ՏԱՐԱԾ

ՏԱՐԱԾ
(ի, ից.) NBH 2-0852 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἁναπεπτάμενος patens, expansus ἀπλός simplex եւ այլն. Ի տար ածեալ, կամ տարեալ ածեալ. այսինքն տարածեալ. սփռեալ. ծաւալեալ. պարզեալ. բացարձակ. բացեալ. ընդարձակ. տարածած. բա՛ց. ... *Մի՛ տարած անկեալ գնիցի ամենայն յափշտակողաց: Հողմ՝ օդ լոյծ, տարած եւ հեղեալ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1. եւ Ոսկ. եբր.: *Աչացն բացարձակ եւ տարած են ներգործութիւնք: Տարածն եւ սփիւռ խանչումն մարմնոյ յանձնեալ աչաց: Ի մերկ ծովն եւ ʼի տարած զինքն ընկենու. Փիլ.: *Ոչ էր անփոփ եւ ժողով (լոյսն), այլ տարած եւ սփիւռ էր. Եփր. ծն.: *Լոյծ եւ տարած տարր (ջուրն): Զթոյլ եւ զտարած բնութիւնն օդոյ: Զգալի լոյսն պարզ եւ տարած: Զլոյսն տարած եւ ցան՝ ժողովէ յանօթս օդեղէնս: Հուր իւրով տարած բնութեամբն. Պիտ.: Սարգ.: Արշ.: Տօնակ.: Վեցօր. ՟Դ: *Ցան եւ տարած բառիցն. Երզն. քեր. (որ լինի եւ գոյական): գ. ՏԱՐԱԾՔ գ. Տարածումն. տարածութիւն. *Տարածիւք օդոյն: Այլայլի տեսիլ աչացն երկնահայեաց տարածիւք. Վեցօր. ՟Բ. ՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՏԱՐԱԾ" в других словарях:

  • ՍՓԻՌ — ( ) NBH 2 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ՍՓԻՌ եւ ՍՓԻՒՌ. σποράς, σπαρτός sparsus, dispersus. (Արմատ Սփռելոյ. լծ. եւ յն. սփի՛ռա, սփօ՛ռա եւ թ. սէռփմէք ). Սփռեալ. ցիր եւ ցան. տարած. ծաւալեալ. համատարած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԺԱՄԱՅՆ — ( ) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. εὑθέως, παραυτίκα statim, confestim Անդէն ʼի նմին ժամու. նոյնժամայն. նոյնհետայն. վաղվաղակի. ... *Հատուսցես առժամայն. Յոբ. ՟Դ. 15: *Դարձցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆՉԻՒՆ — (չման.) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 13c գ. ԽԱՆՉԻՒՆ ԽԱՆՉՈՒՄՆ. βρύχημα rugitus եւն. Խանչելն. կանչիւն. գոչիւն. *Լսել զխանչիւրն ցռուց. Եփր. դտ.: *Ուժգնակի խանչմամբ գոռացեալ. Մագ. ՟Ժ՟Ը: *Ոչ սակաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆՉՈՒՄՆ — I. (չման.) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. ԽԱՆՉԻՒՆ ԽԱՆՉՈՒՄՆ. βρύχημα rugitus եւն. Խանչելն. կանչիւն. գոչիւն. *Լսել զխանչիւրն ցռուց. Եփր. դտ.: *Ուժգնակի խանչմամբ գոռացեալ. Մագ. ՟Ժ՟Ը: *Ոչ սակաւ խանչմունք եւ բարբառք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՊԱՂ — (ի, ից.) NBH 2 0172 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. Լծ. եւ նոյն ընդ Ծաւալ. որպէս ծաւալումն, եւ ծաւալեալ. *Դարձան ջուրքն ընդ ճանապարհ ճապաղ գնացից իւրեանց. Եփր. յես.: *Ճանապարհ իմն եւ ճապաղ եղեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԿԱՊ — (ի աց.) NBH 2 0461 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. σύνδεσμος colligatio, conjunctio, vinculum, ligamentum, nexus, copula. որպէս Շարակապ՝ զուգակապ. կապ զօդիչ. կապակցութիւն, զօդ, յօդ որպիսի եւ իցէ. յօդակապ. *Առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՆ — (ի, ից. կամ ու, ուց.) NBH 2 0907 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. σπορά satio, satus. Արմատ Ցանելոյ. իբր Ցանումն. սփռումն. սերմն. ցանք. ... *Սերմանել զսեմանիս օգտակար ցանից: Ի ցանուն ժամու. Ագաթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԻՐ — (ցրի, ցրիւ, ցիրք.) NBH 2 0913 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.մ. σκορτιζόμενος, σκείρομενος sparsus σποράδην sparsim. Արմատ Ցրելոյ եւ Ցրուելոյ՝ իբր Ցրեալ ցրուեալ. ցնդեալ այսր անդր, սփռեալ, ցանեալ. սփիւռ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՐՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0919 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. σκεδαστός dissipatus. Ցրուած. սփռեալ. քայքայեալ. տարտըղնած. ... *Յորժամ մերձենայ՝ որ գոյացութիւն ունիցի ցրուական. Պղատ. տիմ.: *Լոյս ցրուական եւ տարած եւ ճապաղ ունէր գնացս: Կարկառն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԴԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 2 1023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. Որ ինչ է յօդոյ եւ յօդս. օդային. եթեական. *Ելանէին եւ իջանէին ՟Ընդ այերս օդեղէնս: Թեթեւ են յընթացս իւրեանց քան զհողմս օդեղէնս. Մծբ. ՟Ժ՟Է: *Զերկնից կամարաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»