ՈՒՍՏԻ

ՈՒՍՏԻ
(-) NBH 2-0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c մ. ՈՒՍՏԻ՞. πόθεν; unde? Յորմէ՞ տեղւոջէ. եւս եւ յումմէ՞. յորո՞ց իրաց. յի՞նչ պատճառաց. ուսկի՞ց, ուսկէ՞ .... *Մկրտութիւնն յովհաննու ուստի՞ էր, յերկնի՞ց, եթէ ի մարդկանէ: Սմա ուստի՞ իցէ այս իմաստութիւն: Եւ ուստի՞ է ինձ այս, զի եկեսցէ մայր տեառն մոյ առ իս: Ուստի՞ ճանաչես զիս: Ոչ գիտեմ զձեզ, ուստի՛ էք: Ոչ գիտես, ուստի՛ գայ, կամ յո՛ երթաց. եւ այլն: *Ուստի՞ իսկ է մեզ լինելս, ուստի՞ առաք սկիզբն, կամ յումմէ՞ եղեաք. Իսիւք.: ՈՒՍՏԻ՛ ԵՒ. իբր՝ Ուստի՛ եւ իցէ. անխտիր. *Կայէն (ի պէտս զոհելոյ) ուստի՛ եւ կորզեաց հասկս յոռիս արհամարհանօք. Եփր. եբր.: ԶՈՒՍՏԻ, ՈՒՍՏԻՈՅ. (ի բառէդ Ուստի՞.) եւ ՈՒՍՏԵԱՑ (ի բառէդ Ուստեք կամ Ուստի՛ եւ իցէ.) *Եղիսէ ասէ ցգեհեզի. ուստի՞ գայիր, իբր ոչ եթէ չգիտեմ զուստին, այլ սուգ առեալ ունիմ զուստիոյդ (այսինքն վասն ուստի՛ գալոյդ). Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Ի վաճառականաց ուստեաց ծանօթից զպէտսն վճարէին. Ճ. ՟Ա.: մ. ՈՒՍՏԻ մ. ὄθεν unde. իբր յարաբերական՝ Յորմէ. յորմէ վայրէ. ի տեղւոջէն՝ յորմէ. յիրաց՝ յորոց, վասն որոց իրաց. անտի՝ ուր. ուսկից որ. ... *Դարձայց ի տուն իմ, ուստի ելի: Գնացին յանտիոք, ուստի էին, յանձն արարեալ շնորհացն աստուծոյ: Իջեալ ի սիրակուսա՝ եղեաք աւուրս երկուս. ուստի գնացեալ՝ հասաք ի հռեգիովն: Ժողովես՝ ուստի ոչ սփռեցեր. եւ այլն: *Արդարութիւնն լուսաւորեսցի ի խաչն, ուստի տէրն յայտնեցաւ, ուստի տէրն կախեցաւ, ուստի փառք նորա ծագեցին, եւ լցին զերկիր. Ագաթ.: *Ի նոյն բլուր՝ ուստի էջն, վերջոտնեալ ելանէ. Խոր. ՟Ա. 10: *Ուստի սակաւ մի կասկածէր, անտի աներկիւղ հաստատէր: Ուստի սկսար դու, անտի տաց քեզ պատասխանի. Եղիշ. ՟Ա. ՟Ը: *Ուստի հիմն իցէ շինուածոյն, եւ կատարն անտի լինիցի. Բուզ. ՟Գ. 5: *Ուստի պարտ էր զարմանալ զնմանէն, նոքա անգոսնէին. Իսիւք.: շ. ՈՒՍՏԻ. շ. ὄθεν unde, ideo, propterea. Վասն որոյ. վասն այսորիկ. նմին իրի. ապա ուրեմն. ուստի, անանկ է նէ. ... *Հաճոյ թուեցաւ հերովդի, ուստի եւ երդմամբ խոստացաւ տալ նմա եւ այլն. Մտթ. ՟Ժ՟Դ. 7: Տե՛ս ՟Բ. 17: ՟Գ. 1: Իմ. ՟Ժ՟Բ. 23. եւ այլն: *Ուստի եղբարք սուրբք, նայեցարո՛ւք. զՈւստին փոխանակ վասն այսորիկ ասելոյն դնէ. զուստին փոխանակ վասն այսորիկ ասելոյ ասաց. Ոսկ. եբր.: *Ընդհանուր աշխարհ ի նմանէ վարդապետեալ ուսանի, ուստի եւ ոսկիբերան կոչեցին զնա. Խոր. ՟Գ. 57:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ՈՒՍՏԻ" в других словарях:

  • ՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 11c, 13c մ.ա. Ուստի՞. πόθεν; unde? ուսկի՞ց. ... *Ո՞րպէս, կամ ո՞ւստ զայլ գտցուք բան՝ թողեալ զսա. քանզի ո՛չ գոյ: Ո՞ւստ անուանեցան այսոքիկ: Պղատ. տիմ.: *Աստուստ ոք զսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ, եալ եմ.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Երբեմն նոյն ընդ վերնոյն (=ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ). այսինքն Սովորեալ եմ. սովոր եմ. այս բնութիւն է իմ. ʼի բնէ ունիմ զայս ինչ, կամ զայս բոյս բարուց. *Խաղաղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻ — I. ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նախադր. ս. խ. ἑνώπιον, ἕμπροσθεν, ἕναντι, κατενώπιον coram, ante, in conspectu եւն. Յանդիման աչաց. հանդէպ երեսաց. զառաջեաւ. առաջեւը, առջեւը, դիմացը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԺԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0354 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. τὸ ἅξιον, δέον, καθήκον, ἁνῆκον, ἕνον dignum, debitum, quod licet, officium, conveniens Որ ինչ երեւի արժել. որ ինչ պա՛րտն է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀՕՐՔ — (արհօրաց.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date Սխալ գրչութիւն, իբր Արտաւիրք, արհաւրաց. ուստի յասելն Լծ. նար. *Արհաւիրք, արհաւրա. ուստի յասելն Լծ. նար.: *Արհօրն՝ արհաւիրն էʼʼ, այսպէս իմա՛. Արհօրն արհաւիր է գրելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂԲՈՋԵՄ — (եցի, եալ.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c ն.չ. βλαστάνω germino, pollulo Արձակել բողբոջս, բուսուցանել, իրօք կամ նմանութեամբ. ծլիլ. ... *Որ զամենայն առաքինութիւն բողբոջեն. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Զի մի՛ բողբոջեսցի անօրէնն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ἁρραβών arrhabo, arrha, pignus Իրն եդեալ ʼի գրաւի, տուեալ որպէս գրաւ. նշանակ ապահովութեան խոստմանց եւ դաշտանց. առհաւատչեայ, երաշխաւորութիւն. պատանդ. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»