ԱՐԴԷՆ

ԱՐԴԷՆ
(-) NBH 1-0349 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c մ. ԱՐԴԷՆ կամ ԱՐԴԷՆ ԻՍԿ. ἥδη, ταχύ jam, cito իտ. gia (առընթեր անցեալ բայից). Նախ քան զարդեան ժամս. Կանխաւ. յառաջագոյն. յառաջնմէ իսկ քան զասելն իմ. մինչեւ ցարդ. նոյն հետայն, եւ այլն. պահ մը առաջ, առաջուց, ինչուան հիմա. ... *Հուր եկի արկանելյերկիր, եւ զի՞նչ կամիմ, թէ արդէն իսկ բորբոքէր: Արդէն իսկ յագեալ իցէք, եւ արդէն մեծացարուք: Իբր ոչ եթէ արդէն առեալ իցէ, կամ արդէն կատարեալ իցեմ, եւ այլն: *Անցին արդէն զճանապարհաւն, զոր պատուիրեցեր նոցա. Օր. ՟Թ 12: *Հրամայեալ է ա՛րդէն ʼի ձեռս երկաթոյ. Յոբ. ՟Ժ՟Ե 22: *Կարծէին զարդէն հասումն առնել առ նոսա. Պիտ. (որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ:) Եւ ἥδη, νῦν mox, abhiuc (առնթեր ներկայ բայից). Ահա այժմէն իսկ. այժմ. ʼի մօտոյ. արդի՛. հիմակուընէ հիմակուց, առջեւնիս ... *Խաւարն անցանէ, եւ լոյս ճշմարիտ արդէն իսկ երեւի. ՟Ա. Յհ. ՟Բ 8: *Գայ ժամանակ, եւ արդէն իսկ է. Յհ. ՟Ե 25: *Զառաջիկայս արդէն զմի ʼի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք. Պիտ.: *Զներկայի՞ցս զոր արդէն ունիմ, թէ զանցելոցն. Նար. ՟Ի՟Ը: *Համար տալոյն ժամանակն ո՛չ է արդէն, այլ առ յապայ. Լմբ. տնտես.: *Ապա թէ արդէն ոչ պատժիմք, մի՛ յայն ապաստան լիցուք. Գէ. ես.: *Առատաձեռնեա՛, եւ արդէն ʼի քեզ պատուաստեցայց. Նար. ՟Խ՟Բ: *Գոնէ արդէն պատուաստեսցին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԱՐԴԷՆ" в других словарях:

  • ԱՒԱԴԻԿ — ( ) NBH 1 0388 Chronological Sequence: Early classical, 6c մ. Ահա. ահաւադիկ. որ եւ ասի, ՍԱ ԱՒԱՍԻԿ, ԴԱ ԱՒԱԴԻԿ. եւ այն հասարակօրէն որպէս շաղապ, իսկ. արդ. յն. տէ. որպէս թէ գրեալ էր. ի՛տի (արդէն). իտու՛ (ահա). իղդէ, տէ հա, տէ՛, նա. *Այժմ աւադիկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՌՆ — (ռին, ռինք.) NBH 2 0413 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 11c, 12c գ. ἁντίχριστος antichristus. Դերաքրիստոս. անտիքրիստոս. այսինքն հակառակ Քրիստոսի՝ կամ փոխանակ Քրիստոսի սուտ Քրիստոս. վերջին սուտ մեսիայն, եւ կարապետք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂ — ( ) NBH 2 0771 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 14c մ. πάλαι antiquitus, ante, jam, olim θᾶττον cito. (լծ. եւ յն. բա՛լէ. ար. պալատէ. թ. էվվէլ.) Կանխաւ. արդէն. յառաջ. ʼի բազում ժամանակաց հետէ. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱ — ( ) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c մ. ἱδού, ἥδη ecce, en Ձայն նշանակ ցուցման առաջիկայ կամ մերձակայ իրաց եւ գործոց, որպէս եւ անցելոց իբր ներկայ առաջի եդելոց. նայէ՛, տես, մէյմալ նայիս որ. ... *Ահա փեսայ գայ: Կի՛ն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c մ. եւ ա. Ընդ աղօտ. աղօտս. նսեմաբար. մեղմով. նուազաբար. թերապէս. դոյզն ինչ. մթնշաղ կերպով, քիչ մը. λανθανόντως, ἁμυδρῶς obscure, subobscure *Համառօտաբար եւ արդէն իսկ լուծաք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄԷՆ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: 10c, 12c մ. Յայսմ ժամանակէ. ʼի ժամէ աստի. արդէն, կամ արդ նորոգ. այժմ. յայժմուս. հիմակւընէ, հիմըկուց, հիմակ. ... *Այժմէն գուշակեալ շարժմունս յուզմանց: Դատակնիքն այժմէն գտեալ: Զապառնեացն զփորձ այժմէն իսկ գտի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ — ( ) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c մ.շ. Զհետ այնորիկ. ապա. այլ եւս. եւ արդէն իսկ. արդ. անկից էտեւ, անանկ ըլլալէն էտեւ, ա՛լ. ... ἕτι ultra, ἥδη jam *Ոչ իժիք ազդիցէ այնուհետեւ: Այնուհետեւ ոչ եւս պիտոյ է վասն մեղաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԷՆ — ( ) NBH 1 0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՍՏԻՆ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ a principio, adhuc, jam, ex ipso Անդուստ ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ʼի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»