ՀԱՄԱՅՆ

ՀԱՄԱՅՆ
(ի, ից.) NBH 2-0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ὄλος, συνόλος, -ον, πᾶς, σύμπας totus, -um; simul omnis, cunctus, universus, -si, -sa. Ամենայն համօրէն. հանուր. բովանդակ. բոլոր. եւ գ. Ամենեքեան. բոլորեքեան. ... *Համայն ազատատոհմիկն զարմիւ. Պիտ.: *Համայն շնորհօքն՝ որ տուաւ առաքելոցն, եւ նոքօք աշխարհի. Խոսր.: *Զհամայնն ընկալար ʼի քեզ զբերս գործոց: Համայն եղելոց, կամ մեռելոց: Բովանդակ մարմնովն, եւ համայն աստուածութեամբն. Համայնից գործոց: Էից համայնից: Համայնդ յամենայնում. Նար.: *Առ համայնից հասարակաց թագաւորն. Նիւս. թէոդոր.: *Յիսուս ընդունիչն մաղթանաց համայնից. Խոսր.: *Այսօր զէակն համայնից իմանալեաց եւ զգալեաց. Շար.: *Փրկութիւն համայնից՝ հոգւոց եւ մարմնոց. Շ. բարձր.: *Զանձն իւր օրինակ բարեաց համայնից կացուցանելով. Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Ժ: *Քրիստոս կենդանի՝ արքայդ համայնի: Արքայդ համայնին: Ծաղկեալ շնորհօք յիսուսի, փառք եւ պատիւ համայնին: Ո՛վ երանուհի՝ պարծանք համայնի: Պօղոս անուանի՝ քարոզ համայնի: Գովեալ ʼի պարս ազգաց համայնոյ: Խնամող համայնոյնի. Գանձ.: (որ են անսովոր ձեւք բանի): ՀԱՄԱՅՆԻՒ այսինքն Ամենայնիւ. ամենայն իրօք. բոլորովին. ... *Ընդ աքարու հիւ ջնջէ: Եւ ես համայնիւն չար ապիկար: Ձիթոյ առակաւ ընդ ոսկերս չարին համայնիւ բաշխի: Ի քեզ իսկ աստուած համայնիւ խրախուսեալ. Նար. ՟Հ՟Ա. ՟Ձ՟Գ. ՟Ղ՟Գ: մ. ՀԱՄԱՅՆ մ. ὄμως, ἄμα simul, una, pariter, aeque. Համանգամայն. միանգամայն. թ. ... *Զոյգ եւ համայն գոն. Սահմ. ՟Ժ՟Թ: *Եւ համայն ասել օրէն թագաւորութեան: Համայն եւ յետ նորա օտար յօտարաց. Խոր. ՟Բ. 7. 72: *Ճարտասանն, համայն, եւ քերթողն: Ի կեանսն համայն, եւ զկնի մահուն. Պիտ.: *Զպատժականն՝ համայն եւ զշնորհականն: Բարեկամացն համայն եւ թշնամեացն. Երզն. մտթ.: *Իմանայ զամենայն զգործս քո, նաեւ զբանս, եւ համայն զամենայն մտաց տեսութիւն. Մաշկ.: Կամ ὄλως omnino, prorsus, totaliter, integre. Առ հասարակ. բոլորովին. ամենայնիւ. *Զբնաւն համայն տեսանես: Զնմանիսն իմ յիշատակել համայն աստանօր: Համայն մաքրեցաւ: Համայն ախտացեալ կամ մեղուցեալ: Համայն անքննին: Համայն կենդանարար. Նար.: շ. ՀԱՄԱՅՆ. շ. ὄμως, πλήν nihilominus, verum tamen, sed, caeterum. Այլ յայսր ամենայնի վերայ. բայց. սակայն. տակաւին եւս. ... *Եւ են ոմանք (ʼի շաղկապաց) ոյք առադրեն եւ ընդդիմակս. որպիսի, սակայն, համայն. Թր. քեր.: *Թէպէտեւ դու ոչ ասես, համայն ես ասացից: Բայց համայն զի պաշարեցեր զիս: Համայն դու պատասխանի տո՛ւր ինձ: Զի թէպէտ սակս անձնիշխանականն յօժարութեանն թշնամիք են, համայն (լս. սակայն) ըստ բնութեան իմ գործածն են. Աթ. ՟Ը. ստէպ. եւ հմբ: եւ վրք. անտ: Նոյնպէս Մաքս. եկեղ. ստէպ: *Եւ համայն սկսայց, ուստի սկսանելն վայելուչ է. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Թէ յայլոց ազգոց ʼի կերպարանս եկն առ նոսա, համայն եւ այնպէս յօրինաց ն մահարտ էր. Եզնիկ.: *Համայն ծանր էր: Համայն արժանի մահու էր, եւ այլն. Փարպ.: *Թէեւ այլ ինչ լսելութեան պատճառս ինչ չունիմ, համայն (տպ. սակայն) զի առ քեզ դիմեցի, պարտիս ունկն դնել: Թէեւ յանձնաց չունիք համարձակութիւն, համայն վասն սրբոցն բարեխօսութեան ողորմի. Խոսր.: *Եւ համայն թէեւ յիշին ոմանք, այլ պարսաւանօք. Պիտ.: *Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս, եւ այլն. Յհ. իմ. երեւ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՄԱՅՆ" в других словарях:

  • ԲՆԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὄλος, πᾶς, σύμπας, ἄπας totus, integer, cunctus, universus (ʼի գործիականէ բառիս Բուն.) Բոլոր. համօրէն. բովանդակ. ամէն. ամենայն. հանուր իւր սարօքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ — (ի, ից կամ այնց.) NBH 2 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. συνόλος, σύμπας universus, cunctus. (ʼի Համ, եւ Անգամ.) իբր Ամենայն միանգամայն. նոյն ընդ Համայն. ա. *Համանգամայն ազանց. Շար.: *Զսակաւս ʼի բազմացն՝ քան թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄՕՐԷՆ — ( ) NBH 2 0029 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (ʼի Համուռ. համ ուր. համ օրէն.) πᾶς, σύμπας omnis, totum. Ընդհանուր. համայն. ամենայն. բոլոր. բովանդակ. բոլորեքին. ... *Ամենայն համօրէն տուն յովսեփայ: Ըստ համօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԵՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 2 0041 Chronological Sequence: Early classical գ. (ʼի համ՝ դարձ, շուրջ պատօղ զմարմինն.) ἰμάτιον, περίβλημα , ἕνδυμα, ἑσθής, χιτών vestis, vestimentum, amictus եւն. Զգեստ. պատմուճան. ագանելի. արկանելի. ծածկոյթ. եւ Ձորձ, եւ կապերտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Армянский храмовый комплекс (Москва) — Церковь Армянский храмовый комплекс Հայկական վանքային համալիր …   Википедия

  • ԱԶԱՏԱՏՈՀՄԻԿ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱԶԱՏԱՏՈՀՄ) ա. իբր Ազատական, ազնուական. *Պաշտօն ընդունի ո՛չ յանազատաց միայն, այլ եւ յազատատոհմիկ գաւառաց. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Քաղաքացեօքն եւ համայն ազատատոհմիկն զարմիւ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱ — ( ) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c մ. ἱδού, ἥδη ecce, en Ձայն նշանակ ցուցման առաջիկայ կամ մերձակայ իրաց եւ գործոց, որպէս եւ անցելոց իբր ներկայ առաջի եդելոց. նայէ՛, տես, մէյմալ նայիս որ. ... *Ահա փեսայ գայ: Կի՛ն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՍՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. κατήγορος accusator Դատախազ, համայն՝ իրաւացի կամ անիրաւ փաստ բերելով յատենի ընդդէմ այլոյ. չարախօս. ոսոխ. ... *Վասն որոյ մատուցեալ ամբաստանքն՝ եւ ոչ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 6c Արմատ բարդութեան հետագայ բառից. Տ. ԱՄԷՆ, ենի. եւ ԱՄԵՆԱՅՆ, ՀԱՄԱՅՆ. ... *Պա՛րտ է պճնել զբանս ʼի գործոյն. վասն զի ամենն (կամ ամէն) առանց գործելոյ անկատար եւ կաղ է. Փիլ. ել. ՟Բ. 110 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՂՁ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 5c, 10c ա. Բաղձալի յոյժ յոյժ. համայն ցանկալի. *Ամենաբաղձ դաշտն Այրարատոյ. Փարպ.: *Մոլութեամբ ամենաբաղձ կերակրոյ. Նար. ՟Ձ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»