ՉԷԶՈՔ

ՉԷԶՈՔ
(ի, աց.) NBH 2-0575 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. Որ չէ որպէս զոք ի կենդանեաց կամ ի մարդկանէ. ոչ արու, եւ ոչ էգ. անսեռ. եւ Ներքինի. *Ոչ ի չէզոքացն էր յովսէփ, այլ ի կատարեալ արանց. Երզն. մտթ.: *Չէզոքացն՝ իբրեւ զիշակէս. Ասող. ՟Գ. 21: *Արուին եւ իգին, բնութեամբ չէզոքին. Գանձ.: *Ի նմանութիւն չէզոքի, ոչ արուի եւ ոչ իգի. Հ. յունիս. ՟Ի՟Ա.: ՉԷԶՈՔ. οὑδέτερον, μηδέτερον neutrum. Եւ ոչ մին յերկուց. անտարբեր. անխտիր. միջին ի մէջ ծայրից. ոչ աս, ոչ ան. ոչ այսպէս, ոչ այնպէս. ... *Ոմն այլ ինչ իցէ, եւ ոմն այլ, չէզոք ի չէզոքումն երբեմն եղեալ. Պղատ. տիմ.: *Զհեշտութիւն ախորժեմք գոլ մեզ, եւ զտրտմութիւն ոչ կամիմք եւ ոչ ախորժեմք, եւ զչէզոքն ի սոցանէ փոխանակ հեշտութեան ոչ ախորժեմք, բայց փոխանակ տրտմութեան ախորժեմք. Պղատ. օրին. ՟Ե: *Մակացութիւն ի հանճարոյ է՝ համբերելեացն, եւ ոչ համբերելեացն, եւ չէզոքացն. Փիլ. այլաբ.: *Եւ ոչ որպէս չէզոք՝ ճշմարիտ ներընդունի ասել. ո՛րզան՝ եթէ, ո՛չ եղիցի. եւ ո՛չ՝ ոչ եղիցի. Պերիարմ.: ՉԷԶՈՔ. Ըստ քերականաց՝ են ի մեզ այն անուանք, որ ոչ նշանակեն իրօք զարու կամ զէգ. իսկ ըստ յն. լտ. արաբ. եբր. եւ այլն, այն անուանք՝ որք ոչ ունին յանգ արական կամ իգական, այլ տարբեր: Նոյնպէս եւ բայք՝ որ ոչ են ներգործական կամ կրաւորական, այլ անորիշ՝ առանց խնդրոյ սեռի. *(Անուանց) սերք են երեք. արական, իգական, չէզոք. Թր. քեր. ուր եւ Երզն. եւ այլն: *Ըստ հելլենացի բարբառոյ՝ զեօթն գլուխսն իգական ասաց, եւ զեօթն լերինսն չէզոք. Լմբ. յայտն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՉԷԶՈՔ" в других словарях:

  • ԿԻՍԱԿ — (ի, իւ կամ աւ, աց, օք.) NBH 1 1097 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 15c ա.գ. Կէս. կիսատ. թերի. եւ Կէսն ʼի թիւս. *Մի՛ ճանաչեսցուք զաստուած իբրեւ զկիսակս, եղբարք, իբր թէ այլ ոք իցէ արարիչ, եւ այլ ոք դատաւոր, այլ կատարելապէս ծանիցուք. Վրք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՈՋ — (ի, աց. կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. χίμαιρα capra, capella Ուլ էգ. էգ այծ մատաղ. *Ալոջ անարատ: Էգ յօդեաց որոջ, կամ ալոջ մի յայծեաց: Ալոջ մի տարեւոր. Ղեւտ. ՟Դ. 28: ՟Ե. 6: Թուոց. ՟Ժ՟Ե. 27: Իսկ ըստ Երզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0212 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. Չունելն զորոշեալ նշանակութիւն. *Զաւակ՝ չէզոք ... մանկանցն նշանակութիւն՝ աննշանակութիւն (է ըստ սեռի): Աննշանակութիւն ի սոսա ասել: Աննշանակութիւն յինքեան ունի. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎՐԷՊ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἁψευδής, ἁπήραντος infallibilis, illaesus Ազատ ʼի վրիպանաց. անսխալ. անսուտ. հաւաստի. աներկբայ. ուղիղ. ողջիկ. անվնաս. անքոյթ. անվտանգ. ... *Անվրէպ գիտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂՁՈՒԿ — ( ) NBH 1 0609 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. Դեղձ կամ դեղձի փոքրիկ, փափուկ. *Կարող էաք ասել զխնձորիկն իգական, եւ զտանձիկն իգական. եւ զդեղձուկն չէզոք. (եթէ մասնիկն ակ՝ լինէր ի մեզ արական). Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՆԴԱՄ — (ացի. ա՛.) NBH 1 0740 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ն.չ. ԶՆԴԱՄ կամ ԶԸՆԴԱՄ. φείδομαι parco Խնայել՝ իբր թնդալով աղեաց գթոյն. անխայել խանդաղելով՝ ահիւ եւ զգուշութեամբ. գթասիրել. արգահատել. բանի մը կամ մեկի մը վրայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՏԻՐ — (տրոյ, ոց. կամ տրի, ից.) NBH 1 0785 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ա. ἑκλεκτός, ἑπίλεκτος electus δόκιμος , δεδοκιμάσμενος probatus ἁγαθός, βέλτιστος bonus, optimus որ եւ գրի Ընդիր. Լաւ եւ պատուական՝ համեմատութեամբ իրի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻԳԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0844 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. θηλυκός foemininus. Սեպհական իգաց կամ կանացի բնութեան. կնոջական. ... *Մի՛ առնիցէք ձեզ դրօշեալս, նմանութիւն ամենայն պատկերի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»