ԳԻՏԵՄ

ԳԻՏԵՄ
(տացի, տեա՛, տօղ.) NBH 1-0556 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. εἱδέω, εἵδω, οἷδα scio, (novi), ἑπίδομαι, γνώσκω cognosco, conscius, peritus sum (գտանի եւ Գիտա՛, տացի, տացօղ.) ռմկ. գիտնալ: Տե՛ս եւ ԳԻՏԵՆԱԼ. (լծ. եբր. իատա՛. յն. իտէ՛օ, ի՛տօ. յորմէ լտ. վի՛տէօ, տեսանեմ.) Ճանաչել որպէս եւ էն. մտօք տեսանել իբր աչօք եւ ստուգութեամբ. հասու, տեղեակ լինել. ըմբռնել. մակացու կամ ակահ լինել. ... *Գիտէր աստուած: Դուք ինքնին գիտէք: Գիտեմ ո՛րդեակ, գիտեմ: Գիտաց Յիսուս զխորհուրդս նոցա: Ոչ գիտէք զգիրս, եւ ոչ զզօրութիւն աստուծոյ: Ոչ գիտեմ զձեզ: Ի՞ւ գիտացից: Գիտելով գիտասջի՛ր: Ո՛չ գիտէ զամօթ: Ոչ գիտեմ (խղճիւ) զանձին գործեալ զանպատեհս. եւ այլն: *Յառաջագոյն գիտէր զսատանայէ, թէ թիւրելոց է: Կանխաւ գիտէր զՅակոբայ. Եզնիկ.: *Հաւաստեաւ գիտէ: Քաջ գիտէր: Դուք քաջագոյն գիտէք. Փարպ.: *Այլք ʼի փորձոյ գիտեն, իսկ աստուած բնութեամբ. Մխ. երեմ.: *Զսոյն սա գիտէ բանս (ըստ պատմութեանց) ընդ վիթխարի սկայիցն միաբանեալ. Յհ. կթ.: *Ի միոջէ որովայնէ աստուածայնոյն գիտէ զմեզ բանս (ըստ հաւատոց) վերստին ծնեալ. Մագ. ՟Ի՟Զ: կր. կր. դուն ուրեք վարի. *Առաւել քան զոր երեւիս մեզ, եւ գիտիս. Խոսր.: *Գիտութիւն միաւորիչ է գիտողացն եւ գիտեցելոցն. Դիոն. ածայ.: ԳԻՏԵԼ ասի ոճով՝ իբր Կարօղ լինել. սովոր լինել. ոչինչ դանդաղիլ. ոչինչ յերկուանալ. ... *Գիտէ տէր զաստուածապաշտս փրկել ʼի փորձութենէ: Գիտէք պարգեւս բարիս տալ որդւոց ձերոց: Ոչ գիտեմ աչառել երեսաց. ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 9: Մտթ. ՟Է. 1: Յոբ. ՟Լ՟Բ. 22: *Գիտեն գիրք եւ վասն անշնչից այսպէս ասել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 25: *Վասն քո գիտես թողուլ զմեղս. Նար. ՟Ծ՟Գ: *Բազում անգամ գիտէ սէրն զարհամարհութիւն ծնանել. Լմբ. սղ.: ԳԻՏԵԼ. իբր Համարել. եւ Հասկանալ. իմանալ. ... *Ես զձեզ ինձ բարեկամս գիտեմ. Ագաթ.: *Ոչ եթէ արդարս եւ արժանիս զմեզ գիտեմք. Խոսր.: *Զթուղթն բարուքայ՝ բարուքայ գիտելի է, եւ ո՛չ Երեմիայի. Մխ. երեմ.: *Զգլխոյն՝ յոյնք ոչ զիսկզբանէն գիտեն, այլ՝ կարճ ʼի կարճոյ. Կիւրղ. ծն.: ԳԻՏԵԼ. γινώσκω agnosco որպէս Մերձենալ զուգաւորութեամբ. մտանել առ կին. ննջել. քունել: Տե՛ս եւ ԳԻՏԱՆԱԼ, եւ ԳԻՏԵՆԱԼ. *Կոյս, զոր այր ոչ գիտէր: Որ զայր ոչ գիտէն. Ծն. ՟Ի՟Դ. 16: ՟Ժ՟Թ. 8: *Եւ ոչ գիտէր զնա: Քանզի զայր ոչ գիտեմ. Մտթ. ՟Ա. 25: Ղկ. ՟Ա. 34: *Եթէ կին գիտասցի ʼի չորքոտանւոյ. Փիլ. ՟ժ. բան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԳԻՏԵՄ" в других словарях:

  • ՆՈՒԱԶԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c ձ. կամ ՆՈՒԱԶԵՄ, եցի. չ. ὁλιγόομαι, ἑλάττομαι , σμικρίνομαι ad pauca reducor, immunuor, diminuor ὐστερέω, ἑκλείπω, ἁπορέω եւ այլն. deficior, destituor, desino եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐ 3 — ( ) NBH 2 0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c շ. իբր աշխարհիկ ոճով. Զի. թէ. որպէս զի. մինչ զի. որ. քի. ὄτι quod, quia. *Աղաչէին, որ զայս ողջ անարատ յիւրաքանչիւր աւանդատուս հասուցանել մարթասցեն. ՟Բ. Մակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՒՄՆ — (դման, անց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἑνέργεια , operatio, actus, instinctus Ազդեցութիւն. ազդեցումն. ներգործութիւն. շարժումն ներքին. շնչումն. թելադրութիւն. դրդում. ամէլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱԳՆԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c ա. Ահագին ʼի լսել. որոյ լուրն է ահարկու. զարհուրելի. անտանելի. սոսկալի, սարսափելի. *Ձայն ահագնալուր, ոչ գիտեմ զձեզ: Ահագնալուր սպառնալիք, կամ հրաման. Ոսկիփոր.: Շ. ընդհ.: Ոսկ. լս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱԳ — (գի, գաւ, աղագս, յաղագս.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ, տճկ. ըլաճ, իլաճ ) Հանճարաւոր եղանակ, կերպ. օրինակ. հնար. ճարակ. դեղ եւ դարման. τρόπος modus ... *Սեռ եռակի ասի. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՄՈՒԿ — (մկի, աւ, աց կամ ից. եւ ոյ, ով.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c գ. σύγχυσις, θόρυβος, σύστασις, ἁηδία confusio, tumultus, turbatio, seditio, molestia Խառնակութիւն. շփոթութիւն. ամբոխումն. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c չ. ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԵՄ ԱՄԲԱՐՇՏԻՄ, կամ ԱՄՊԱՐՇՏԻՄ. Վարիլ որպէս ամբարիշտ. անօրինիլ. անիրաւիլ առ Աստուած եւ առ այլս. ἁσεβέω impie ago, impius sum ... *Որ յիսն մեղանչեն, ամբարշտեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»