ՊԻՏԱԿԱԲԱՐ

ՊԻՏԱԿԱԲԱՐ
(-) NBH 2-0649 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c մ. καταχρηστικῶς, -κόν, ἑκ καταχρήσεως abusive, improprie. Իբրեւ պիտակ եւ օտար. յումպէտս. տիրապէս, այլ անյատկապէս եւ ըստ իմիք. անուամբ լոկով. *Ոչ իսկ տիրապէս սոքա օգնականք, այլ պիտակաբար ասին: Չարչարելոյ անուն ասի եւ իսկապէս, ասի եւ պիտակաբար. իսկապէս՝ առ գորցսն չարութեան՝ որ է որդւոյն առանձինն. եւ պիտակաբարն՝ ʼի վերայ այլոցն, որոց ստածուածովք եւ մարմնովք լինին վնասք. Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. ել. ՟Բ. 4: *Ոչ տիրապէս՝ այլ պիտակաբար անուանադրութեան հացին հասանել զքարն ասեմք. եւ ամենայն ինչ ըստ նմին բանի, որ ոչ ընդ բոլոր է՝ որ ինչ ասին, պիտակաբար ունի զկոչումն. Նիւս. կազմ.: *Ոչ են սոքա տիրապէս սուրբ, այլ պիտակաբար ասին. Ի գիրս խոսր.: *Ոչ պիտակաբար եւ երեւութաբար կրելոց եմ զայն ամենայն վասն աշխարհի փրկութեան, այլ ճշմարտութեամբ. Նանայ.: *Այլք (ազնուանք) աստուածոց՝ պիտակաբար են եւ ոչ ստուգապէս. Շ. բարձր.: *Միայն պիտակաբար քահանայ կոչեալ. Լմբ. պտրգ.: ՊԻՏԱԿԱԲԱՐ ՎԱՐԵԼ կամ ՎԱՐԻԼ. καταχράομαι abutor. Չարաչար վարել զիմն յումպէտս առնուլ ʼի կիր. *Երդնլով, աստուածոյն բազմանունութեամբ՝ պիտակաբար վարեցեալ անուամբ՝ աստ, ուր ոչ է արժան: Զնուիրեալն ʼի պատճառս այսր՝ պիտակաբար վարել յամպարշտութիւն Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. քհ.: *Զի մի ʼի մեծամեծ հրահանգսն պիտակաբար վարեցին. Առ որս. ՟Ծ՟Բ: ա. ՊԻՏԱԿԱԲԱՐ. ա. Տ. Պիտակ. *Զիա՞րդ իցէ նոյն (ընդ) պիտակաբարին՝ տիրապէսն. Կիւրղ. գանձ.: *Մի ոք կարծեսցէ ʼի վերայ աստուածոյ զստուերս իսկապէս տիրաբանիլ, քանզի պիտակաբար իրք են այս (իբր զեղծումն չարաչար Վարումն). Փիլ. իմաստն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՊԻՏԱԿԱԲԱՐ" в других словарях:

  • ՏԻՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0877 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c մ. κυρίως velut dominus, cum auctoritate. Տիրաբար (ըստ ամենայն նշ). Որպէս տէր. իշխանաբար. *Որում սաստեաց նա տիրապէս, լիրբըն փախեաւ ծառայապէս. Շ. խոստ.: *Տիրապէս ունիմք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆԴ — (ոյ, ոց, եւ ից կամ աց.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. αἴρεσις, διδαχή, δόγμα , θρησεία secta, religi, haeresis, dogma, doctrina Այլ ընդ այլոց կրօնք, մոլար հաւատք, կամ վարդապետութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c գ. ὁνομαθεσία nominum impositio, nuncupatio որ եւ ԱՆՈՒՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Դրութիւն անուան. կոչումն. յորջորջումն անուանելն, իլն. անուն դնելը՝ դրուիլը. ... *Զյովսէփ հաղորդ արար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. գրի եւ ԱՆՈՒՆԱԿԻՐ. Կրօղ զնոյն անուն ուրուք. համանուն. անուանակից. ... *Յեսու անուանակիր եղեալ յիսուսի: (Մանուէլի կայեսր) թագաւորին երկնաւորի յերկրի անուանակրի. Շ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. ὁνομάζω, ἑπονομάζω, προσαγορεύω nomino, cognomino, appello, nuncupo, καλέω, ἑπικαλέω voco Անուն դնելով յորջորջել. կոչել. կարդալ. ձայնել. մականուանել. անուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՓ — (ի, ից.) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἅμετρος, ἁμέτρητος, ἁπέραντος immensus, infinitus, immodicus, μεθ’ ὐπερβολής tantus, excellens Ոյր չիք չափ. որ ոչն չափի. անքանակ. անսահման.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԻՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0231 Chronological Sequence: 5c չ. καταχράοαι abuteo Ոչ բարւոք պիտանալ. պիտակաբար եւ չարաչար վարիլ. *Հրէից ծերքն հարստութեամբն (աւանդութեանց) եւ զօրութեամբն անօրինաբար անպիտանային. Գր. սքանչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾ — (տուծոյ.) NBH 1 0320 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θεός deus (իբր Հաստիչ, կամ աստ՝ եւ յաստիս ածօղ, այս ինքն գոյացուցիչ, արարիչ, ստեղծիչ. որպէս ստուգաբանի ʼի բազմաց. տե՛ս Առ որս. ՟Ե. ըստ հյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա.գ. θεοτόκος deipara, dei genitrix Սեպհական սրբոյ կուսին Մարիամու մօրն Յիսուսի, որպէս Ծնօղ Ատուածոյ ʼի մարմնի. մայր բանին. ատուածամայր. տիրամայր. տիրածին կոյս. Ո՞ւր այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»