ԿՈՐ

ԿՈՐ
I. (-) NBH 1-1118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. (լծ. լտ. գու՛րվուս, դաղմ. քռիվ. յն. ղի՛րօս, գիրտօ՛ս. թ. էկրի. ռմկ. կիռ ). κυρτός, ἁγκύλος, καμπύλος, σκολιός incurvus, curvus, gibbosus, inflexus, perversus եւն. Կամարաձեւ. թեքեալ. ʼի վայր կոյս խոնարհեալ. թիւր. ծուռ. սապատողն. ճանկաւոր. *Մի՛ պարծեսցի կորն իբրեւ զուղիղն. ՟Գ. Թագ. ՟Ի. 11: *Կտուցս կոր եւ սուր. Վեցօր. ՟Ը: *գիշակերքն կոր կտուց ունին. Վրդն. ծն.: *Կոր կամացն մեքենայից. Նար. առաք.: *Որ ʼի վերջին դարս եւ ʼի կոր, ուր ոք չըկայ արժանաւոր. Լմբ. ի շնորհ.: *Լքանես թողուս զմեզ կորʼʼ. իբր կորագլուխ. Կեչառ. աղեքս.: գ.ա. եւ մ. Ի ԿՈՐ. գ.ա. եւ մ. Ի վայր կոյս. կորացմամբ. կորանօք. ամօթով. լքեալ. վհատեալ. եւ Տխրութեամբ. որ եւ ԳԼԽԱԿՈՐԵԱԼ. *Ունէր զգլուխն իւր ʼի կոր. Վրք. հց. ՟Դ. հին ձ. այլ ձ եւ տպ. կոր: *Տեսանէ զպարասկեւի հին եւ պատառոտուն հանդերձիւ, եւ զգլուխն ʼի կոր. Հ=Յ. յունիս. ՟Ժ՟Զ.: *Զի մի՛ զանձն ʼի կոր ոք կործանեսցէ: Մի՛ աղքատութեամբ ʼի կոր կործանիցիմք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 5. եւ 9: *Ի կոր կործանեալ կայր յաղօթս. Ոսկ. ես.: *Ի կոր կորացեալ՜ տրտմեալ ʼի կոր կործանեցան, կամ կործանեցաւ, կամ կործանեսցի: Ի կոր կործանման, կամ կործանմամբ. Մծբ.: Փարպ.: Արծր.: Նար.: Տես եւ զկնի ԿՈՐ Ի ԿՈՐ: մ.ա. ԿՈՐ Ի ԳԼՈՒԽ. ԿՈՐԱԳԼՈՒԽ. մ.ա. Նոյն ընդ վ. Կորացեալ գլխով. Գլխակորեալ. ամօթապարտ. ամօթալից. *Ամենայն գովիչք նորա կոր ʼի գլուխ առնէին զնաʼʼ. յն. խոնարհեցուցանէին. Ողբ. ՟Ա. 8: *Անհամարձակ կորագլուխ (կամ կորիգլուխ) լինել առաջի ահաւոր դատաւորին. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 20: *Կորագլուխ եւ ամօթալից եղեալ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Կորագլուխ ամաչեցեալ զերկիր նշմարեմք. Սարգ. յկ. ՟Զ: *Կորագլուխ ամօթով. Ղեւոնդ.: *Կորագլուխ եմ, եւ անհամարձակ. Լմբ. պտրգ.: մ.ա. ԿՈՐ Ի ԿՈՐ մ.ա. Տ. ԿՈՐԱԿՈՐ (1-1118) Տ. ԿՈՐՃԱՅ 2 II. ԿՈՐ 2 (ի, իւ.) NBH 1-1118 Chronological Sequence: 12c գ. բառ ռմկ. որպէս Կարիճ. ագրէպ. յն. լտ. սգօրբի՛օս, սգօ՛րբիօ. Վստկ. ՟Ը. ՟Ճ՟Բ. ՟Ճ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԿՈՐ" в других словарях:

  • ԿՈՐԱԿՈՐ — ( ) NBH 1 1118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 14c մ.ա. ԿՈՐԱԿՈՐ եւ ԿՈՐ Ի ԿՈՐ. (յն. պէսպէս). Իսպառ կորացեալ. կորագլուխ. կորակնեալ. թեքեալ. վար ծռած, գետինը նայելով, խպնելով, վախենալով, կուզը տնկած. *Երթայի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԱՏ — (ու, ուց, ուք, օք կամ իւք. եւ ոյ, ով, ովք.) NBH 1 0992 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. Բան յորդորիչ կամ զգուշացուցիչ. ազդումն. յուշարարութիւն. թելադրութիւն. ... *Խրատ է բան բացասութեամբ (այսինքն վճռաբար) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻԲՐԵՒ — ( ) NBH 1 0843 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նխ. հյց. խնդ. ὠς sicut, ut Որպէս. իբր. պէս. կիպի. Մերթ ըստ նմանութեան իմիք. զոր օրինակ. *Ադամ եղեւ բրեւ զմի ʼի մէնջ. Ծն. ՟Գ. 22: *Իբրեւ զհանդերձ կարծէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐԱԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 1 1118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c մ.ա. ԿՈՐ Ի ԳԼՈՒԽ. ԿՈՐԱԳԼՈՒԽ. Նոյն ընդ վ. (= Ի ԿՈՐ) Կորացեալ գլխով. Գլխակորեալ. ամօթապարտ. ամօթալից. *Ամենայն գովիչք նորա կոր ʼի գլուխ առնէին զնաʼʼ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿՈՒՆ — ( ) NBH 2 0430 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c ա. պ. նիկիուն. ταπεινός humilis, vilis. եւ բայիւ ταπεινόω, οῦμαι humilio, dejicio, or; vilesco βδελύζω sperno. Կոր. կորացեալ. նուաճեալ. ճնշեալ. ստորին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՀԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c չ. πλεονεκτέω, φείδομαι Aveo, parco. Անկարգաբար յօժարիլ յինչս կամ յայլ իրս. ագահանալ. *Բառնայ ... զմերձաւորաց խնամութիւն, զոր վասն ագահելոյ սեփհական ազատութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՍՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. κατήγορος accusator Դատախազ, համայն՝ իրաւացի կամ անիրաւ փաստ բերելով յատենի ընդդէմ այլոյ. չարախօս. ոսոխ. ... *Վասն որոյ մատուցեալ ամբաստանքն՝ եւ ոչ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»