ԱՒԱՐ

ԱՒԱՐ
(ի, կամ ոյ, աց կամ ից, աւ, օք.) NBH 1-0391 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. προνομή, σκῦλον, λάφυρον praeda, exuviae, spolium եւն. Անկած պատերազմի. առ. ապուռ. կապուտ. կողոպուտ. ալափ. եւ գերի. ... *Առին զամենեայն աւար նոցա: Զկապոտ եւ զաւար բանակին: Զգինտս ոսկիս զաւարի իւրոյ: Զառաջինս աւարոյն: Աւարօքն մեծամեծօք՝ զոր առին: Յաւարացն զոր ածին: լցան աւարաւ բազմաւ. եւ այլն: *Բաժանելով զաւարիցն ընչեղութիւնս: Վարին յաւազակութիւնս եւ յաւարիցն հինահարութիւնս. Պիտ.: *Զառ եւ զաւար ʼի մի վայր ջոլիրս տուեալ. ՅՀ. կթ. Եւ որպէս վերացեալ, Աւարառութիւն. աւարումն. յափշտակութի. *Մատնել յաւար: Լինել յաւար: Բաշխել յաւարի. եւ այլն: *Զի ʼի նմանէ է սպանութիւն, նա է աւար եւ գերութիւն. Շ. այբուբ. ՟Ա: *Հողն պարսից չբաւիցէ նոցա յաւարի. Փարպ.: *Յառ յաւար արշաւեալ գաս. Եզեկ. ՟Լ՟Ը. 13: ԱՒԱՐ կամ ՅԱՒԱՐ կամ ՅԱՒԱՐԻ ԱԾԵԼ, կամ ՏԱՆԵԼ ԱՒԱՐ, կամ ՅԱՒԱՐԻ ԱՌՆՈՒԼ. ԱՒԱՐ ՀԱՐԿԱՆԵԼ. προνομεύω , σκυλεύω, ἁφαρπάζω, διαρπάζω spolio, depredor, diripio եւ այլն. Աւարել. յափշտակել. կողոպտել. թալլել, թալանել, գերել գերփել. ... *Ածին աւար: Զկապուտ քաղաքացն ածաք մեզ յաւար: Զոր ածին յաւարի: Զաւար նորա եւ զանասուն նորա ածցես յաւարի: Բազում գանձս յաւարի տանէին: Առցէ աւար զամենայն որդիս սեթայ: Աւար առին զամենայն քաղաքս նոցա: Զամենայն ստացուածս նոցա առին յաւարի: Զամենայն կապուտ նորա եւ զանասուն առին յաւարի: Զտղայս իմ աւար հարկանել: Ո՞վ իցէ՝ որ ոչ հար աւար զկապուտ նորա: Վաղվաղակի աւա՛ր հարկանիջիր: եւ այլն: Իսկ Գծ. ՟Թ. 21: եւ Գաղ. ՟Ա. 13. *Աւար հարկանել զհաւատացեալս կամ զեկեղեցինʼʼ, իմա՛ որպէս յն. πορθέω diruo, vasto, depopulor վեր ʼի վայր առնել. քակել քակտել, աւերել: ... կր. Իբր կր. *Աւար հարան զարգք եւ կազմուածք տանց. Յհ. կթ.: *Բազումք ʼի նոցանէ յաւար երթեալ էին ʼի քաղաքս բոսորոյ. ՟Ա. Մակ. ՟Ե. 26. յն. ըմբռնեալ էին:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՒԱՐ" в других словарях:

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ն. σκυλεύω, πορθέω depraedor, spolio, devasto եւն. Աւար առնուլ. յաւարի առնուլ. աւար հարկանել. յափշտակել. կողոպտել. Տես Յես. ՟Ը. 27: Օր. ՟Ի՟Ա. 10: Եզեկ. ՟Ի՟Թ. 19: ՟Լ. 24: ՟Բ. Մնաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՓ — ( ) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical գ. Բառ անյայտ (տե՛ս եւ ԱԼԱՓ. որ է աւար. թալան.) *Կառավարն տեղեակ պնդեսցէ եւ կազմեսցէ զկառս իւր, զի մի՛ անկեալ ջարդեսցի, եւ զաղիփ առցէ. Մծբ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 0168 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Անկեալ. ընկեցիկ. կործանեալ. եւ յետնեալ յիմիք կարգի. աննշան. նուաստ. տկար. ընկած, ձգած. ... εκπεπτωκός, ἁπερρίμενος qui exciderit, vel… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՈՒՌ — I. (ապռի, ից.) NBH 1 0277 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c գ. Աւար. կապուտ կողոպուտ. առ. կողոպուրտ. ... *Վաղվաղակի զապուռ ժողովել: Ժողովել զառ զապուռ բանակացն. Ես. ՟Ը: 1: Յուդթ. ՟Ժ՟Ե. 7: *Կուտէր զգերի, զառ եւ զապուռ. Եղիշ. ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՈՒՐ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: 11c, 12c գ. Արմատ Ապրելոյ. տե՛ս ʼի բարդութիւնս՝ ԱՆՁՆԱՊՈՒՐ, ՄԱԶԱՊՈՒՐ, ՄԱՐԴԱՊՈՒՐ: Առանձին վարի՝ որպէս Կերակուր ʼի պէտս ապրելոյ. *Տըղայն չուտէր՝ բայց միայն հուր. մեծին ագռաւըն տայր ապուր. Շ. յառակս վասն եղիայի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆՈՒՄ — (առի, ա՛ռ.) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λαμβάνω accipio, sumo եւն. Արմատն է Առ, այսինքն առումն: Ըմբռնել եւ ունել (որպէս թէ առնաբար). յինքն ձգել ձեռամբ. ընդունել. յափն բառնալ ձեռօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Early classical մ. Իբրեււ աւար, եւ աւարառութեամբ. *Եկն եհաս նա ի քաղաքն յայն, եւ խնդրէր առնուլ աւարաբար. ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐԱՌՈՒ — (ուի ուաց.) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ա. Առօղ զաւար. եւ Աւարաբաշխ. Տե՛ս Ես. ՟Ժ՟Է. 14: ՟Խ՟Բ. 24: Երեմ. ՟Լ. 16: ՟Լ՟Թ. 10: ՟Ծ. 10: Դտ. ՟Բ. 14. 16: Եզեկ.: ՟Լ՟Թ. 10: *Աւարառուք ստացուածոց նոցա աշխատեցան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0391 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c գ. ԱՒԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ ԱՒԱՐԱՌՈՒՄՆ. Աւար կամ ʼի յաւարի առնուլն. աւարումն. *Եւ ոչ զաւարառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ. Պիտ.: *Աւարառութիւնս զնոքօք զեղեալ: Բազում աւարառութեամբ կապոտ կողոպուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»