ԲԱԶՄԱԿԱՆ

ԲԱԶՄԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-407 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. κλητός, συνανακείμενος, ἁνακείμενος invitatus, discumbens, convictor Կոչնական՝ բազմեալն ʼի սեղան. բարձակից. ... *Ադոնիա, եւ ամենայն բազմականք նորա, Հերովդի, եւ բազմականացն, Լցան հարսանիքն բազմականօք: Ոմն ʼի բազմականացն: Ոչ ոք իմացաւ ʼի բազմականաց անտի: Մտեալ թագաւորն հայել զբազմականօքն. եւ այլն: *Նախ հոգայ զտունն, ապա զբազմականն. Վրդն. ծն.: ԲԱԶՄԱԿԱՆ. κλῆσις, κλίσις, κατακλίσις vocatio ad coenam, discumbitus եւն. Կոչունք, սեղան. նիստ խրախճանի. երախանք. ... *Թափեաց ʼի գլուխ նորա ʼի բազմականին. Մտթ. ՟Ի՟Զ. 7. (ու ր յն. բերի ʼի ՟Ա նշ. այսինքն Յիսուսի բազմեցելոյ:) *Քարշեաց ʼի բազմականն. Խոր. ՟Բ. 60: *Ի ժամ բազմականացն: Գլուխ բազմականին: Ակումբ բազմականին. Եղիշ. ՟Ը: *Ի բազմականսն ճեմէր. Սահմ. ՟Ժ՟Է: *Դնէ բազմականս. Վրք. հց. ՟Բ: *Բազմականս բազմականս բաշխեալ. ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 22: *Որոշեալ եւ զատուցեալ է բազմականքն. Փիլ. տեսական.: *Զօրն ամենայն ʼի բազմականին արտասուեցին. Կանոն.: ԲԱԶՄԱԿԱՆ. κλισία sella, locus sedendi, στρῶμα, στιβάς, τάπης stratum, stramentum, tapes եւն. Բազմոց. նստարան. գահոյք. գահ. բարձ. ... *Արկ նմա բազմական ʼի գետնի զակումբն մաշկեայ. Յուդթ. ՟Ծ՟Բ. 15: *Բազմական ա՛րկ ինձ զապաշխարութիւն քո. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Մերժելով ʼի քոց բազմականացդ՝ ահա արկանես ինձ բազմականս առ հօրն հաւատոցն Աբրահամու. Ագաթ. : Մի՛ բազմականս բարձրագոյնս կարգեսցուք: Բազմեալք կամք պայծառք պայծառապէս ʼի վերայ բարձր բազմականի եւ ամբարձելոյ. Ածաբ. ծն. եւ Ածաբ. աղքատասիր.: *Նկարակերտ կազմուածս բազմականաց: Նկարակերպ կանաց ոստայնանկութեանց բազում բազմականս կազմեալ. Յհ. կթ.: *Ետես մսուր՝ բազմական ահաւոր խորհրդոյ. Պրոկղ. ներբ. ղկ.: *Բազմական էին դաւանեաց զերկին ... Մասն հատուածոց ʼի կենսակիրն փայտէ տէրունեան փառացն բազմականի: Բանիւ քո սրբեա՛ զպատսպարանս բազմականիս. Նար. խչ. եւ ՟Ղ՟Բ: *Իբրեւ զնախածին զառաջին գահ թագաւորական բազմականին. Պիտ.: *Ոչ հիւանդաց բազմական ոսկի, եւ ոչ անմտաց բարեբախտութիւն օգտէ ինչ. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԲԱԶՄԱԿԱՆ" в других словарях:

  • ԱԿՈՒՄԲ — (ակըմբի, ից.) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. Խումբ հանդիսական. ժողով ուրախութեան կամ սգոյ. բազմութիւն բոլորեալ. պար. բազմական. ակում օրուան ժողովուրդ, ակում տեղի հանդէս. ... *Բոլորեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԿԱԼ — (ի.) NBH 1 407 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c գ. Որպէ՛ս Բազմակ, այսինքն ճրագ. λύχνος lucerna *Ճրագարանք իւրեանց, եւ բազմակալք իւրեանց. ՟Բ. Մնաց. ՟Դ. 21: *Բազմակալ՝ ճրագունք. Վրդն. ել.: Կամ Ճրագարան. *Բազմակալն՝ աշտանակ է:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. Տեղի բազմելոյ ʼի կոչունս. բազմական, եւ գահ. նստելու տեղ, աթոռ. ... *Ապա զորդիսն տասնեսին (զյոբայ), սպան յապարանս ʼի բազմոցին: Ո՞ւր մեծամեծքն ʼի բազմոցի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏԻՆ — (տնոյ, ոց, ʼի գետնի, նօք կամ նովք.) NBH 1 0540 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c γῆ terra, solus, humus Յատակ երկրի, ուր կոխեմք. երեսք հողոյ. երկիր. հող. վայր բնակութեան. անդք. եէր. ... *Լուայ, թէ գետինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԽԱՆ — (ի, անք, նաց.) NBH 1 0667 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. συμπόσιον, ια, συσσίτια compotatio, convivium Բազմական. սեղան. սեղանակցութիւն. խումբ բազմելոց ի սեղան. խրախութիւն. ... *Առաջիկայ կենցաղս այս՝ մեծի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՉՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 14c ա.գ. κλητός, ἑπίκλητος, κεκλημένος եւն. vocatus, invitatus, conviva. Ի կոչունս հրաւիրեալն. կոչեցեալն ʼի սեղան. որ ʼի նստիլն կոչի Բազմական, Բարձակից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՇԱՏԵՂ — (ի.) NBH 2 0171 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. ՃԱՇԱՏԵՂ կամ ՃԱՇԱՏԵՂԻ ՃԱՇԱՏՈՒՆ ՃԱՇԱՐԱՆ. Տեղի ճաշելոյ. սեղանատուն. սեղան. բազմական. *Ի ճաշատեղս (կամ ʼի ճաշակատեղս) նոցա հայեցան. Եղիշ. ՟Ը: *Ի գալ յեկեղեցին, եւ ʼի ճաշատուն. Վրք. հց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՇԱՏԵՂԻ — (ղւոյ.) NBH 2 0171 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. ՃԱՇԱՏԵՂ կամ ՃԱՇԱՏԵՂԻ ՃԱՇԱՏՈՒՆ ՃԱՇԱՐԱՆ. Տեղի ճաշելոյ. սեղանատուն. սեղան. բազմական. *Ի ճաշատեղս (կամ ʼի ճաշակատեղս) նոցա հայեցան. Եղիշ. ՟Ը: *Ի գալ յեկեղեցին, եւ ʼի ճաշատուն. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՇԱՏՈՒՆ — (տան.) NBH 2 0171 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. ՃԱՇԱՏԵՂ ՃԱՇԱՏՈՒՆ ՃԱՇԱՐԱՆ. Տեղի ճաշելոյ. սեղանատուն. սեղան. բազմական. *Ի ճաշատեղս (կամ ʼի ճաշակատեղս) նոցա հայեցան. Եղիշ. ՟Ը: *Ի գալ յեկեղեցին, եւ ʼի ճաշատուն. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»