ԱՌԱՋ

ԱՌԱՋ
(ոյ, առաջք, զառաջս, յառաջ, յառաջս.) NBH 1-0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c գ. τὸ ἕμπροσθεν, ἕναντι , προτέρον quod ante est, coram, anterior, ἁρχή initium, principium Կողմն՝ որ է առաջի աչաց. հանդէպ երեսաց. նախկին երեւեալ՝ կամ յառաջեալն վայր. սկիզբն ընթացից եւ տեղւոյ եւ իրաց. առ աջքը. ... *Առաջ նորա հուր ծախիչ: Զառաջ նորա, եւ զվերջ նորա. Յովէլ. ՟Բ. 3. 20: *Այն առաջն է ... այն վերջն է. Ես. ՟Թ. 15: Կամ *Ընթացեալ յառաջս: Յառաջոյ քումմէ: Յերկոսին՝ առաջս տախտակին: Անտի բաժանի ʼի չորս առաջս: Ի միոջէ աշխարհէն ելցեն երկու առաջք: Յոր կողմն հայէր մի առաջն, զհետ նորա երթային: Մտին ʼի դարանս զսիկիմաւ չորք առաջք. եւ այլն: *Ամենայն ուրեք սկիզբն եւ առաջքն դժուարինք են. Ոսկ. եբր. ՟Թ: *Ապաշխարողաց առաջնʼʼ. այսինքն առաջնորդն. Ոսկ. լուս.: *Ի վերջէ յառաջսն տանելի է մեզ պատմութիւնս. Լաստ. ՟Ժ: *Մարկիոն եդեալ երիս առաջս՝ ուսուցանէր զբարւոյ եւ զարդարոյ եւ զչարէ. Եզնիկ.: *Ի նմանէ (յիմաստասիրութենէ) առնուն առաջս եւ կատարումն ամենայն արհեսհք եւ մակացութիւնք. Սահմ. ՟Ե: ԶԱՌԱՋՍ ՈՒՆԵԼ. Զառաջոյ կողմն ըմբռնել, եւ արգելուլ զընթացս եկելոյն. առաջքը առնել, խափանել. ... *Եւ դուք զառաջս ոչ կարիցէք ունել: Եւ շմաւոն բանակաւն հանդերձ զառաջս ունէր նորա. ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 27: ՟Ժ՟Գ. 20: *Անմտագոյն է քան զամենայն բոց տարածեալ. վասն այսորիկ արագ արագ պիտի ունել զառաջսն, եւ չթողուլ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: Մերթ՝ Յառաջոյ երթալ. առջեւէն երթալ, առջի բերանը կայնիլ. *Տեսիլ ահաւոր մարդոյ՝ բարձր եւ ահեղ, որ զառաջսն ունէր եւ զէջսն ʼի վերուստ: Այրս՝ որ զառաջն ունի զլուսոյն. Ագաթ.: ԸՆԴ ԱՌԱՋ. ՅԱՌԱՋ. ՅԱՌԱՋՈՅ. Տե՛ս ʼի տառսն Ը, եւ Յ: ԱՌԱՋ ՃԱՆԱՊԱՐՀ. Տ. ՅԱՌԱՋՃԱՆԱՊԱՐՀ: առաջմէ. Տ. ՅԱՌԱՋՄԷ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՌԱՋ" в других словарях:

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋ — ( ) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՅԱՌԱՋ ՅԱՌԱՋՍ. (ʼի բառէս Առաջ, առաջք. իբր մ.) ἕμπροσθεν ante, anterius . եւ բայիւ προβάλλω, προβιβάζω projicio, promoveo προέρχομαι,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼԱՆԵՄ — (ելի, ելեր, ել, ե՛լ. (գտանի եւ ձ. ելայ, ար, աւ. ուստի ռմկ. էլլել, էլլալ .)) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ἑξέρχομαι, ἑκβαίνω exeo, egredior ... եւն. Ի դուրս գալ, ներքուստ արտաքս. գնալ այլուր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽ — ( ) NBH 2 0384 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c մ. πρῶτως, ον, πρότερον primum, prius, ante, anteruius. Յառաջն. յառաջ ժամանակաւ. կանխաւ. եւ Զառաջինն. յառաջոյ. յառաջագոյն ըստ ժամանակի՝ ըստ տեղւոյ՝ ըստ կարգի. (որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻ — I. ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նախադր. ս. խ. ἑνώπιον, ἕμπροσθεν, ἕναντι, κατενώπιον coram, ante, in conspectu եւն. Յանդիման աչաց. հանդէպ երեսաց. զառաջեաւ. առաջեւը, առջեւը, դիմացը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՌԱՋԻՆՆ — ( ) NBH 1 0716 Chronological Sequence: Early classical, 10c մ. τὴν ἁρχήν, ἁπ’ ἁρχῆς a principio, ab initio, primum, prius, ante ըստ յն. ոճոյ, իբր՝ Յառաջնումն (կարգի ժամանակին). ʼի սկզբան անդ. յառաջն. յառաջագոյն. նախ. առաջ, առաջուց, նախ եւ առաջ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԻՊԻՄ — (եցայ, եալ, ել.) NBH 2 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ձ. ἁναντάω, συμπίπτω occurro, incurro, incido. Հանդէպ ելանել կամ գալ. պատահել. ընդ առաջ ելանել. դիպիլ. գտանել զիրեարս. մերձենալ. հպիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԵՄ — (եցի.) NBH 2 0337 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ն. φθάνω praevenio, praeverto. Կանխել. զառաջս առնուլ. *Յառաջեաց զնենգութիւն հերովդի՝ տեսիլն հրեշտակին: Յառաջեաց զհպարտութիւնն ամբարտաւանութեան նորա փելիքս. Եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՀԵՄ — (եցի.) NBH 2 0602 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. ՊԱՏԱՀԵՄ ՊԱՏԱՀԻՄ (առաւել յերրորդ դէմս՝ որպէս դիմազուրկ.) συμβαίνω , συναντάω, ἁπαντάω, ὐπαντάω, ἑπιτυφχάνω accido, occurro, contingo ἁποβαίνω evenio …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Artur Petrossian — Pour les articles homonymes, voir Petrossian (homonymie). Artur Petrossian …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»