ԵՐԲԷՔ

ԵՐԲԷՔ
(-) NBH 1-0671 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c մ. πότε aliquando, umquam Տ. երբեմն. գրի եւ ԵՐԲԵՔ. (որպէս թէ մին իցէ՝ երբ իմն, եւ միւսն՝ երբ իւիք). ատենով, ըլլայ որ. եւ առընթեր հարցականի՝ իբր Բնաւ արդեօք. կըլլա՛յ որ. հի՛չ. *Թերեւս երբէք յաջողեսցի ինձ կամօքն աստուծոյ գալ առ ձեզ. Հռ ՟Ա. 10: *Ո՞ ոք երբէք զինուորիցի իւրովք թոշակօք. ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 7: *Ցո՞ երբէք ասաց ի հրեշտակաց. Եբր. ՟Ա. 5: *Ապա է՞ր երբէք, զի չէր իսկ հիւղն: Է՛ երբէք, զի վասն մեղաց իսկ լինին այսպիսի տանջանք, եւ է երբէք՝ զի պատահարք պատահեն. Եզնիկ.: *Եթէ տեսի՞ց երբէք. Նար. ՟Ի՟Ե: *Ո՛չ ամենայն տեղի եւ ժամանակ ... այլ է երբէք եւ ուրեք. Յհ. իմ. պաւլ.: *Թագաւորեսցեն յիս յառաջ մեղք (ասեն), եւ ապա երբէք թագաւորեսցէ յիս տէր. Սեբեր. ՟Ժ: Իսկ *Ո՛չ ուրեք երբեքի գրաւեալ. Նար. ՟Լ՟Դ. իմա՛ անժամանակ: Այլ յասելն, *Բազում անգամ անկանի ի հուր, եւ երբէք ի ջուր. Մտթ. ՟Ժ՟Ե. 14. իմա՛ ըստ յն. նոյնպէս ստէպ. կամ բազում անգամ. Ո՛Չ ԵՐԲԷՔ, ՄԻ՛ ԵՐԲԷՔ. Տ. ո՛չ, մի՛: ԵՐԲԷՔ ԵՐԲԷՔ. Տ. երբեմն երբեմն. *Երբէք երբէք խաւարեցուցանէ. Եզնիկ.: *Նոյն՝ որք վնասակարք կարծին, երբէք երբէք եւ մեզ ի պէտս գտանին. Վեցօր. ՟Ե: ԵՐԲԷՔ ՈՒՐԵՔ. իբր Երբեմն, այլ ոչ յաճախ. *Եթէ երբէք ուրեք խորհէի արդեօք զհրամանացն խորտակել զլուծ. Յհ. իմ. ատ.: *Եւ եթէ էր երբէք ուրեք մեկուսի լինել. Յհ. կթ.: *Եւ եթէ մասնաւոր աստ ցուցանէ երբէք ուրեք. Իգն.: *Հնազանդեցուցից զանդամս իմ զէն մեղաց եւ անօրէնութեան, եւ ապա երբէք ուրեք հնազանդեցուցից զէն արդարութեան ի տէր. Սեբեր. ՟Ժ: Տե՛ս եւ ուրեք երբէք: մ. ԵՐԲԷՔ (2-0516) մ. Տ. ՈՉ ԵՐԲԷՔ.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԵՐԲԷՔ" в других словарях:

  • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻ 2 — ( ) NBH 2 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c մ. ՄԻ՛. Նշանակ արգելման եւ զգուշութեան. որ ըստ թրակացւոյն կոչի մակբայ ապասութեան. սանս. մա. եւ յն. μή . նոյն ընդ հյ. մի՛. եւ οὑ, οὑκ, οὑχ . նոյն ընդ հյ. ոչ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԵՔ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c մ. ՈՒՐԵՔ եւ ՈՉ ՈՒՐԵՔ. ποῦ alicubi, sicubi, aliquo եւ οὑδαμόθι nullibi եւն. (ի բառիցս Ուր, եւ ոք, իք, ինչ.) Որպէս Ի տեղի ինչ. կամ յոչինչ տեղի. ի տեղւոջ իմիք, կամ յոչ իմիք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՄ — ( ) NBH 1 0124 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Որպէս թէ այն գամ. յայն ինչ եւ յայնչափ ինչ նուագի. հեղ, տարպա .... Տ. ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ. ՄԻ ԱՆԳԱՄ. ՄԻՒՍ ԱՆԳԱՄ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ եւ այլն: ԱՅՆ ԱՆԳԱՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐ — I. (ի, իւք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c, 14c գ. φορά latio, motus, impetus Արմատ Բերել բային. որպէս Բերումն. ընթացք. ... *Եւ գետոյն բերիւք հանգիտակ կղզւոյ առատագիւտս առնէ շուրջ պարունակելով. Խոր. ՟Գ. 62: *Ոչ անօգուտ երթեւեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὄλος, πᾶς, σύμπας, ἄπας totus, integer, cunctus, universus (ʼի գործիականէ բառիս Բուն.) Բոլոր. համօրէն. բովանդակ. ամէն. ամենայն. հանուր իւր սարօքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՑԷ — ( ) NBH 1 0582 Chronological Sequence: Early classical մ. ԳՈՒՑԷ, ԳՈՒՑԷ ԵՐԲԷՔ, ԳՈՒՑԷ ԹԷ. Առեալ ʼի բայէս՝ Գոլ. Առ նախնիս հասարակօրէն նշանակէ, Մի՛ գուցէ. մի՛ արդեօք. զի մի՛. զի մի՛ երբէք. զգուշանիլ, զի մի՛ լիցի. չըլլայ թէ ... որպէս յն. μήπως, μή… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ ՅԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐՍ. ա. մ. Ականջօք լսօղ՝ եւ լսելով. ʼի լուր ականջաց. ʼի լրոյ. ... *Ոչ զինքենէ ճառէ գոլ ականատես եւ ականջալուր՝ որ ʼի Քրիստոսէ նշանքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»