ԱՆՄԱՐՄԻՆ

ԱՆՄԱՐՄԻՆ
(մնոյ, ոց.) NBH 1-0201 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c ա. ἁσώματος, ἅσωμος incorporeus, ἅσαρκος carnis expers Որ չունի զմարմին, զմիս, եւ զնիւթ. հոգեղէն. աննիւթ. իմանալի. ... *Անմարմնոյ աստուծոյ. Շ. թղթ.: *Որ անմարմին բնութեամբ աստուածութեան քո տէր. Շար.: *Անմարմինն մարմնանայ, բանն թանձրանայ. Ածաբ. ծն.: *Հրեշտակք, եւ դեւք, եւ ոգիք մարդկան՝ անմարմինք են: Որ ինչ անմարմին է, նա պարզ բնութիւն է. Եզնիկ.: *Անմարթ է կապեցելոյ ʼի մարմին՝ զանմարմնոյ բնութեան զչափ իմանալ. Լմբ. սղ.: *Որ անմարմին է, անմարմնովն (պիտի սրբել). Կոչ. ՟Գ: *Վա՛շ անմարմինքդ գրեթէ ʼի մարմնի. Ածաբ. մակաբ.: *Անմարմինք ʼի մարմնի ցուցան: Անմարմին պարունակօղ բանի. Շար.: *Զզէնս անմարմինս զգեցցուք եւ մեք. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ: Ուսունաբար Անմարմին ասին՝ զոր ինչ լինի վերացուցանել մտօք ʼի նիւթոյ. *Սեռք անմարմինք են՝ ընդհանուր գոլով: Յայտ է թէ անմարմին են (ընդհանուրք ամենայն). ուստի յայտ եղեւ, թէ՝ եւ բաղազանութիւնքն անմարմինք են. Անձ. պորփ: *Եւ են անմարմինք՝ թիւք: Զձեւս եւ նոքա անմարմինք խոստովանին գոլ: Գիծ անմարմին գոլով եւ այլն. Նիւս. բն. ՟Բ: գ. ԱՆՄԱՐՄԻՆ, մինք. գ. Հրեշտակք. *Դասք անմարմնոց: Որ ըստ անմարմնոց ʼի մարմնի. Շար.: *Յանմարմնոցն հպեցուցանել պարս. Խոր. հռիփս.: *Ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն. Պիտ.: *Պարտ իսկ է արդեօք անմարմնոյն՝ եւ սպասաւորութիւնն այնպէս լինել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 32: մ. ԱՆՄԱՐՄԻՆ. մ. իբր Առանց մարմնոյ. անմարմնապէս. *Սատանայ վիշապ կերպարանի անմարմին, եւ մարմնապէս. Լմբ. սղ.: *Ոմանք անմարմին զգալուստն քրիստոսի համարին. ՃՃ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՆՄԱՐՄԻՆ" в других словарях:

  • ԱՆԱՐԻՒՆ — (րեան, եանց.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅναιμος sanguinecarens Ոյր կամ ուր չիք արիւն. արուն չունեցօղ. ... *Բազումք են անարիւնք, բայց շնչաւորք: Արիւնաւորացն կենդանեաց, եւ անարեանց. Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՕԴ — (ի, ից.) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ա. Որ չէ յօդեալ ʼի մասանց. պարզ անմարմին. իմանալի. *Անյօդ եւ անմարմին էութիւն աստուածութեան. Գր. հր.: *Անյօդս կատարեալ բանաւորս (հրեշտակս), եւ զյօդապատս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏԿԵՐ — ( ) NBH 1 0227 Chronological Sequence: Early classical ա. ἅμορφος informis Որոյ չիք պատկեր զգալի. անտեսակ. անմարմին. *Յորժամ անպատկեր ասասցի, զի անմարմին է՝ կոչի անպատկեր. Սեբեր. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՅՈՒՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0725 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. αἱσθητικός sensitivus Զգայական. իբր ունակ զգայութեան. զգացօղ. ըմբռնօղ զզգալիս զգայապէս. *Լուարո՛ւք ինձ կղզիք. հրաւիրէ իբրեւ նշան ինչ զանզգայականսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐ — (ի աւ.) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. αὑτοτελής per se vel absolute perfectus, sibi sufficiens. Ինքնին կան ինքեամբ եւ ըստ ինքեան ʼի բնէ կատարեալ ամենայնիւ, ապենիազ. ինքնաբաւ. *Ինքնակատար իմաստութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0866 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. εἷδος species, forma, facies, status. Տեսիլ կերպարանաց. երեւոյթ եւ հանգամանք իրական առարկայի. տեսք, կերպարանք. *Տեսակ (կամ տեսիլ) նորա իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՈՅՑ — (ցուցի, ցոյցք, ցուցից.) NBH 2 0916 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δείξις, ἁπόδειξις, ἁνάδειξις , ἑπίδειξις ostentatio, indicium, argumentum, demonstratio παράδειγμα exemplum παραβολή… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՅԱՆ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ԱԽՈՅԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ. πρόμαχος, προμαχητής , ἰππαρχίς, ἁριστεύς antesignatus, propugnator, omnium fortissimus Յառաջամարտիկ բանակին խաղացեալ ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՈՐԺ — ( ) NBH 1 0102 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԽՈՐԺ որ եւ ԱՆԱԽՈՐԺԵԼԻ. ἁηδής, ἁβούλιτος injucundus Որ ինչ ո՛չ է ախորժելի. անհաճոյ. անհամ. ... *Անախորժ ճաշակ. Խոսր.: *Անախորժ դառնութիւն պտղոյ. Նար. ՟Ե: *Խնդրէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»