ԱՌԱՆՑ

ԱՌԱՆՑ
(-) NBH 1-0286 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c նախադր. ս.խ. χωρίς, ἅνευ sin, absque, expers կամ մասնկամբքս ἁ, ἁν abs, in Թանց. թարց. (որպէս թէ առ անցանելով, ʼի բաց թողլով). թող. անմասն. անբաժ. որպէս եւ իբր պակասական մասնիկ, ան, ապ. առանց, բացʼի. ... *Առանց իմ ոչինչ կարէք առնել: Առանց թագաւորի, առանց իշխանի, կամ պատարագաց, յայտնութեանց: Առանց երկիւղի, կամ նենգութեան: Առանց մեղաց, եւ առանց գայթագղութեան: Այր առանց պաճուճանաց (այսինքն անպաճոյճ): Առանց թագաւորի է մարախ. (յն. անթագաւոր): Քսակս առանց հնանալոյ (այսինքն անհնանալի): Մշակ առանց ամօթոյ: Առանց անցանելոյ ունի զքահանայութիւնն: Առանց ողորմութեան մեռանէր: Ամենայն ոգիք՝ Առանց կանանց (այսինքն թո՛ղ զկանայս): Առանց արանցն կարգեցելոց. կամ առանց ընծայից ձերոց (այսինքն բաց ʼի.) եւ այլն. *Ոչ գոյ առանց ամօթոյ յամօթոյ զերծանիլ. Կլիմաք.: *Արար զնա գլուխ խօսուն ʼի վերայ այնոցիկ՝ որ առանց բանից են (այսինքն անբանից). Եփր. ծն.: Չի՛ք սահման առանց քոʼʼ. այսինքն թափուր ʼի քէն. Նար. ՟Ի՟Գ: *Առանց աստուծոյ կամաց ʼի ծառոյն ճաշակելʼʼ. այսինքն արտաքոյ. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՌԱՆՑ" в других словарях:

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽՕՍ — ( ) NBH 1 448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Որպէս Քաղցրաբան. անուշ լեզու. ... *Քա՛ղցր լեր ʼի խօսել ... դաշն ʼի պատասխանելն, եւ բարեխօս յամենայնի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: ա. ԲԱՐԵԽՕՍ ի. ից կամ աց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՐ — I. (ի, ից. եւս եւ րոյ, րաց. օք, եօք.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. σχυνίον, σπαρτίον funiculus, funis, filum. Առաստան. պարան ʼի կանեփոյ կամ յայլ նիւթոց. ապաւանդակ. տոռն. չուան. թել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՄԱՅԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 1103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c գ. ԿՄԱՅԵԱԿ կամ ԿՄԱՅԵԿ. Կամ է Սուտ զարդ, պաճուճանք. եւ կամ Բիծ, սպի, արատ. *Ընդ այսչափ գործիս եւ վէրս թափանցանց ... բարեբախտի եւ երջանկի վիճակի մասն ընկալաւ առանց կմայեկաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 12c մ. ἁμερίστως indivisibiliter, sine divisione Առանց բաժանման. անանջատաբար. առանց բաժնելու, կամ բաժնըւելու. ... *Հայր ճառագայթեաց յինքենէ զՈրդի անբաժանաբար եւ անմեկնելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. ἁλόγως, ἁλογίστως sine ratione, inconsulte Իբրեւ զանբան. անխորհրդաբար. անպատճառ. ... *Ոչ եթէ անբանաբար, այլ իմաստութեամբ նախախնամէ. Սահմ. ՟Ա: *Ոչ վայրապար կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c մ. ἁχρόνως sine tempore Առանց ժամանակի, նախ քան զամենայն յաւիտեանս. *Անժամանակաբար ծնօղն Աստուած: Որդի համագոյ Հօր՝ ʼի նմանէ յառաջ եկեալ անժամանակաբար. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»