ՈՒՐԵՔ

ՈՒՐԵՔ
(-) NBH 2-0560 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c մ. ՈՒՐԵՔ եւ ՈՉ ՈՒՐԵՔ. ποῦ alicubi, sicubi, aliquo եւ οὑδαμόθι nullibi եւն. (ի բառիցս Ուր, եւ ոք, իք, ինչ.) Որպէս Ի տեղի ինչ. կամ յոչինչ տեղի. ի տեղւոջ իմիք, կամ յոչ իմիք տեղւոջ. երբէք. երբեմն. ուրեմն. *Վկայեաց ոչ ուրեք: Քանզի ասէ ուրեք: Յորժամ ուրեք յամիցէ: Յետ բազում ժամանակաց թէ ուրեք (այսինքն երբէք) գայցէ ի տուն: Ոչ ուրեք առաքեցայ. եւ այլն: *Ոչ ուրեք գտանեմք ասացեալ նորա ի նորումս. Եզնիկ.: Է ՈՒՐԵՔ, ՈՒՐԵՔ ՈՒՐԵՔ. Երբեմն. երբէք երբէք. ըստ տեղւոյն. ի տեղիս տեղիս. *Է՛ ուրեք՝ զի քաջապէս յաղթեցաք թշնամեացն. եւ է՛ ուրեք՝ զի նոքա մեզ յաղթեցին: Է՛ ուրեք, զի եւ յամէ զտալն առ սէր բարերարութեանն իւրոյ. Եղիշ. ՟Ե: Խոսր.: *Ուրեք ուրեք գտեալ աշխատութեամբ: Որ եւս ուրեք ուրեք ի ծածուկ յիշխանութեան պարսից ունէին զքրիստոնէութիւն. Խոր. ՟Ա. 1: Եղիշ. ՟Բ: ա. ՈՒՐԵՔ. ա. իբր մասնական անուն, Իմն. ինչ. ուրեմն. *Ի տեղւոջ ուրեք: Յանկեան ուրեք. Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 1: Գծ. ՟Ի՟Զ. 26: *Որք ի կորիթոս, եւ որք ի կողմն մի ուրեք ծովակալք տիրեցին. Եւս. քր. ՟Ա: *Կարծէր ի տեղիսն ուրեք անյայտս գետառուին թաքչել. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՈՒՐԵՔ" в других словарях:

  • ԵՐԲԷՔ — ( ) NBH 1 0671 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c մ. πότε aliquando, umquam Տ. երբեմն. գրի եւ ԵՐԲԵՔ. (որպէս թէ մին իցէ՝ երբ իմն, եւ միւսն՝ երբ իւիք). ատենով, ըլլայ որ. եւ առընթեր հարցականի՝ իբր Բնաւ արդեօք. կըլլա՛յ որ. հի՛չ. *Թերեւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՒՆ — ( ) NBH 1 0639 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. Դոյզն. դոյն ինչ. խուն ինչ, սուղ. եւ Սակաւագիւտ. պ. տուն. *Աչք ի յերկրէ ի դուն ժամու հասանեն յերկին: Ի դուն ժամանակի: Եւ ոչ դուն մի ժամ. Փիլ.: *Ընդ զօրութիւն տեառն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐ — ( ) NBH 2 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. Ո՞ՒՐ. ποῦ; ubi? quo?. (ի մեզ արմատն է ո՞, ո՞յր, յո՞ր, իբր ներգոյական) Յորում տեղւոջ. ո՞ւր, ո՞ւր տեղ. ... *Ո՞ւր է որ ծնաւ արքայն հրէից: Ո՞ւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕՍՐ — (ի, ից. եւ անօսրունք, անօսունք.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՕՍՐ որ եւ ՆՕՍՐ. λεπτός, ἁραιός, σπάνιος tenuis, subtilis, rarus Անգայտ. նուրբ. բարակ. թեթեւ. սակաւագիւտ. ցանցառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅՇ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c, 14c ԳՈ՛ՅՇ կամ ԳՈՒ՛Շ. ԳՈ՛ՅՇ ԹԷ. ԳՈ՛ՅՇ ՈՒՐԵՔ. մ. Ի ձայնէս Գուցէ, եւ արմատ բառիս Զգոյշ. իբր՝ Գուցէ թէ. մի՛ գուցէ. մի՛ արդեօք ուրեք երբեք. զգուշալի՝ զի մի՛. չըլլայ թէ, վախեմ որ, եա՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԶԻՒ — ( ) NBH 2 0003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c մ. (որպէս թէ ուժով հզօրի. կամ ʼի ռմկ. ձայնիցս հըզ, խըզ, կիւճ, աղ.) μόλις, μόγις vix, vix demum, tandem, aegre, difficile. Բուռն առնելով. յետին ճգամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՆԻՄ — I. (ագայ, ագի՛ր, ագեալ կամ ագուցեալ.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c περιβάλλω, ἑνδιδύσκομαι induor Զգենլի ինչ առնուլ զանձամբ, յոտս, կամ յայլ մասն մարմնոյ. հագնիլ, հագնըւիլ. կիյմէփ, կիյինմէփ. *Եղիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»