ԱՌԸՆԹԵՐ

ԱՌԸՆԹԵՐ
(թերք, թերց.) NBH 1-0302 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. παρών, -οῦσα, -ον praesens Ընթերակայ. առաջիկայ. ներրկայ. մերձակայ. *Ցուրտն առընթեր կենակից նմին. Նար. ՟Ձ՟Զ: *Ոչինչտրտնջէ յաղագս նախագունիցն, այլ սիրէ զառընթերսն: Յառընթեր կենացս սկիզբն առնեն հանդերձելոցն (անախտ անձինք). Դիոն. թղթ.: *Դիտելով զարագ եւ զառընթեր գալուստն իմ. Կիւրղ. ՟Ղ՟Կ: *Յառընթեր դաւաճանութեանց խոյս տալ, եւ յապառնեաց պահել զինքեանս: Յառընթերոցն երակաց քարշէ բնութեամբ արիւն. Նիւս. բն. ՟Բ. ՟Ի՟Գ: նխ. ԱՌԸՆԹԵՐ. նխ. ἑχόμενος, -ον, παρακείμενος contiguus, adjacens, proximus կամ բայիւ πρόσκειμαι adjaceo Մերձ. առ. մօտ. առ երի. քովը. *Դիցէ առընթեր սեղանոյն: Առիւծն կայր առընթերմեռելոյն. Ղեւտ. ՟Զ. 10: ՟Գ. թե. ՟Ժ՟Գ. 25: *Յարոյէր, որ առընթեր կայ սահմանացն մովաբու: *Երկու առիւծունք կային առընթեր ձեռացն. Թուոց. ՟Ի՟Ա. 15: ՟Գ. Թագ. ՟Ժ. 19: *Առընթեր նմա զհիւղն դնեն. Եզնիկ.: *Անցեալ առընթեր նստէր ինձ նախանձն (այսինքն դարանէր). Փիլ. ՟ժ. բան.: *Առընթեր գոլով աստուծոյ: Առընթեր սորին վայ. Նար. ՟Ժ. ՟Լ՟Ը: *Յետ դնելոյ զսոսա ամենեսին առընթեր միմեանց. Եւս. քր. ՟Ա: *Եւ ալյքն առընթեր նմին աղօթեն: Որոց առընթեր կացեալ Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. համբ.: *Եկաց ջրոյն առընթեր. Լմբ. ստիպ.: *Եւ առընթեր չարչարանացն դարձեալ հրաշագործէր. Երզն. մտթ. այսինքն մօտ յաւուրս չարչարանաց: մ. Կամ մ. առանց խնդրոյ. *Որ առընթեր գոլով գոյացուցանէ: Վասն առընթեր կացելոցն: Վասն առընթեր գոլոյ տօնին. Սահմ. ՟Գ: Լմբ. պտրգ.: Նանայ.: նխ. կամ մ. ԱՌԸՆԹԵՐ. մերթ՝ իբր Զոյգ ընդ նմին, եւ առ ետեղ. նխ. կամ մ. *Այլ ոչ առընթեր պատուիրանազանցութեանն մեռաւ. Նանայ.: *Վաղվաղակի առընթեր դմա հատուցանել մահու դատաստան. Պիտ.: *Առընթեր զնշանսն կատարէր. նանայ: *Առընթեր ոչ գոյր այլ նշանակ եւ այլն. Լմբ. ստիպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՌԸՆԹԵՐ" в других словарях:

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐ — ( ) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ա.նխ.մ. παρά, παρ’, ἑπί, ἑφ’, συν, πρός penes, juxta, junctim, cum, ad եւն. Առընթեր. կից. առ. կցորդ. յարեալ. յարմարեալ. դիպող. համաձայն. յանկաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԿԱՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c չ. Առընթեր կալ. ʼի միասին կալ. եւ Առընթեր դնիլ. *Խաւար ոչ ունի առկայանալ՝ մերձ անստուեր լուսոյն. Շ. ամենայն չար.: *Ոչ յարմարական է բարւոյն եւ չարին ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻՆՉ — ( ) NBH 1 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԶԻ՞ՆՉ τίς; τί; quis, quae, quid? Անուն հարցական, կամ իբր հարցական, զի՛նչ, զի՛նչ ինչ: Առընթեր ներգործական բայից է որպէս հայցական բառիս Ի՞նչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՍՏ — ( ) NBH 1 0786 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c κατά, κατ’ (լծ. ըստ. որպէս եւ κάτω , է ʼի ստոր). secundum, juxta ἁκολούθως consequenter եւն. Հանգէտ. հանգոյն. համեմատ. յար եւ նման այնպէս՝ որպէս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՏՈՒՆ — (տան.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: 11c, 12c, 14c գ. Տուն առընթեր եկեղեցւոյ, եւ սեփական այնմ. *Զժամատունն որ առաջի սուրբ կարապետին էր. Լաստ. ՟Ի՟Ա: *Ոչ ունին առընթեր ժամատուն (եկեղեցիք քայքայեալք). Լմբ. պտրգ.: ԺԱՄԱՏՈՒՆ ՀՐէԻՑ. որպէս Աղոթանոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՒՊ — (հըպոյ, կամ հպի, ից.) NBH 2 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. προσέχων, προσεχής proximus, finitimus. (յորմէ Հպիլ. լծ. եւ յն. ի՛բօ շ ʼի ներքոյ. առընթեր.) Մօտաւոր, մերձաւոր, առընթերակայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»