ՆԱԽ

ՆԱԽ
(-) NBH 2-0384 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c մ. πρῶτως, -ον, πρότερον primum, prius, ante, anteruius. Յառաջն. յառաջ ժամանակաւ. կանխաւ. եւ Զառաջինն. յառաջոյ. յառաջագոյն ըստ ժամանակի՝ ըստ տեղւոյ՝ ըստ կարգի. (որ յածանցս լինի Նահ. արմատն է արքի, յարգի. առաջ. առաջին. յորմէ յն. էն արխի՛, ʼի սկիզբն. եւ էնարխօս, նախկին). առաջ, առաջուց, առջեւէն .... նախ եւ առաջ, մէյ մը որ. ... *Նախ ժամանակական է ձայն. Բրս. իսկզբանէ.: *Ոմմինքն նախ բնակեալ էին ʼի նմա: Տարցի նախ զվասն մեղացն, եւ զերկրորդն արասցէ յողջակէզ: Նախ վասն իւրեանց մեղացն պատարագս մատուցանել, եւ ապա վասն ժողովրդեան: Կամէի նախ առ ձեզ գալ: Ե՛րթ նախ հաշտեա՛ց: Հա՛ն նախ զգերանդ: Նախ հրէի, եւ ապա հեթանոսի: Նախ զռաաքեալս, երկրորդ զմարգարէս. եւ այլն: *Որ ծնանի ոք բարի ինչ կամ չար, իրաւունք են՝ զի նախ ինքն վայելիցէ. Ոսկ. եբր.: *Մասունք նոցա են վեց. նախ՝ վերծանութիւն, երկիր՝ զրուցատրութիւն, երիր, եւ այլն. Թր. քեր.: ա. ՆԱԽ. ա. πρῶτος, -η, -ον primus, -a, -um. Առաջին. գլխաւոր. նախկին. հին. առջի. ... *Նախդ ʼի վկայս. Շար.: *Նախն նահապետ ադամ: Մովսէս, յեսու, եւ նախն քան զնոսա յովսէփ: Նախն մեր յովսէփ. Եւս. քր. ՟Ա: *Նա՛խ տեսակ արժանի գոռոզութեանʼʼ. այսինքն առաջինն տեսլեամբ, կամ նշանաւորն արժանի է իշխանութեան. Պորփ. յԵւրիպիդեայ.: *Նախն ժամանակիʼʼ. այսինքն որ է յառաջ քան զժամանակս եւ զյաւիտեանս. ՃՃ.: *Արդ այսք եւ նախք ըստ արարողին իմաստութեան կազմեցաւ. Նիւս. կազմ. ՟Բ: մ. ՆԱԽ ԱՌԱՋԻՆ. մ. ՆԱԽ ԵՒ ԱՌԱՋԻՆ. ՆԱԽ ԶԱՌԱՋԻՆՆ. Նոյն ընդ Նախ. ... *Լսել նախ առաջին արժան է, եւ ապա գործել: Նախ առաջին՝ ծառայիցն դնէ տիրասէրս լինել. երկրորդ անանդամ, եւ այլն. Փիլ.: *Մաքրելի՛ է նախ առաջին զինքն, եւ ապա ընդ սրբոյն խօսելի: Ծանի՛ր զքեզ նախ առաջին. Առ որս. ՟Բ: *Նախ եւ առաջին կամիմ լսել ʼի ձէնջ, եթէ զի՞նչ համարեալ եմ ես ձեզ. Փարպ.: *Յանհատսն նախ եւ առաջին տեսանի պատահումն, յետ այսորիկ ապա ʼի տեսակս. Լծ. պորփ.: նխ. ՆԱԽ ՔԱՆ. նխ. Տ. ՅԱՌԱՋ ՔԱՆ. πρό ante. *Նախ քան զամենայն՝ սէր սերտ ունել: Տալ նախ զկրտսերն քան զերէց. եւ այլն: *Նախ քան զյաւիտեանս. Շար.: Ժմ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՆԱԽ" в других словарях:

  • ՅԱՌԱՋ — ( ) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՅԱՌԱՋ ՅԱՌԱՋՍ. (ʼի բառէս Առաջ, առաջք. իբր մ.) ἕμπροσθεν ante, anterius . եւ բայիւ προβάλλω, προβιβάζω projicio, promoveo προέρχομαι,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻՆ — (ջնոյ, ջնմէ, ով, ոց, կամ ջինց, ովք.) NBH 1 0289 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. (որպէս նախ երեւեալ աչաց.) πρῶτος, πρότερος primus, prior Նախկին. մին. առաջներորդն. սկզբնական. իշխանական. կանխագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՐԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1028 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. διαγράφω describo, delineo, circumscribo. Գծագրել. ստուերագրել. գծել զնշան ուրուական. նշանակել զծիրն. նախանկարել. ... *Ճարտարապետի եղէգն առեալ՝ չափ դնէ, եւ ծրագրէ այնու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿԱՐԱԳԻՐ — (գրի, րաց.) NBH 2 0428 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. διαγραφή, ὐπογραφή descriptio χαρακτήρ character, nota insculpta. Նկար գրեալ, գրուած նկարեալ. նկարագրութիւն. ստորագրութիւն. պատկթեր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԱՊԱՇՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 1127 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c չ. ԿՌԱՊԱՇՏԵՄ ԿՌԱՊԱՇՏԻՄ. Կռապաշտութիւն առնել. պաշտօն մատուցանել կռոց. կռապաշտ լինել. *Արարին որթ, եւ կռապաշտեցին: Կռապաշտեցան մինչեւ ցգերիլն ʼի սաղմանասարայ: Ամբաստանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0090 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. συλλογισμός syllogismus. Հետեւութիւն բանի կամ բանից. ըստ յն. հաւաքաբանութիւն. *Ոչ է կարողութիւն հիւսել զհետեւաբանութիւն, եթէ ոչ նախ ուսանիմք, զի՛նչ է հետեւաբանութիւն, եւ ուստի՛ եղանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱԺԵՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c Նոյն ընդ վ. (=ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆ) որպէս Արգելումն. յետս կալն. *Հրաժեշտ ի մահաբեր գործոյ, կամ ʼի պատարագաց (զոհից). Նախ. իմ. եւ Նախ. ես.: ՀՐԱԺԵՇՏ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ — (գունի, ից կամ աց.) NBH 2 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 14c ա. πρότερος prior, anterior. Որ ինչ առաւել յառաջն է. առաջին. հնագոյն. կանխագոյն. նախընթաց. վաղեմի. *Ո՞ պատմեսցէ, զի գիտասցո՛ւք զե՛ւս յառաջագոյնսն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԺԱՐԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0380 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. Յօժարեցուցանելն. յորդորումն. ... *Յօժարեցութիւն տուրս սրբոցն տալոյ: Յօժարեցութիւն գործոյն (այսինքն ʼի գործ): Յօժարեցութիւն առ ʼի յաճումն. Նախ. ՟բ. կոր.: Նախ. ՟բ. թես. եւ Նախ. եբր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»