequence: Unknown date, 15c նխ.մ. Ի ՎԵՐԵՒ. Հակադրեալն բառիս Ի ստորեւ. այսինքն՝ Ի վերոյ. ʼի վերոյ քան. ʼի վերկոյս. *Ի վերեւ լուսին փայլածուն է. ʼի վերեւ փայլածուին լուսաբեր է. ʼի վերեւ լուսաբերին արեգակն է. Տօմար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»