ԽՈՍՏՈՎԱՆ

ԽՈՍՏՈՎԱՆ
(-) NBH 1-0967 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c - ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԱՌՆԻՄ. Տ. ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, որպէս Դաւանել. գոհանալ. *Ոչ ոք է, որ ʼի դժոխս խոստովան առնի առ քեզ: Խորհուրդք մարդկան խոստովան առնինառ քեզ. եւայլն: ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԻՄ. ἑξαγορεύω, ὀμολογέω, ἑξομολογέομαι fateor, profiteor, confiteor եւն. Տ. ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, որպէս Դաւանել զառեալ երախիս. գոհանա. փառս տալ աստուծոյ. *Խոստովան լինել, եւ օրհնել զտէր աստուած իսրայէլ: Խոստովան եղերուք տեառն, եւ կարդացէք զանուն նորա: Խոստովան եղէց տեառն ըստ արդարութեան նորա: Խոստովան եղէց քեզ տէր: Խոստովան եղիցուք առ քեզ աստուած: Խոստովան եղիցուկ անուան քում մեծի. եւայլն: *Բարի է խոստովան լինել տեառն. բարւոք է գոհանալ զքեն աստուած խոստովանողականօրհնութեամբ. Լմբ. սղ.: ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԵԼ. Դաւանել զճշմարտութիւն, զհաւատս. հաստատել բերանով՝ զոր ունի ոօ ʼի սրտի. *Խոստովան եղեւ, եւ ոչ ուրացաւ. խոստովան եղեւ, եթէ ես ոչ եմ քրիստոսն: Խոստովան եղե, եթէ օտարք եւ պանդուխտք են յերկրի: Ամենայն լեզու խոստովան լիցի աստուծոյ: Ամենայն լեզու ց լիցի, թէ տէր յիսուս քրիստոս ʼի փառս աստուծոյ հօր. եւայլն: *Խոստովան լինէր զհաւատս. Ագաթ.: *Մի՛ ամօթ համարեսցիս խոստովան լինել ʼի խաչանդր. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԵԼ. Անպատրուակ յայտնել զմեղս անձին, կամ ծածուկս սրտին. *Խոստովան լինիցի զմեղսն իւր զոր արար: Խոստովան լինէին եւ պատմէին զգործս իւրեանց: Խոստովան եղերուք միմանց զմեղս: Խոստովան լինիցիմք զմեղս մեր. Խոստովան լինէն զմեղս իւրեանց. եւայլն: *Հարցեալ միմեանց զպատճառսն՝ խոստովան եղեն զցանկութիւնն իւրեանց. Դան. ՟Ժ՟Գ. 14: *Խոստովանլինէր զչարեացն. Կոչ. ՟Բ: ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԵԼ. Հաւանել. յանձն առնուլ. ստորասել. խոստանալ. *Խոստովան եղեւ զհետ երթալ խաղաղութեան. Յհ. կթ.: *Յամենայնի իմատասէրն խոստովան լիցի զգիտութիւն, եւ ուրացեալ զանգիտութիւն. Մագ. ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԽՈՍՏՈՎԱՆ" в других словарях:

  • ԽՈՍՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0967 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c ն. ὐπισχνέομαι promitto, polliceor ἑπαγγέλλω, ομαι promitto եւ denuncio եւ ὀμολογέω confiteor. Խոստ կամ խոստումն կամ խօսքտալ. յանձն առնուլ կատարել եւ առնել ինչ մի. ուխտել. յոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ ὀομολογέω, γέομαι , ἑξομολογέομαι confiteor. Արմատն է Խոստ, խոստանալ. կամ խօսք տալ. ուստի Խոստովան լինել. (լծ. եւ պ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՇՏԱՆԳԵՄ — (եցի.) NBH 1 0965 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c ն. ԽՈՇՏԱՆԳԵՄ κολάζω plecto, castigo, punio μαστιγόω, μαστίζω flagello βασανίζω torqueo ad eruendam veritatem, exploro ἑτάζω examino. որ եւ ԽՈՇՏԱՆԿԵԼ. Խիստ տանջել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՏ — I. ( ) NBH 1 0967 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. Որպէս խոստումն, եւ Խոստովանութիւն. պ. Խուստուչ իքրար. (որպէս թէ Խոսք տալն): ուստի Ի ԽՈՍՏ ԱԾԵԼ՝ է Հաւանեցուցանել խոստմամբք պարգեւաց, կամ տալ խոստովան լինել. *Ըմբռնեալ երէց մի, եւ ի նոսա ածեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԱՆ — (ոյ, ով, ոց, ովք, կամ ի, աւ, օք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. στόμα os (oris) (որպէս թէ բերօղ ʼի ներքս եւ ʼի դուրս). Երեւելի մասն դիմաց կենչանւոյն հանդերձ շրթամբք, ընդունիչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՒԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0606 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c ն. ԴԱՒԱՆԵՄ ԴԱՒԱՆԻՄ. ὀμολογέω confiteor, profiteor Հաւան լինել, եւ յանձն առնուլ զիմն իբրեւ ճշմարիտ. խոստովան լինել. վկայել, խոստանալ զհաւատարմութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՕԹԱՓԵՄ — (եցի.) NBH 1 0824 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. ἑκτινάσσω, ἁποτινάσσω excutio ἁποσείω amoveo. կամ ἑκρυέω effluo, defluo ἑκπίπτω excido եւն. կամ Թափելով թափել. ʼի բաց թափել. ʼի վայր հոսել ցնցելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՇՏԱՆԳԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0965 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c գ. μάστιξ flagellum βασανισμός tormenta, cruciatus τιμωρία punitio, ultio, exploratio. իբր խիստ տանջանք, կամ գան սաստիկ. հարուած գանից. ձաղկանք. կոշկողանք. տագնապ. բռնութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»